Psiholoģija

Bērni naktīs zvana, lai pateiktu, ka grib mirt

© Petair - Fotolia.com

Kopš 2015.gada marta bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 strādā diennakts režīmā. Būtiska tendence, kas akcentē nepieciešamību pēc palīdzības tālruņa diennakts režīmā, ir tā, ka naktīs biežāk saņemti zvani, kuros bērni atklājuši domas par pašnāvību, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē šodien atklāja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa.

Aizvadītajā gadā naktīs atbildēts uz 2835 zvaniem un sniegtas 1686 psiholoģiskās konsultācijas. Lielākā daļa konsultāciju nakts laikā saistītas ar savstarpējo attiecību problēmām ģimenē, tostarp emocionālo un fizisko vardarbību, un vienaudžu savstarpējām attiecībām.

Kopumā pērn uzticības tālruņa darbinieki atbildējuši uz 57 603 zvaniem un snieguši 17 541 psiholoģisko konsultāciju.

Deputāti pauda atbalstu VBTAI izvirzītajiem būtiskākajiem uzdevumiem 2016.gadā, kas ietver vienaudžu vardarbības risku mazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs un izglītības iestādēs, speciālistu izglītošanu vardarbības profilaksē, kā arī bērnu ar invaliditāti tiesību nodrošināšanu speciālajās internātskolās.

Vardarbība pret bērnu ir būtiska problēma, kas var nopietni ietekmēt bērna turpmāko attīstību. Īpaši riskam pakļauti bērni ar īpašām vajadzībām. Kā sēdē uzsvēra Rieksta-Riekstiņa, padziļināta uzmanība jāpievērš seksuālās vardarbības risku identificēšanai un novēršanai. Nereti sākotnēji netiek atpazīts, ka bērns cietis no seksuālās vardarbības, tādēļ būtisks uzdevums ir nodrošināt speciālas apmācības darbiniekiem.

Kā uzsvēra deputāti, satraucoša ir pieaugošā agresivitāte un vardarbība bērnu vidū. Lai to mazinātu, VBTAI izveidojusi projektu „Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”.

Aktuāls ir jautājums par bērnu drošību internetā, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība. Kā norādīja Rieksta-Riekstiņa, bērni labi pārzina mūsdienu tehnoloģijas, līdz ar to nereti viņus pārņem ilūzija, ka viņi zina visu arī par to, kā sevi pasargāt interneta vidē. Taču ļaundari labi pārzina bērnu psiholoģiju,
un bērni var kļūt par pāridarītāju upuriem. Lai veicinātu bērnu drošību internetā, VBTAI izveidojusi vairākus sociālās reklāmas klipus un informatīvus videoklipus, kas stāsta par apdraudējumiem interneta vidē.

Pievienot komentāru