Bērni, Veselība

Kam palīdzējis Bērnu slimnīcas fonds. Atbalsts ne tikai stacionāra sienās

1. 15 gados paveiktais

1no7
Publicitātes foto

Pagājušajā nedēļā Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas mazie pacienti uzsāka ārstēšanos jaunajās nodaļas telpās, kuras šobrīd ir aprīkotas ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu bērniem profesionālu ārstniecību un patīkamu, slimības profilam atbilstošu vidi. Septembrī daudzviet pasaulē atzīmēja bērnu onkoloģijas mēnesi, kad pievērsa pastiprinātu uzmanību onkoloģisko pacientu ārstniecības un atbalsta pasākumiem. Bērnu slimnīcas fonds ir apkopojis informāciju par 15 darbības gados ziedojumos saņemtajiem un dažādos projektos Hematoonkoloģijas nodaļai piesaistītajiem līdzekļiem un to izlietojumu.
Kopumā nodaļai piesaistīti 1 276 282 EUR, un, pateicoties cilvēku atsaucībai, mazo hematoonkoloģijas pacientu labā paveikts ļoti daudz!

Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš šo gadu laikā ir ziedojis un palīdzējis uzlabot bērnu ar hematoonkoloģiskām saslimšanām ārstniecības iespējas!

“Lielākais projekts Bērnu slimnīcas fonda 15 gadu pastāvēšanas laikā ir veiksmīgi noslēdzies, jo no pagājušās nedēļas Hematoonkoloģijas pacienti ārstējas jaunajās nodaļas telpās! Šis tiešām ir liels notikums gan pacientiem un viņu vecākiem, gan nodaļas personālam, jo jaunās telpas spēj nodrošināt daudz labāku un veiksmīgāku ārstniecības procesu. Vienlaikus apzināmies, ka telpas vēl neatrisina visas problēmas, ar kurām sastopas pacienti un viņu vecāki ārstniecības laikā, tamdēļ jau šobrīd esam uzsākuši atbalstīt vairākus pasākumus, lai nodrošinātu maksimāli veiksmīgu ārstniecības rezultātu. Kā piemēru var minēt “otro profesionālo viedokli”, proti, iespēju saņemt neatkarīga ārvalstu speciālista konsultāciju par bērna veselības stāvokli un piemērojamo terapiju. Onkoloģiskas saslimšanas ir saistītas ar augstiem riskiem, tamdēļ svarīgi, lai sarežģītos gadījumos, kad bērnam ir retāk sastopama diagnoze, bērna vecākiem un arī mūsu speciālistiem ir iespēja konsultēties ar ārvalstu kolēģiem, lai nodrošinātu bērnam labāko ārstniecību. Paralēli medicīniska rakstura palīdzībai, turpinām rūpēties arī par psiholoģiska atbalsta uzlabošanu gan bērnam, gan vecākiem, gan arī personālam, jo ārstēšanās periods ir gan psiholoģiski, gan fiziski ļoti grūts un ilgstošs..” pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

  1. 15 gados paveiktais
  2. Paveiktais: atbalsts pacientiem un viņu ģimenēm 280 932 EUR apmērā
  3. Ārstu izglītība
  4. Vides uzlabošana 864 650 EUR apmērā
  5. Nodaļai jaunas telpas
  6. Atbalsts ārpus slimnīcas telpām un ieceres nākotnei
  7. Par Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļu

Pievienot komentāru