Bērni, Bērnība

Praktiski padomi, kā vecāki un skolotāji var palīdzēt bērnam ar mācīšanās traucējumiem

1. Prasmju attīstoši vingrinājumi, kurus var veikt mājās

1no2
Foto - Shutterstock

Bērniem ar mācīšanās traucējumiem ir grūtības koncentrēties, piemīt impulsivitāte un izklaidība, tādēļ izglītības iestādēm jānodrošina dažādi atbalsta pasākumi, kas skolēniem palīdz mācību vielas apguvē. Pagarināts laiks, datora izmantošana mācībās un atgādnes ir biežāk piedāvātie atbalsta pasākumi. Tomēr veiksmīgu mācību rezultātu sasniegšanai nepietiek vien ar darbu skolā, tādēļ Mārupes vidusskolas logopēde Jolanta Hanzovska, papildus atbalsta pasākumiem, vecākiem iesaka bērna prasmes attīstīt rotaļu ceļā.

J. Hanzovska iesaka vairākus praktiskus vingrinājumus, kurus rotaļu ceļā var izmantot, lai attīstītu bērnu valodu, rakstīt un lasītprasmi, vārdu krājumu u.c.

Rotaļājoties lietojiet tādus jēdzienus kā „vārds”, „zilbe”, „teikums”, „augšā”, „lejā”, „pa kreisi”, „pa labi”, „rakstīt stabiņā, rindiņā”, „pa vidu”, „sākumā”, „beigās”, „taisnstūris”, „aplis” u.c. Piemēram, varat bērniņam uzdot jautājumus – cik vārdu teikumā? cik zilbju vārdā? kur tu dzirdi skaņu „l” – vārda sākumā, vidū vai beigās? Sauksim vienzilbes, divzilbju, trīszilbju, pieczilbju utt. vārdus.

• Logopēde stāsta, ka bērniem patīk dzirdes diktāti, kas trenē dzirdes uzmanību, bērna prasmi orientēties lapā, apgūt mācību procesam nepieciešamos jēdzienus, papildināt vārdu krājumu. Piemēram, lūdz, lai bērns augšējā labajā stūrī uzzīmē mazu mākonīti, apakšējā kreisajā stūrī priecīgu jēriņu, lapas vidū sprogainu aitu, bet lapas apakšējā labajā stūrī trīs dārzeņus. Pēc tam zīmējumus var salīdzināt. Vēlāk grūtības pakāpi var paaugstināt, lietojot, piemēram, līdzīgi skanošus vārdus (pile-pīle, lapa-lāpa, masa-māsa), vārdus, kur priedēklis maina nozīmi (pasvītro-pārsvītro), vairāku pakāpju instrukcijas (uzzīmē trīs zemenes tā, lai lielākā no tām būtu vidū).

Spēle vārdu krājuma attīstīšanai – sauksim pārtikas produktus, apģērbu, augļus, kokus, putnus u.c.

Nosauc vienu vārdu, kas neiederas vārdu virknē: katls, šķīvis, kaķis, krūze. Šajā virknē neiederas vārds kaķis, jo tas ir dzīvnieks, bet pārējie ir trauki, sadzīves priekšmeti.

• Labs palīgs ir spēle „Ripa, ripa ripo, apstājas pie burta…”. Kad tiek nosaukts burts pie kura „ripa” apstājas, bērns nosauc vārdu, kas sākas ar šo burtu. Spēlējot šo spēli, bērni mācās ne tikai noteikt pirmo skaņu vārdā, bet arī klausīties, pagaidīt savu kārtu. Arī pieņemt, ka ne vienmēr ir jābūt uzvarētājam.

Atpazīsti burtus: lūdz bērnam salikt attēlus divās kaudzītēs – vienā, attēlus, kuru nosaukumos ir, piemēram, „r”, otrā tos attēlus, kuru nosaukumos „r” nav.

• Tāpat logopēde atgādina, sarunājoties ar bērnu, centieties uzturēt acu kontaktu. Vienmēr pārrunājiet, kur esat bijuši, ko redzējuši, lasījuši, dzirdējuši. Stāstiet, kā jūs jūtaties, kā pagājusi jūsu diena. Tā bērns mācīsies izteikt pats savus pārdzīvojumus un klausīties citu teiktajā. Izmantojiet radoši brīžus, kurus pavadiet kopā ar bērnu, braucot mašīnā, gaidot rindā pie ārsta, strādājot virtuvē utt.

„Idejas darbam ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, var meklēt dažādās grāmatās. Latviešu valodā labu literatūru izdod izdevniecībā „Raka” un „Zvaigzne ABC” (profesores S. Tūbeles, I Miltiņas, A. Baumanes un citu autoru darbi). Man patīk arī Krievijā izdotās spēles, grāmatas un darba burtnīcas,” iesaka J. Hanzovska.

  1. Prasmju attīstoši vingrinājumi, kurus var veikt mājās
  2. Atbalsta pasākumi skolās

Pievienot komentāru