Dzīves māksla, Psiholoģija

Kļūsti par savu izjūtu pētnieku! Atziņas harmonijai

Foto - Shutterstock

Nemaini pasauli, maini sevi! Viena no brīvības pazīmēm ir spēja pārslēgties, mainīt akcentus. Cilvēks ir daļa no Dieva dabas, tomēr reizēm svaru kausi zaudē līdzsvaru. Kāpēc? Dzīvodami pilnīgajā pasaulē, cenšamies to mainīt. Patiesībā jāmainās cilvēkam pašam. Prāts ir kā mazs bērns, tas kāro iegūt. Cilvēka apziņa, raksturs ir kopums, kas maināms dzīves laikā. Jāizdara secinājumi, jāvēro. Dzīve ir dzīvība, tā plūst. Ir jākļūst par tās pētnieku.

36,6°C viesis IVARS VRUBĻEVSKIS, dzīves norišu un izjūtu pētnieks

Barjeras ceļā uz laimi. Veidojot attiecības, jāvēro savas izjūtas. Tās rāda, kas attur no laimes. Tātad, nevis vainojot citus, bet pētot sevi, iespējams gūt apmierinātību. Piemēram, uzskati un principi var būt barjeras. Ko darīt, lai to mainītu? Ienest sevī pārmaiņas. Pirmām kārtām uztverē, attieksmē. Ko tas nozīmē? Necensties uzreiz atrast vīru vai sievu, bet mācīties draudzēties. Draudzībā augs personība, radīsies atbildes, kas palīdzēs situācijās, ko veido citi. Vēlme nevis mukt no grūtībām, bet mācīties mazinās augstprātību un iedomību. Pazudīs tieksme vienmēr noliegt otra teikto – cilvēks kļūs elastīgāks, vairāk liks lietā humoru. Un tad pienāks brīdis, kad dīgs mīlestības priekšvēstneši.

**

Siltums aizvējā. Vīrietis ir kā klints aizvējam, bet siltums, ugunskura liesma – sieviete. Pārāk tuvu var apdedzināties, bet attālinoties var apaukstēties.

**

Mīlestībā – pieņemt, nevis analizēt. Vīrieši un sievietes – viena veseluma divas pretējās pusītes. Doti viens otram, nevis lai saprastos, caur prātu izprotot viens otru, bet lai pieņemtu – tādu, kāds otrs ir. Viens otru papildinot, iemācīsies mīlēt. Sīka otra cilvēka izpēte, analīze ar prātu ir traucēklis mīlestības atnākšanai. Ir kopā, ir komanda, bet nav jūtu. Kā var pielāgot to, kas radīts pretējs?! To iespējams tikai iemīlēt. Prāts pretojas, jo pieradis uztraukties pat izlietas tējas dēļ. Tāpēc, ka ir paradums vētīt un vērtēt. Turpretī, ja iemīl, šis paradums vairs netraucē. Tomēr arī galva nav jāzaudē, kad mīlestība atnāk.

Pievienot komentāru