Ārstēšana, Veselības politika

Četras pārmaiņas veselības sistēmā jau no šodienas. Palūko, vai skar tevi

Datorgrafiķe Dina Antuma-Jansone

Onkoloģijas pacientiem – ātrāk atbalsts

Turpmāk onkoloģisko pacientu ārstēšanas taktika būs jāizstrādā ne vēlāk kā mēnesi pēc pirmās speciālista konsultācijas.
Izmaiņas noteiktas pērnā gada nogalē pieņemtajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Veselības ministrija ir izstrādājusi kārtību ļaundabīgo audzēju sekundāro diagnostikai, kādā tiks nodrošināti precizējošie diagnostiskie izmeklējumi un uzsākta specifiska onkoloģisko slimnieku ārstēšana. Kārtība paredz, ka pacientam, kas ar ģimenes ārsta nosūtījumu paātrinātā kārtā nosūtīts uz onkoloģisko iestādi sakarā ar pirmreizēji atklātu onkoloģisko saslimšanu, būs jāsaņem visi nepieciešamie, precizējošie izmeklējumi un ārstu konsīlijam jāpieņem lēmums par pacienta ārstēšanas taktiku ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pirmās speciālista konsultācijas.

Tāpat turpmāk ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem ārstiem būs tiesības nosūtīt ieslodzījuma vietās esošās personas uz nepieciešamajiem izmeklējumiem ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai paātrinātā kārtībā, lai veicinātu agrīnu onkoloģisko slimību un savlaicīgu ārstēšanu ieslodzījumu vietās esošajām personām.

Bez jau minētā, ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas celšanu no 370 līdz 380 eiro, no šodienas ir palielināts zemākās mēnešalgas apmērs par slodzi arī veselības aprūpes sektorā strādājošajiem, līdz ar ko tiks pārrēķināti un palielināti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifi. Tāpat tiks palielināta ģimenes ārstu kapitācijas nauda un palielināts apmaksas tarifs vienas veselības aprūpes epizodei.
Tāpat, ņemot vērā to, ka dzemdību pakalpojuma tarifā valstī noteiktais ārstniecības personu atalgojums nav atbilstošs dzemdību palīdzības sniedzēju ieguldītajam darbam un reālajai situācijai, kā arī to, ka atalgojums ambulatorajā sektorā ievērojami atšķiras no atalgojuma stacionārajā sektorā, kā rezultātā slimnīcām ir arvien grūtāk piesaistīt nepieciešamo personālu dzemdību palīdzības nodrošināšanai, tiek veikta dzemdību palīdzības nodrošināšanas organizācijas reforma. Lai nodrošinātu cilvēkresursu piesaisti stacionārajā sektorā un nodrošinātu kvalitātes prasības dzemdību palīdzības sniegšanai, tiek palielināts dzemdību palīdzības tarifs.

Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un savlaicīgu medicīniskās palīdzības saņemšanu jebkurā diennakts laikā, ar grozījumiem noteikts, ka ārstniecības iestādēm atkarībā no to līmeņa būs pienākums nodrošināt atbilstošu specialitāšu ārstniecības personu diennakts dežūras slimnīcās. Piemēram, lokālajās daudzprofilu slimnīcās diennakts režīmā būs jānodrošina trīs speciālisti – ķirurgs vai traumatologs ortopēds, internists vai neatliekamās medicīnas palīdzības ārsts, vai ģimenes ārsts, anesteziologs, reanimatologs. Attiecīgā prasība būs obligāta no 2017.gada 1.jūlija, bet līdz tam konkrētajām ārstniecības iestādēm būs jānodrošina noteiktais dežūrspeciālistu skaits atbilstoši ārstniecības iestādē esošajiem cilvēkresursiem.

Pievienot komentāru