Netradicionāli, Padomi

Vai tu esi tīrs Dainu un vēdu skatījumā?

1. Tīrību ietekmējoši faktori

1no7
Foto - Fotolia/cleanliness

Autors: Agris Vanags, šamaniskās kultūras pētnieks

Pirms kāda laika runājām par vēdās minētajām četrām vissvarīgākajām īpašībām, kas ļauj mums lepni nest cilvēka vārdu. Atgādināšu – tās ir patiesums, tīrība, iejūtība un mērenība. Mūsu pašu dainas ar šo vēdu konceptu ir vienisprātis. Toreiz apsolīju par tīrību parunāt atsevišķi, jo tā ir nereti ir pārprasta vai nepilnīgi saprasta tēma.

Kāds var iebilst, ka turpmāk aprakstītais ir utopija, ko mūsdienās nemaz nav iespējams sasniegt. Padomā vēlreiz! Šīs ir vienkāršas, katram pa spēkam esošas lietas, kas turklāt nāk par labu veselībai.

Tīra tek Daugaviņa –
Daži gruži dibenā;
Skaista auga mātes meita,
Dažas vainas dzīvojot.

Tīrībai ir trīs izpausmes līmeņi – fiziskais, mentālais un garīgais. Visi trīs ir savstarpēji saistīti.

  • Fiziskā tīrība izpaužas kā ķermeņa, telpas un vides tīrība;
  • Mentālā tīrība izpaužas nodomu patiesumā, mērķu skaidrībā, pareizā dzīves izvēlē;
  • Garīgā tīrība izpaužas pozitīvo īpašību izkoptībā un spēkā.

Ikdienas domas ir pirmais tīrību ietekmējošais faktors. Spēja koncentrēties uz pozitīvām domām, pakāpeniski izslēdzot negatīvās (šeit domāta skaudīgu, nenovīdīgu un ļaunu domu kultivēšana).

Vide. Gan sociālajai, gan mikrovidei jābūt pozitīvai un labas emocijas izraisošai. Daudz svaiga gaisa un tīra ūdens. Brīva daba, mežs.

Apdomāta runa un izpausmes. Ja daudz runājam un tērējam savu mentālo un psihisko spēku, tad tas viss grauj iegūto tīrību.

Ikdienas nodarbības ķermenim – elpošanas vingrinājumi un spēka stājas.

Pēc iespējas tīrāka pārtika. Uzmanīgi jālasa produktu sastāvs. Jāizvairās no ķīmiskajām E vielām. No ēdienkartes jāizslēdz gaļas produkti.

Seksuālajās attiecībās jābūt īpaši uzmanīgiem partnera izvēlē.

Alkohols, ja tas ir dabiski gatavots, tiek lietots mēreni un, vēlams, tikai svētkos.

Finanšu lietas tiek veiktas stingrā saskaņā ar sirdsapziņu un valsts likumiem. Var gadīties, ka valsts sistēma veidota tā, ka vienkāršam pilsonim nevilšus nākas krāpt valsti. Ja tas netiek veikts ļaunprātīgi, tad šādas nelikumības nespēj ietekmēt tīrības faktoru.

Kas kaitēja nedzīvot
Ierastā vietiņā?
Uz kalniņa tīra maize,
Lejā skaidris ūdentiņš.

Turpmāk katru punktu aplūkosim sīkāk.

  1. Tīrību ietekmējoši faktori
  2. Fiziskā tīrība
  3. Ēdiens
  4. Auguma vingrojumi
  5. Telpas un vides tīrība
  6. Mentālā tīrība – domu skaidrība
  7. Garīgā tīrība

Pievienot komentāru