Dzīves māksla, Psiholoģija

Laimes pētījumi pie mums un pasaulē. Kur visvairāk laimīgo?

Foto - Shutterstock.com

WIN/Gallup International Asociācija, kuru Lietuvā un Igaunijā pārstāv tirgus izpētes aģentūra BALTMI, kas darbojas Baltijas valstīs, veikusi tradicionālo gada noslēguma pētījumu, kas apskata pasaules iedzīvotāju perspektīvas, attieksmi un uzskatus. Starptautiskais barometra pētījums, ko veic kopš 1977. gada, piedāvā ikgadējos laimes, cerību un ekonomisko gaidu rādītājus.

2016. gada noslēguma pētījums apskatīja viedokļus gandrīz 66 600 cilvēkiem 66 valstīs. BALTMI veica pētījumu Lietuvā un Igaunijā. Katrā valstī aptaujāja 500 cilvēkus.

Būtiskākie konstatējumi:
• 68% respondentu pasaulē uzskata, ka ir laimīgi; rādītājs ir pieaudzis no 66% pagājušajā gadā; 22% nejūtas ne laimīgi, ne nelaimīgi, bet 9% – jūtas un uzskata savu dzīvi kā nelaimīgu.
• Kopumā globālais laimes rādītājs ir +59%. Rādītāju aprēķināja, atņemot nelaimīgo respondentu procentu no laimīgo respondentu procenta. Salīdzinot ar 2015. gadu, novērojams rādītāja kāpums par 3% (no +56%).
• Fidži un Ķīna ir laimīgākās pasaules valstis (laimes rādītājs attiecīgi +89% un +80%), kam seko Filipīnas, Vjetnama, Panama, Indonēzija un Paragvaja. Savukārt Irāka jau trešo gadu pēc kārtas tiek atzīta kā nelaimīgākā valsts (laimes rādītājs nepārsniedz +1%).
• Vairāk nekā puse Lietuvas iedzīvotāju (54%) apgalvo, ka jūtas laimīgi. Līdzīgs igauņu skaits (53%) ir laimīgi. Latvijā mazāk nekā puse (49%) iedzīvotāju jūtas laimīgi. Salīdzinājumā ar globālo laimes rādītāju (+59%), Baltijas valstu iedzīvotāji ir mazāk laimīgi. Laimes rādītājs Lietuvā ir +46%, Igaunijā – +48% un Latvijā – +40%.
• 42% pasaules iedzīvotāju ir optimistiski par ekonomisko labklājību 2017. gadā; 22% respondentu ir pesimistiski, bet 31% uzskata, ka paliks tajā pašā ekonomiskās labklājības līmenī kā 2016. gadā. Globālais ekonomisko gaidu rādītājs ir +20%.
• 2017. gadā optimistiskākās valstis savās domās par ekonomisko labklājību ir Gana (+68%) un Bangladeša (+67%). Tai pat laikā pesimistiskākie ir Dienvidkorejas (-62%), Honkongas (-56%) un Grieķijas (-53%) iedzīvotāji.
• Salīdzinājumā ar globālo ekonomisko gaidu rādītāju (+20%), 2017. gadā uzskati par ekonomiskām gaidām ir ievērojami pesimistiskāki. Ekonomisko gaidu rādītājs Latvijā ir -34%, Lietuvā -16%, Igaunijā -15%.
• Starptautiskais cerību rādītājs ir +37%. Vairāk nekā puse (52%) pasaules uzskata, ka 2017. gads būs labāks nekā 2016. gads. Salīdzinot Baltijas valstis, redzams, ka visoptimistiskākie par šo gadu ir igauņi, un vispesimistiskākie – latvieši.

laimes-petijumi

Laimes rādītājs: laimīgāka pasaule, lai gan ar krasām reģionālām atšķirībām

Pētījuma dati liecina, ka 68% pasaules iedzīvotāju jūtas apmierināti un laimīgi par savu dzīvi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šis rādītājs ir audzis par 2%, neskatoties uz ievērojamām pārmaiņām un teroristu uzbrukumiem, ko nesis 2016. gads. 9% aptaujāto respondentu jūtas un uzskata savu dzīvi kā nelaimīgu (par 1% mazāk nekā 2015. gada beigās). Kopumā globālais laimes rādītājs ir +59%.

Datu salīdzinājums atklāj kontrastējošus uzskatus starp reģioniem. Austrumāzijas un Okeānijas respondenti ir ievērojami laimīgāki nekā respondenti Tuvo Austrumu valstīs. Piemēram, laimes rādītājs laimīgākajās pasaules valstīs – Fidži (+89%) un Ķīnā (+80%) – krasi kontrastē ar laimes rādītāju Irākā, kas jau trešo gadu pēc kārtas atzīta kā nelaimīgāka valsts starp 66 aptaujātajām (mazāk nekā +1%). Baltijas valstu vidū laimes līdere ir Igaunija (+48%). Laimes rādītājs Lietuvā ir +46%, Latvijā – 40%.

Dati arī apliecina izteiktu ienākumu un laimes korelāciju. Respondenti, kuru ienākumi ir apakšējās kvintiles robežās (Q1), ziņo par laimes rādītāju +33% (kvintiles iedala iedzīvotāju ienākumus piecās vienādās daļās, kas izkārtotas augošā secībā, pirmā kvintile (Q1) parāda vidējos ienākumus, ko saņem 20% no iedzīvotājiem ar zemākajiem ienākumiem, kamēr Q5 parāda vidējos ienākumus, ko saņem 20% pasaules bagātāko iedzīvotāju). Salīdzinājumā iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir pielīdzināmi augšējai kvintilei (Q5), laimes rādītājs ir +75%.

Ekonomiskās gaidas: globāli augstas, bet zemākas nekā pagājušajā gadā

Attiecībā uz ekonomiskajām gaidām, ekonomiskais optimisms pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir krities. Pētījums parāda, ka 42% pasaules iedzīvotāju ir optimistiski par ekonomisko labklājību 2017. gadā, 22% respondentu ir pesimistiski. Globālais ekonomisko gaidu rādītājs ir 20%, 2015. gadā tas samazinājies par 3% (no +23%).

Lai gan globāli tikai divi no pieciem respondentiem (42%) norāda, ka nākamais gads būs ekonomiskās labklājības gads, pasaules iedzīvotāju vidū vērojamas ievērojamas atšķirības. Eiropas pilsoņi ir ievērojami mazāk optimistiski nekā citur pasaulē: ekonomisko gaidu rādītājs ES valstīm ir -26%, valstīm, kuras neietilpst ES, -20%. 2016. gada saistītie izaicinājumi ar pašas Eiropas Savienības nākotni ir radījušas ekonomiskas bažas pasaules lielākajā ekonomikas blokā. Eiropā ekonomiski pesimistiskākie ir Itālijas (-48%), Apvienotās Karalistes (-38%) un Francijas (-35%) iedzīvotāji. Starptautiskā mērogā vēl pesimistiskāki ir tikai Korejas (-62%) un Honkongas (-56%) respondenti, kuri piedzīvojuši politisko un ekonomisko nemieru gadu. Salīdzinot Baltijas valstu rezultātus, pesimistiskākie ir Latvijas respondenti (-34%), kamēr respondenti Lietuvā (-16%) un Igaunijā (-15%) ir mazāk pesimistiski.

Optimistiskākās valstis savās domās par ekonomisko labklājību ir Gana (+68%) un Bangladeša (+67%). Runājot par demogrāfisko iedalījumu, gados jauni cilvēki līdz 34 gadu vecumam (+34%) ir ievērojami optimistiskāki par vecāko paaudzi virs 55 gadu vecuma (-7%).

Pievienot komentāru