Ārstēšana, Veselības politika

E-veselības projektos pusmiljons iztērēts neatbilstoši

Foto no tematiskā izdevuma “Sirds veselības ceļvedis”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pieņēmusi lēmumu par e-veselības projektos veikto izdevumu attiecināšanu, un, ņemot vērā trūkstošos pakalpojumus, par neatbilstoši veiktiem atzinusi izdevumus vairāk kā 586 tūkstošu apmērā jeb 5,78% no izmantotā Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma.

Šādu lēmumu CFLA pieņēmusi, izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) gala secinājumus par e-veselības projektu funkcionalitātes pārbaudēs konstatēto.

Atbilstoši VARAM vērtējumam e-veselības sistēmas funkcionalitātes un e-pakalpojumi, kas ir pieejami lietotājiem, kopumā ir izstrādāti atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam un nodrošina iecerēto funkcionālo darbību, kā arī tiem ir veikts drošības audits un drošības auditā konstatētie būtiskie trūkumi ir novērsti. Atsevišķiem e-veselības elementiem ir konstatētas nebūtiskas atkāpes attiecībā uz iepirkumos minēto prasību realizāciju, kā arī ir konstatētas kļūdas, kur funkcionalitātes prasība realizēta daļēji, tomēr e-veselības sistēmas darbību var turpināt, izstrādājot e-veselības sistēmas uzlabošanas pasākumu plānu un to īstenojot.

Ņemot vērā VARAM aktualizētā vērtējuma rezultātus, CFLA par neatbilstoši veiktiem atzinusi izdevumus divos no četriem e-veselības projektiem – par tām funkcionalitātēm, kas nav pieejamas lietotājiem produkcijas vidē (“vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas datņu izveides modulis”, “iespēja reģistrēties pie ģimenes ārsta”), kā arī par trim e-pakalpojumiem („Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”, “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”, „Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”).

Vairākas funkcionalitātes ir izstrādātas nepilnīgi – tās pieejamas tikai ārsta darba vietai, kaut arī nepieciešams nodrošināt pieeju tai arī pacientam, piemēram, iespēja veidot un izmantot ārstniecības personas darba grafiku, veikt pierakstu ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, akceptēt un noraidīt pierakstu, saņemt pārskatus, e-veselības portāla e-pakalpojums “Ārsta pieraksts”, e-konsultācija pacientam pie ģimenes ārsta un elektroniskā pierakstīšanās pie ārsta, izmantojot vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas portālu.

Funkcionalitātes un e-pakalpojumi, kuri nav pieejami lietotājiem vai kuros konstatētas būtiskās atkāpes no paredzētā, ir bijuši ietverti vairākos iepirkuma līgumos, ko NVD ir slēdzis ar dažādiem izstrādātājiem. CFLA, pieņemot lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, ir izvērtējusi katras izstrādes izmaksas, balstoties uz NVD iesniegtajiem pakalpojumu apmaksu pamatojošajiem dokumentiem.

Kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa par funkcionalitātēm un e-pakalpojumiem, kas nav pieejami lietotājiem un kuros ir konstatētas būtiskas atkāpes, ir 586 192,62 eiro, un tā tiks atgūta no NVD.

Pavisam no ES fondiem e-veselības projektu sistēmas izveidē NVD ieguldījusi 10 144 250,01 eiro, tādējādi neatbilstoši veiktie izdevumi veido 5,78 % no šīs summas.

Projektu pēcuzraudzības periodā CFLA būs jāgūst pārliecība par izstrādātās e-veselības informācijas sistēmas un e-pakalpojumu lietojamību, un NVD šāda informācija būs jāiesniedz katru gadu.

Tāpat CFLA sadarbībā ar VARAM veiks pārbaudes, īpaši novērtējot to funkcionalitāšu izstrādi, ieviešanu un lietojamību, kuras saskaņā ar VARAM ziņojumā norādīto nav bijušas pieejamas produkcijas vidē vai kuru lietojamībā bija konstatēti kādi trūkumi vai identificēti riski.

1 komentārs

Pievienot komentāru