Bērni, Pusaudži

Četri aizrādījumi, pēc kuriem tavs pusaudzis aizcirtīs durvis

1. Šis vecums - pārbaudījums vecākiem

1no3
Foto - Shutterstock.com

Pusaudžu vecums ir pārbaudījums visiem ģimenes locekļiem. Tas reti noris bez kaprīzēm un konfliktiem. Pārejas posms ir pretošanās laiks, personiskās brīvības izlaušanās, neapmierinātība. Pubertātes periodā raksturīga ir emocionāla nelīdzsvarotība, tieksme izteikt galējus spriedumus, pastāvošo noteikumu un normu noliegšana.

Kā pareizi komunicēt ar bērnu šajā vecumā, “Letidor” stāsta psihologs, speciālists konfliktu risināšanā Oļegs Ivanovs. Viņš atklāj četrus tipiskākos aizrādījumus, kurus mēdz izteikt vecāki un pēc kuriem viņu pusaudžu vecuma bērns, visticamāk, aizcirtīs durvis.

Hormonālo pārmaiņu laikā pusaudži nespēj kontrolēt savas jūtas un emocijas, tādēļ tās izliek uz pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Īpaši tiek mammām.

Kur gan palicis paklausīgais bērns, kas vienmēr bija blakus mammai un prasīja viņas padomu? Un kur uzradās stūrgalvīgais pusaudzis, kas neklausa, runā pretī, nepalīdz mājās, nepilda mājasdarbus?

Pusaudzis atdalās no vecākiem, vēloties demonstrēt savu patstāvību, to, ka viņš kļūst pieaudzis. Tomēr viņš joprojām ir materiāli atkarīgs no vecākiem un dzīvo ar viņiem zem viena jumta, bet tas, savukārt, nozīmē, viņš ir spiests pakļauties un dzīvot saskaņā ar ģimenes noteikumiem.

Vecāku padomi labi mācīties, palīdzēt mājās, pasēdēt ar jaunākajiem brāļiem vai māsām u.t.t. – pusaudzim šie nebūt nav vēstneši, kas liecinātu – kļūstu pieaudzis.

Nezinot, kā uzvesties, bērns izvēlas visvienkāršāko ceļu – runāt rupjības, ignorēt vecāku teikto.

Rūpju izrādīšana no vecāku puses pusaudzim šķiet kā nevajadzīga kontrole un iejaukšanās personīgajā dzīvē

  1. Šis vecums - pārbaudījums vecākiem
  2. Četri tipiskākie aizrādījumi, kas nepatīk pusaudža ausīm
  3. Kā pareizi sarunāties ar pusaudzi

Pievienot komentāru