Testi

TESTS: Asociācijas, kas atklās, kas notiek jūsu zemapziņā

Foto - Fotolia

Šis asociāciju tests saucas “Es savā pasaulē”. Iztēlojieties sevi aprakstītajās situācijās, izvēloties rīcību, apkārt esošo vidi un būtnes! Ja kāds jums to var lasīt priekšā, variet aizvērt acis un fantazēt!

Iedomājieties – jūs ejat pa mežu. Kāds ir šis mežs? Kādi ir laikapstākļi? Vai ir saulains vai nē? Vai ir vējiņš? Vai ar jums ir vēl kāds? Ko jūs darāt?

Tad jūs iznākat klajumā un ieraugāt avotiņu. Vai jūs pie tā pieiesiet? Vai dzersiet ūdeni no tā?

Pēkšņi avotiņa malā uzrodas dzīvnieks. Kas tas ir par dzīvnieku? Kāds viņš ir? Ko viņš dara? Un ko darāt jūs?

Jūs ejat tālāk. Priekšā ir upe. Kāda tā ir? Kā jūs tiksiet tai pāri, otrā krastā?

Jūs atrodaties jau otrpus upei un ieraugāt māju. Kāda tā ir? Vai jums tajā gribas ieiet?

Jūs pieejat pie mājas, tieši pie durvīm. Kādas ir durvis? Uz durvīm ir plāksnīte. Kā tā izskatās? Uz tās ir uzrakstīts jūsu vārds. Izlasiet uzrakstu pilnībā.

Jūs ieejat mājā. Aplūkojiet, ko jūs redzat sev apkārt. Kādā istabā jūs iekļuvāt no sākuma? Aprakstiet to. Kādas vēl istabas ir mājā?

Vai jūs iesiet uz pagrabu? Kāds ir pagrabs? Kas tur glabājas vai dzīvo?

Kādi ir bēniņi? Kas tur atrodas vai dzīvo? Ko jūs tur darāt?

Viena no istabām mājās ir absolūti balta. Tajā nav logu, nekādu padziļinājumu sienās. Kad jūs tajā iekļūstiet, durvis aizveras. Ko jūs jūtat? Ko jūs darīsiet?

Jūs izejat no mājas un ejiet pa taciņu. Priekšā ir žogs. Kā jūs nokļūstat otrā pusē?

Pie ceļa, pa kuru ejat, ir ala. Kā jūs rīkosieties?

Beidzot ceļš jūs atved līdz jūrai. Virs tās lido kaijas. Vai tās ir tuvu vai tālu? Kā viņas uzvedas?

Jūrā jūs redzat kuģi. Kāds tas ir? Cik tālu tas ir no krasta? Vai jūs mēģināsiet tikt līdz tam?

Lūk arī mūsu ceļojums ir beidzies. Variet atgriezties mājās atpūties, ar svaiguma un prieka sajūtu. Nesteidzīgi atveriet acis. Vai jums patika?

Lasiet testa skaidrojumu!

Pievienot komentāru