Ārstēšana, Citas slimības

Vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems atbalsta personas pakalpojumus

Foto - Ieva Čīka/LETA

Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros 2018. gadā sāksies pilotprojekts, kas ilgs divus gadus un kura laikā vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu.

Šāds pakalpojums ir būtiski nepieciešams, jo mūsdienu sabiedrība ir konstatējusi, ka personu ar garīga rakstura traucējumiem izolācija lielās, slēgtās institūcijās, kur tām nav praktiski nekādas pašnoteikšanās par savu dzīvi, nav pieņemama. ANO konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām” un kopš 2013. gada arī Latvijas likumdošana nosaka, ka pilnīga rīcībspējas ierobežošana vairs nav iespējama. Persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī, aizstāvot savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. Rīcībspēju var ierobežot tikai noteiktās jomās, piemēram, par finanšu jautājumiem un tiesībām pārvaldīt savu mantu.

Tomēr, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā, tām ir nepieciešams atbalsts dažādu, tai skaitā ļoti ikdienišķu, lēmumu pieņemšanā. Un ne vienmēr šīm personām ir tuvinieki vai draugi, kuri var nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Tieši atbalsts lēmumu pieņemšanā būs profesionālās atbalsta personas uzdevums.

2017. gada nogalē atbalsta personas, kuras piedalīsies pilotprojektā, izgāja apmācības par to, kā vislabāk nodrošināt atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Latvijā pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā izstrādā Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”. Izstrādājot pakalpojumu, biedrība ņēmusi vērā arī citu valstu pieredzi, kur idejiski līdzīgs pakalpojums jau eksistē vai ir attīstības stadijā, piemēram, Kanādā un Izraēlā. Tomēr “ZELDA” pārstāvji atzīst, ka ir svarīgi domāt par to, kā to pielāgot tieši mūsu valsts specifikai.

“ZELDA” jau līdz šim ir nodrošinājusi atbalstu salīdzinoši nelielam skaitam personu ar garīga rakstura traucējumiem, izmantojot dažādus finanšu avotus. Kopā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu “ZELDA” ir sagatavojusi piecus videostāstus par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīves pieredzi ŠEIT.

LM īstenotais projekts atbalsta personas pakalpojuma izstrādei, kurš tiek finansēts galvenokārt no ESF līdzekļiem, paver iespēju, ka nākotnē atbalsta personas pakalpojums varētu tikt nodrošināts valstiskā līmenī, kas ļautu to saņemt visām personām, kurām tas nepieciešams.

6 Komentāri

 1. Un kur palika ļooti vajadzīgais pakalpojums Atelpas brīdis? Dzīvoju kopā ar dēlu invalīdu, un arī man ir jāaiziet pie zobārsta, friziera, uz bibliotēku. Vienu gadu man bija šāds pakalpojums, kas ārkartīgi atviegloja dzīvi, jo kaut uz brīdi bija cilvēks, kas man ļāva iziet ārpus mājas. Šogad šāda pakalpojuma vairs neesot….. Ārkārtīgi tracina tas, ka visi nosacījumi mainās ik pa brīdim, nav nekā stabila, ar ko vari rēķināties ilgterminā… Asistents- mikrouznēmējs, kas spiests likvidēties, jo nodoklus prasa lielākus, nekā vinš vispār sanem… Pakalpojums, kur pierādījums ir veikala čeki, bet mans dēls iepirkties neiet…. Kad šie murgi reiz beigsies? Eiropā, cik zinu, ir kārtība, ka es varētu vienkārši pazvanīt uz sociālo dienestu, atbrauktu darbinieks pieskatīt manu dēlu un es dotos ārpus mājas….

 2. Esmu analogā situācijā ar Anitu. Par pakalpojumu Atelpas brīdis nekad neesmu dzirdējusi. Kurā gadā šāda iespēja pastāvēja? Šāda pakalpojuma kliedzošu nepieiešamību izprot tikai šādu invalīdu tuvie cilvēki, kuriem ši iemesla dēļ nav iespējas ne tikai strādāt algotu darbu, bet arī pat iziet ārpus mājas, kā saka Anita – piem.zobārsta, friziera utt, par kaut kādu teātra izrādi, kino vispār nerunājot. Nesaprotu, kam ir jānotiek, lai mūsu situāciju izprastu personas, kuras pieņem likumus, noteikumus u.c. normatīvos aktus. Vai tiešām viņu ģimenēs arī ir jānotiek kaut kam tādam, lai saprastu šādas elementāras lietas?

  1. Informējam, ka šobrīd ir iespējams pieteikties atbalsta personas pakalpojuma saņemšanai. Detalizētāka informācija par pakalpojumu un pieteikšanos atrodama Biedrības RC ZELDA mājaslapā: http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums
   Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar atbildīgo reģionālo koordinatoru.

 3. Atelpas brīdis ir Rīgā BKUS, Siguldā (varbūt vēl kaut kur), citas pašvaldības var pirkt pakalpojumu, jo to izmanto arī mammas no citām pilsētām. Jāinteresējas arbūt vispirms Atelpas brīdī, tad jāprasa pašvaldībā, jo ir pašvaldības, kur par to nezina, bet mammas pastāsta un panāk, ka var izmantot. 30 dienas gadā bērnu var atstāt pieskatīšanai speciālistiem.

 4. Atelpas brīža pakalpojumu var saņemt Deinstitucionālizācijas projekta ietvaros visā Latvijā (izņemot bērnu (kuriem piešķirts īpašas kopšanas nepieciešamība), kas deklarēti Rīgas pilsētā, Līvānu, Ciblas, Jaunjelgavas novados, vecāki). Vecākam – likumiskajam pārstāvim/audžuģimenei ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu (un aicinājumu atsaukties uz Deinstitucionalizācijas projektu) par pakalpojuma “Atelpas brīdis” nepieciešamību. Papildu informāciju var iegūt arī 5 plānošanas reģionu projektu vadības vienībās (Kurzemes PR projekts “Kurzeme visiem” http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Sociala_nozare_Kurzeme/Svariga_informacija
  Zemgales PR projekts “Atver sirdi Zemgalē” https://www.zemgale.lv/index.php/nozares/socialie-pakalpojumi/projekts-atver-sirdi-zemgale,
  Latgales PR projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/#.WlNknPmGOUk
  Rīgas PR projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=550.
  Vidzemes PR projekts “Vidzeme iekļauj” http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj.
  Savukārt bērnu , kas deklarēti Rīgas pilsētā, Līvānu, Ciblas, Jaunjelgavas novados, likumiskie pārstāvji pakalpojumu varēs saņemt ar NVO starpniecību, kas sāks īstenota šo pakalpojumu 2018.g. otrajā pusē. Informācija pieejama arī LM mājas lapā – http://www.lm.gov.lv/text/3518.

Pievienot komentāru