Ārstēšana, Citas slimības

IESKATIES: NRC “Vaivari” būtiski atjaunotas divas nozīmīgas nodaļas

Publicitātes foto

Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” pabeigti divu nodaļu remontdarbi, kur 2. nodaļā medicīnisko rehabilitāciju saņem pacienti, tostarp bērni, ar dažādām muskuloskeletālām patoloģijām un 3. nodaļā — pieaugušie pacienti jaunizveidotajās kardioloģiskās un pulmonoloģiskās rehabilitācijas programmās.

NRC “Vaivari” vadītāja Anda Nulle stāsta, ka šobrīd jaunajās telpās jau ir uzņemti pirmie pacienti.

NRC “Vaivari” otrās un trešās nodaļas telpas pirms remontdarbiem bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, kas būtiski ierobežoja pacienta rehabilitācijas procesu, kā arī nesekmēja iestādes prestižu un tēlu.

Pēc remontdarbu pabeigšanas pacientiem ir radīta iespēja atlabt telpās, kas ir salīdzināmas ar jebkuru augsta līmeņa rehabilitācijas centru Eiropā. Tagad katra otrās un trešās nodaļas palāta ir aprīkota ar medicīniskā skābekļa padeves iekārtu, kā arī pacientu ērtībām un komfortam pie katras gultas ir ierīkotas mūsdienīgās konsoles ar elektrības slēdzi, interneta pieslēgumu, apgaismojumu un medicīnas māsas izsaukuma pogu, kā arī telpās ir nomainītas mēbeles. Visās telpās tika pārbūvētas ventilācijas sistēmas, nomainīta ugunsdrošības un elektrības instalācija. Abās nodaļās būtiski paplašinātas un labiekārtotas fizioterapijas zāles.

Šobrīd NRC “Vaivari” kardioloģiskajiem pacientiem ir iespēja tūlīt pēc akūtā ārstēšanas posma atrasties multidisciplināru speciālistu uzraudzībā; viņiem tiek nodrošināta slodzes testa veikšana ar pulsoksimetra rādījumu pierakstu un datorizētu rezultātu analīzi, pieejams veloergometrijas izmeklējums slodzes tolerances noteikšanai. Aktivitāšu veikšanas laikā pacientu stāvokli var kontrolēt ar telemetrijas aparātu, kas veic vairākkanālu EKG pierakstu, netraucējot fiziskās aktivitātēs un vienlaikus nodrošina iespēju ārstam no attāluma sekot pacienta sirds ritma un asinsapgādes izmaiņām. Kardioloģisko pacientu rehabilitācijā aerobās slodzes tolerances treniņam plaši tiek izmantotas dozētas slodzes pastaigas atšķirīgās distancēs, kā arī ir iespēja izmantot nūjošanas nodarbības un ikrīta rīta rosmes. Katram pacientam tiek realizēts individuāls rehabilitācijas plāns, kurā ietvertās aktivitātes ir atkarīgas no konkrētā pacienta funkcionēšanas ierobežojumiem. Nozīmīga loma ir atvēlēta arī pacientu izglītošanai par kardiovaskulārajiem riskiem un nepieciešamajām dzīves stila izmaiņām.

Plaušu slimību pacientiem līdz šim bija pieejama rehabilitācija ierobežotā apjomā, jo trūka specializētas rehabilitācijas programmas, kurā noteikti kritēriji efektīvai pacientu atlasei rehabilitācijas veikšanai subakūtā etapā. Tagad esam izstrādājuši un turpinām pilnveidot metodiku darbā ar pacientiem, kuriem veiktas vai jāveic liela apjoma plaušu operācijas vai kuriem ir progresējošas, elpošanas mazspēju izraisošas saslimšanas. Nepārtraukti tiek pilnveidota sadarbība ar pulmonologiem un plaušu ķirurģijas centriem.

Liels prieks ir par labiekārtotajām telpām 2. nodaļā, kurā rehabilitāciju saņem dažāda vecuma pacienti pēc traumām un muskuloskeletālām saslimšanām. Tieši šajā nodaļā tiek attīstīta un pilnveidota pēcamputāciju rehabilitācijas programma ar tūlītēju tehniskā ortopēda iesaisti veiksmīgai protezēšanai. Precīzākai diagnostikai un rehabilitācijas rezultātu novērtēšanai tiek izmantota gaitas laboratorija un stājas attēldiagnostika.

Projekta “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” rezultātā kopējā izremontētā platība sasniedz 1552 m2, remontdarbi veikti 36 palātās, ārstniecības personāla telpās un fizioterapijas zālēs. Šajās nodaļās var uzņemt līdz pat 75 pacientiem. Finansējums telpu remontam tika piesaistīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un NRC “Vaivari” budžeta.

NRC “Vaivari” pēdējo gadu laikā ir veiktas investīcijas infrastruktūras attīstībai no dažādiem finansējuma avotiem, kā arī tiek plānots vēl ieguldīt ap 2 miljoniem eiro, nodrošinot augstākā līmeņa medicīnisko, tehnoloģisko un profesionālo bāzi valstī.

2 Komentāri

  1. Es Jums pilnīgi piekrītu. skāros ar spinālo nodaļu. tur nestrādā ar pacientiem, daudzi cauru dienu tā arī guļ. Nodarbības ir stundas vietā labi ja 20 minutes. Kuri paši spēj kustēt, tie dara ko paši, citiem nepievērš uzmanību. vaivarus vajadzētu vairāk kontrolēt ministrijai.

Pievienot komentāru