Ārstēšana, Veselības politika

Kas redz manus e-veselības datus?

Foto - Shutterstock

“Mani nodarbina jautājums, cik daudzi un kurš redz manu veselības karti e-veselības sistēmā. Vai jebkurš ģimenes ārsts var apskatīt manu kartīti?”

 

E-veselības palīdzības dienesta pārstāvis Mārtiņš Traubergs skaidro, ka e-veselības sistēmā personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem:

“Lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu, atvieglotu veselības pakalpojumu sniegšanu, kā arī uzkrātu veselības nozares datus, kopš 2016. gada 8. jūlija e-veselības portālā veiktā personu datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Valsts datu inspekcijā.

Autorizēšanās e-veselības portālā iespējama tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).

Fizisko personu datu aizsardzības likums paredz, ka ikvienam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Tāpēc pacienta medicīnisko informāciju e-veselības sistēmā drīkst apskatīt tikai pacients un ārstējošie ārsti, autorizējoties e-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv vai izmantojot informācijas sistēmu, kas pielāgota darbam ar e-veselību.

E-veselības portālā ikkatrs var noskaidrot, kurš un kad skatījies viņa datus, kā arī noteikt, vai liegt pieeju saviem medicīnas datiem. Jāņem vērā, ka, liedzot ārstniecības personām pieeju saviem medicīniskajiem datiem, pacientam jāapzinās risks, ko informācijas neesamība var radīt ārstniecības procesam. Ārstu piekļuvi saviem veselības datiem e-veselības portālā var atjaunot jebkurā laikā.

Saskaņā ar Ārstniecības likumu un Pacientu tiesību likumu fiziskas personas veselības datus ārstniecības personas var izmantot tikai ārstniecībai jeb veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Atbilstīgi likumdošanā esošajiem normatīvajiem aktiem Nacionālais veselības dienests (NVD) e-veselības sistēmā nodrošina apritē esošās informācijas konfidencialitāti, tajā skaitā informācijas nodošanu tikai tām personām, kuras ir pilnvarotas to saņemt un lietot. NVD par sistēmā esošajiem datiem var sniegt informāciju pēc pašas personas pieprasījuma vai trešo personu pieprasījuma, ja to paredz normatīvie akti.

E-veselības sistēmā ikvienai personai ir iespēja aplūkot sistēmā uzkrātos personīgos datus. Tāpat sadaļā Auditācijas pieraksti pieejama pilnīga informācija par to, kas un kad ir apstrādājis, kā arī aplūkojis sistēmā personas datus.

Ja ir aizdomas, ka jūsu dati e-veselības sistēmā tiek apstrādāti nelikumīgi, ir tiesības vērsties ar iesniegumu Datu valsts inspekcijā, kur tas tiks izvērtēts. Ja iesniegums būs pamatots, nelikumīgā datu apstrāde tiks pārtraukta, savukārt datu apstrādes sistēmas pārzinis var tikt administratīvi sodīts.

Gadījumā, ja konstatē, ka e-veselības sistēmā personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi iegūti, ir tiesības pieprasīt, lai tie tiek papildināti, precizēti vai dzēsti.

E-veselības sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri. Turklāt Pasaules Veselības organizācija norādījusi, ka e-veselības sistēma ir droša un satraukumam par iespējamām problēmām ar datu aizsardzību nav pamata.

Vienlaikus atgādinām, ka Nacionālais veselības dienests aizsargā sistēmas informācijas un tehniskos resursus, izvērtē un nosaka sistēmas drošības apdraudējumu risku, kā arī atjauno drošu sistēmas darbību, gadījumā ja radies sistēmas apdraudējums.”

 

6 Komentāri

  1. Aptiekā, pērkot recepšu medikamentu , jānosauc savs personas kods. Ar 2018.gadu stājas spēkā datu aizsardzības likums. Kā tas savienojams ar personas koda neizpaušanu ?

    1. Dārgumiņ, Neviena regula neaizliedz apstrādāt personas kodu, ja tam ir pamatots iemesls un mērķis, lai Tevi varētu identificēt. Ja nepatīk, tad dzīvo mežā un nenāc laukā.

Pievienot komentāru