Dzīves māksla, Psiholoģija

Psihologu atzīts personības iezīmju modelis “Lielais piecinieks”

Foto - pexels.com

Autors: Džeimss L. Adamss (James L. Adams), Stenfordas universitātes profesors, sabiedrisko un komerciālo organizāciju konsultants.

Kad runājam par kādu cilvēku, bieži var dzirdēt: “Viņam ir plaša dvēsele”, ar to domājot, ka viņš ir dzīvespriecīgs, draudzīgs un sabiedrisks, vai: “sīka dvēsele”, kas nozīmē garlaicīgu un seklu cilvēku. Patiesībā, protams, dvēsele nevar būt sekla vai plaša; tikai ikvienam ir savs personības tips.

Personība ir svarīgs noteicošais faktors cilvēka domām, jūtām un uzvedībai. Pētnieki ir pavadījuši daudz laika un pūļu, lai mēģinātu aprakstīt šos tipus. Viens no nozīmīgākajiem zinātniskās izpētes veidiem cilvēka personības izpētē ir viņa iezīmju apraksts.

Iezīme – īpaša personības sastāvdaļa, kas apraksta noteiktas cilvēka noslieces domāšanā, emocijās un uzvedībā, piemēram, kautrīgumu vai sabiedriskumu, neuzticēšanos vai lētticību. Tādējādi, runājot par cilvēka personību, mēs faktiski runājam par iezīmju kopumu, kas apraksta cilvēka domu, jūtu un uzvedības vispārējo virzienu.

Zinātnieki ir identificējuši daudzas personības iezīmes, un lielākā daļa psihologu piekrīt, ka cilvēka personības iezīmes var tikt attēlotas hierarhijas formā. Hierarhiskā personības modeļa “Lielais Piecinieks” (Big Five) augšpusē var novietot piecas galvenās iezīmes: neirotisms, ekstraversija, labvēlīgums, apzinīgums un atvērtība pieredzei.

Katra “Lielā Piecinieka” iezīme sastāv no dažādiem apakš faktoriem. Piemēram, ekstraversija (sliecība uz pozitīvu attieksmi pret dzīvi) sastāv no tādām specifiskām iezīmēm kā pozitīvs emocionāls noskaņojums, sabiedriskums un sirsnība. Vēl ekstraversijai raksturīga pašpārliecinātība, aktivitāte, komunikabilitāte, orientācija uz attiecībām. “Lielā Piecinieka” iezīmes un hierarhijā zemāk novietotās iezīmes ir universālas. Tās var izmantot, lai aprakstītu cilvēka personību neatkarīgi no vecuma, dzimuma, rases, etniskās piederības, reliģijas, sociālekonomiskā līmeņa vai dzīvesvietas valsts.

Neirotismu raksturo nervozitāte, nedrošība, nepārliecinātība par sevi, emocionalitāte, trauksmainums, sevis žēlošana, kautrīgums, grūtsirdība. Labvēlīgumu raksturo sirsnīgums, laipnība, izpalīdzīgums, tiešums, vēlme palīdzēt un sadarboties, atsaucīgums, spēja piedot un uzticēties. Apzinīgumam ir raksturīga disciplinētība, organizētība, atbildīgums, strādīgums, neatlaidība, kārtības mīlestība, mērķtiecība. Atvērtību pieredzei raksturo iztēle, radošums, plašas intereses, zinātkāre.

Lai labāk saprastu, ko nozīmē “Lielā Piecinieka” modelis, aprakstīsim katrai personības iezīmei raksturīgās galējības.

1. Ekstraversija

Ekstraversija jeb pozitīvs emocionālais noskaņojums ir rakstura iezīme, pateicoties kurai cilvēks izjūt pozitīvas emocijas, jūtas labi sabiedrībā un par citiem domā pozitīvā gaismā. Ekstraverti cilvēki parasti ir sabiedriski un draudzīgi noskaņoti.

Introverti ir cilvēki ar zemu ekstraversijas pakāpi, viņiem ir mazāk pozitīvu emociju un sliktāk mijiedarbojas ar citiem cilvēkiem. Darbā ekstravertie cilvēki biežāk nekā introvertie izjūt pozitīvas emocijas, jūtas apmierināti ar savu darbu, un kopumā viņu viedokli par organizāciju un apkārtējiem cilvēkiem var raksturot kā pozitīvu. Ekstravertie cilvēki ātrāk un vieglāk nodibina kontaktu ar kolēģiem. Viņi var lieliski strādāt, ja vajadzīgi bieži kontakti ar cilvēkiem, piemēram, pārdošanas jomā vai klientu apkalpošanas jomā.

2. Neirotisms

Neirotisms jeb negatīvs emocionālais noskaņojums liecina par to, ka cilvēkam ir nosliece uz negatīvām emocijām, depresiju un kopumā viņš uztver sevi un citus negatīvi.

Cilvēki ar negatīvu emocionālo noskaņojumu izjūt trauksmi un parasti izturas negatīvi gan pret sevi, gan citiem. Cilvēki, kas vairāk pakļauti neirotismam, biežāk par citiem piedzīvo negatīvas emocijas un ilgstošu stresu gan darbā, gan privātajās attiecībās.

Bieži termins “neirotiķis” plašsaziņas līdzekļos tiek izmantots, lai raksturotu cilvēkus ar psiholoģiskām problēmām. Patiesībā neirotisms ir rakstura iezīme, kas zināmā mērā ir raksturīga visiem normāliem un garīgi veseliem cilvēkiem.

Cilvēki ar augstu neirotisma pakāpi biežāk ir kritiski pret sevi un savu darbu nekā tie, kuriem šis rādītājs ir zemāks. Šī īpašība ļauj viņiem strādāt labāk nekā citiem, un tāpēc viņi spēj izteikt sevi kvalitātes kontroles jomās, kurās nepieciešama kritiskā domāšana un spēja izteikt kritisku novērtējumu. Cilvēki ar augstu neirotisma pakāpi var norādīt kolēģiem uz kopīgā lēmuma trūkumiem. Cilvēki ar zemu neirotisma pakāpi reti piedzīvo negatīvas emocijas, un nav tik kritiski un pesimistiski.

3. Labvēlīgums

Labvēlīgums ir iezīme, kas raksturo cilvēku spēju labi saprasties ar citiem. Labvēlīgiem cilvēkiem raksturīga spēja būt patīkamiem komunikācijā un domāt par citiem.

Cilvēki ar zemu labvēlīguma līmeni ir mazrunīgi, neuzticas, bieži vien rupji, viņi neprot just līdzi un viņiem nepatīk darboties komandā. Zema labvēlīguma pakāpe var būt noderīga profesijās, kurās noderīgi tas, ka ar cilvēku neko nevar sarunāt un viņš vispār nav no runīgajiem, piemēram, nodokļu inspektors vai rotas seržants. Kopumā ar labvēlīgiem cilvēkiem ir viegli atrast kopīgu valodu, viņi ir “komandas spēlētāji”. Labvēlīgums var būt vērtīga kvalitāte jomās, kurās ir nepieciešams veidot labas attiecības ar cilvēkiem.

4. Apzinīgums

Apzinīgums ir tas, cik cilvēks ir piesardzīgs, rūpīgs un cītīgs. Cilvēki ar augstu apzinīguma pakāpi ir organizēti un disciplinēti. Cilvēkiem ar zemu apzinīgumu var pietrūkt mērķtiecības un pašdisciplīnas. Apzinīgums ir svarīga īpašība daudzās darbības jomās un tiek uzskatīta par labu darba kvalitātes rādītāju prognozi.

5. Atvērtība pieredzei

Pēdējā no personības iezīmju modeļa “Lielais Piecinieks” – atvērtība pieredzei parāda, cik cilvēks ir oriģināls, atvērts visu veidu stimuliem, cik plašs ir viņa interešu loks un cik daudz viņš gatavs riskam. Cilvēki, kuri ir atvērti jaunai pieredzei, var gūt priekšrocības jomās, kurās strauji mainās situācija, kad vajadzīgi jauninājumi vai jāuzņemas nozīmīgi riski.

Tādi riska mīļotāji bieži vien atver savus uzņēmumus, jo lielās organizācijas, kurās viņi strādāja, viņus ierobežoja, tikai nedaudz veicinot risku un inovācijas.

Kaut arī atvērtība pieredzei, protams, ir priekšrocība uzņēmējdarbības jomā, tomēr nepārprotami vajadzīgi arī tādi darbinieki, kuri precīzi pildītu savus pienākumus un nebūtu pārāk brīvdomīgi.

Secinājumi

Pētījumi rāda, ka “Lielā Piecinieka” personības iezīmes ir svarīgas, lai noteiktu attiecības un uzvedības veidus darbā un tādējādi izprastu vispārējo organizatorisko uzvedību. Zinātnieki atklājuši, ka cilvēki ar spēcīgu negatīvu emocionālo noskaņojumu vairāk piedzīvo stresu darbā. Pētījumi arī rāda, ka cilvēki ar pozitīvu emocionālo noskaņojumu parasti darbā jūtas labi, jūt gandarījumu, kā arī veiksmīgi strādā jomās, kurās vajadzīga mijiedarbība ar citiem cilvēkiem, piemēram, pārvaldības jomā un tirdzniecībā.

Kā jūs droši vien jau sapratāt, nav laba vai slikta personības tipa. Katrs cilvēks savā veidā ir unikāls un dažāda veida personības var atbilst dažādām darbības sfērām. Labiem vadītājiem ir jāsaprot personības iezīmes un jāspēj strādāt ar dažādiem cilvēkiem.

 

Avots: elitarium.ru

Pievienot komentāru