Ārstēšana, Veselības politika

Pirms veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas būs jāsamaksā arī par 2019. gadu – 155 eiro

Foto - Timurs Subhankulovs

Tiem, kuri maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, nav jāuztraucas, jo viņi arī turpmāk saņems valsts garantēto obligāto veselības apdrošināšanu. Taču tiem, kuri šīs iemaksas nav veikuši, ir pēdējais laiks to sākt darīt. Pretējā gadījumā, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, ko nodrošina valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, sākot no 1. septembra līdz gada beigām būs jāiemaksā brīvprātīgais maksājums 51,60 eiro jeb 1% no minimālās mēnešalgas. To paredz aizvadītajā nedēļā valdībā pieņemtie noteikumi “Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas”, kas stāsies spēkā no 1. septembra.

Šis gads ir pārejas periods, tāpēc neatkarīgi no tā, vai pieprasītā naudas summa būs vai nebūs samaksāta, veselības aprūpe tiks nodrošināta tāpat kā līdz šim. Bet, ja cilvēks šo maksājumu nebūs veicis, viņam savs parāds ar valsti būs jānokārto 2019. gada sākumā. Turklāt pirms veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas būs jāsamaksā ne tikai 51,60 eiro, bet arī maksājums par 2019. gadu – 3% no minimālās mēnešalgas jeb 155 eiro. 2020. gadā šī iemaksa būs 5% no minimālās algas jeb 258 eiro gadā.

Ja šogad pirmais brīvprātīgais maksājums nebūs veikts, tad, sākot no 2019. gada, valsts šiem cilvēkiem nodrošinās tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus, dzemdību palīdzību, kā arī to slimību ārstēšanu, kas apdraud sabiedrību (psihiskās saslimšanas, infekcijas slimības). Pacientiem no savas kabatas būs jāmaksā par konsultācijām pie speciālistiem, izmeklējumiem, medikamentiem, medicīnas ierīcēm, kā arī vēl citiem medicīnas pakalpojumiem. Veselības ministre Anda Čakša informēja, ka līdz 1. septembrim ministrija izstrādās precīzu sarakstu, ko nevarēs saņemt par valsts naudu cilvēki, kuri nav veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī nav samaksājuši brīvprātīgo maksājumu.

Ministre uz jautājumu, cik valstī ir šādu personu, kurām nebūs tiesību saņemt pilnu valsts nodrošināto ārstēšanu, atbildēja, ka pēc ekspertu aplēsēm, tās esot no 100 000 līdz 300 000 cilvēku, bet precīzs skaits būšot zināms tad, kad tiks saslēgtas kopā visas savstarpēji autorizētās elektroniskās sistēmas. “Tad redzēsim, kuram ekspertam bijis visprecīzākais aprēķins,” sacīja veselības ministre.

Veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumu varēs saņemt, autentificējoties veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā (e-veselība), kur būs pieejams elektroniski sagatavots veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojums. Ministrija meklē labāko risinājumu, lai maksimāli atvieglotu piekļuvi veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumam par iemaksu veikšanu. Ja nav pārliecības, vai ir jāmaksā 51,60 eiro, tad, kā skaidroja ministre, varēs vērsties arī Nacionālajā veselības dienestā (NVD) rakstiski vai arī doties uz NVD nodaļām.

Veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumā norādītā summa būs jāiemaksā valsts budžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

Informācija par personas iekļaušanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzē pēc iemaksu veikšanas tiks nosūtīta uz personas elektronisko pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tajā dienā, kad persona iekļauta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzē.

Savukārt, ja būs nepieciešams saņemt pārmaksātās vai kļūdaini veiktās veselības apdrošināšanas iemaksas, būs iespējams elektroniski vai rakstveidā iesniegt iesniegumu NVD par atmaksas saņemšanu. To varēs pieprasīt ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem. Naudu atmaksās trīs mēnešu laikā.

Lai varētu īstenot valdības pieņemtos noteikumus, NVD pieņems darbā piecus speciālistus: vecākais klientu apkalpošanas speciālists, divi juristi, informācijas sistēmu administrators, kā arī projekta vadītājs, kuru mēnešalga būs, sākot no 899 eiro līdz 1647 eiro. Jaunās darba vietas tiks izveidotas, samazinot grāmatvežu skaitu.

Viedokļi

Juris Kulakovs, komponists:

“Valdības pieņemtie noteikumi ir saprotami un nav nekas ārkārtējs. Kā zināms, valsts obligātā veselības apdrošināšana ir ieviesta daudzās Eiropas valstīs. Tā kā arī es nemaksāju sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašam vien būs būs jāparūpējas, lai nepieciešamības gadījumā varētu saņemt veselības aprūpi, un brīvprātīgi jāiemaksā prasītā naudas summa.”

Gustavs Norkārklis, bioloģiskais lauksaimnieks:

“Valsts obligātā veselības apdrošināšana ir padziļināti vērtēta, par to ir daudz diskutēts. Arī pats esmu piedalījies darba grupā, kur šie jautājumi apspriesti. Arī tad, kad satiekamies savās profesionālajās lauksaimnieku sanāksmēs, regulāri mudinām kolēģus maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Taču, ja runājam par brīvprātīgo veselības apdrošināšanas maksājumu, tad jāteic, ka to nevajadzētu piemērot pilnīgi visiem, kas nav maksājuši sociālo nodokli. Ir jāvērtē individuāli, vai cilvēks ir spējīgs samaksāt 51,60 eiro.”

Andra Manfelde, rakstniece:

“Esmu atgriezusies darba tirgū, bet iepriekš, kad dzīvoju no pabalstiem par divu bērnu audzināšanu, kad bija jāknapinās no mēneša uz mēnesi, tad kur es būtu ņēmusi tos 50 eiro? Radošo personu vidū daudz ir tādu, kuri dzīvo no honorāriem, bet tad pienāk brīdis, kad honorāru nav un ir jādzīvo no rokas mutē. Grūti iedomāties, kur šie sociāli neaizsargātie cilvēki ņems naudu, lai samaksātu šo brīvprātīgo veselības aprūpei nepieciešamo maksājumu.

Kad valdības noteikumi stāsies spēkā, paredzu, ka būs daudz neskaidru jautājumu. Ja valsts spēj algot lielu ierēdņu armiju, tad mans ieteikums valdībai ir nodrošināt iespēju algot vienu personu, kas radošajām organizācijām sniegtu atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem, kas radīsies par veselības apdrošināšanu.”

OVA_4y

No sociālās apdrošināšanas iemaksām un brīvprātīgā maksājuma atbrīvotās personu grupas:

1) bērni vecumā līdz 18 gadiem;

2) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

3) personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie;

4) bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā;

5) orgānu donori;

6) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

7) personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā;

8) personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;

9) viens no vecākiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;

10) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

11) personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;

12) pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;

13) personas, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu;

14) personas, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;

15) personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte;

16) personas, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;

17) personas, kuras saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju;

18) politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

19) tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros;

20) personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem un cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām;

21) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

41 Komentāri

 1. Sen jau visiem ir skaidrs, ka strādājot 8-17 algotu darbu, vai tas būtu Latvijā, vai starptautiskā uzņēmumā, neko nenopelnīsi, knapi sanāks dzīvošanai – samaksāsi par īri, nopirksi pārtiku un atkal gaidi algu, varbūt starplaikā atļaujoties kādu mazu prieciņu. Ne visi var atļauties, maksājot uzreiz, nopirkt salonā jaunu telefonu, datoru, auto, uzturēt sev krāšņu sievieti. Pievienojies cilvēkiem, kas pārvalda savu dzīvi! Nauda, protams, nevar kalpot kā pilnīgi visu problēmu risinājums. Bet, kā vēsta sena tautas gudrība, labāk sēdēt skaistā un jaudīgā pilnpiedziņas Audi kā ar nanoūdeni mazgātā trolejbusā. Aizpildi savu Laimīgo loto biļeti un sāc Jaunu dzīvi, kura pārspēj tavus pat vispārdrošākos sapņus. Starp citu, vai zini, ka nākošajā PowerBall izlozē, kura notiks jau pēc dažām dienām, Džekpots ir prātam neaptverami 233 miljoni euro? Es jau atkal nopirku pāris desmitu biļešu ar skaitļu variantiem un, kā ierasts, paķēru klāt vēl desmit biļešu no MegaMillions, kur Džekpots arī ir visai iespaidīgs – 40 miljoni. Pamēģini satikt savu veiksmi arī tu! https://goo.gl/X17csF Un neaizmirsti izmantot loto brokera īpašo piedāvājumu!

  1. Nu,tas ka katru dienu maksājam nodokli iepērkoties veikalā ,vai uzpildot degvielu, un maksājam ceļa nodokli ,kurš tiek no mums nozagts un 40% novirzīts citiem mērķiem protams nav nekas, un tamdēļ med.,pilna aprūpe nepienākas.Tai vietā lai uz pusi paceltu alkoholam un cigaretēm ,kā arī cukuram cenas, un iepludinātu šo naudu medicīnas aprūpē ,un problēmu atrisinātu vienā rāvienā – viņi cilvēkus ir nolēmuši hroniskām saslimšanām un pat nāvei.Nebalsojiet ne par Saskaņu ,ne par Vienotību,ne par vienu no tām partijām ,kas šobrīd ir Saeimā.

  2. neiemaksāji – maksā vēl par 3019.gadu !!!
   Sods par “valdības” iniciēto nabadzību, tā teikt…

 2. Tā kā strādāju Igaunijā,mans darba devējs nodrošina visus ārstniecības pakalpojumus firmas strādājošajiem,liela daļa ārstniecības pakalpojumu Igaunijā ir par brīvu un speciālistu maksa ir uz pusi lētāka kā Latvijā.Pareizi Latvijā jau cilvēks nav cilvēks un kurš nevar vai nemaksā soc.nodokli,to nav vērts ārstēt,doma Čakšai nav slikta,jo mazāk tauta Latvijā,jo pilnākas kabatas pašiem valsts vadītājiem!

 3. Caksai ir jaatkapjas ar visu ta deveto veselibas apdrosinasanu. Jo sim planam ar veselibas apdrosinasanu nav neka kopiga, tas ir cinisks un nezeligs veids, ka kompenset impotenci nodoklu iekasesana.

 4. Vai es varēšu atteikties no obligātās iemaksas,jo par visiem ārstniecības pakalpojumiem tāpat ir jāmaksā!Tie,kuri nemaksā,arī tos 155 € labāk izmantos lai samaksātu par analīzēm,izmeklējumiem u.c.

 5. Tas jau ir genocīds. Eiropai jāpieņem mēri un jāuzliek kādi lielāki sodi, Ilgi tā vilkties nevar valstī, kur mirstība jau pašlaik ir lielāka kā dzimstība!

 6. Cik saprotu, tie 250eur būs jāmaksā par iespēju ar ğimenes ārsta nosūtījumu gaidīt 6mēnešu rindā uz pārbaudēm? Un kas notiek ar soc. nodokli, viņu samazinās par 5% ja es nevēlēšos saņem šo pakalpojumu?

 7. Obligāto veselības apdrošināšanu jau sen bija laiks ieviest. Tiesa, to ieviešot vajadzētu arī ārstēšanu, nevis turpinās sēdēšana rindās. Ja bardaks mazināsies, tad mērķis sasniegts. Turklāt, valsts budžeta finansējums būtu jānovirza valsts slimnīcām, ārstiem utt. Privātie lai saņem maksu no klientiem.

  1. Mums jau ir obligata veselibas apdroshinashana ieklauta sociala nodoklii! Tie athkirigie nosaukumi neko neizsaka. Ja kads grib apdroshinashanu Amerikanu stila ar privatajiem, tad sakuma apskataties filmu “Sicko”, jums ta aina klus pilniba skaidra, ka ieglak ir nomirt- ta ir nacionla nelime.Dazas Eiropas valstis veselibas apdroshinana ir skirta no soc. nodokla, ka vacija vai Nidelande, bet jegu nemaina. Nespejigiem samaksat, palidzibu sniedz valsts.Lilebritanija ir kopa, kas saucas viena varda Nacionala Apdroshinashana un tur ir solidarites princips.

 8. Izlasiet uzmanīgi! Tas Jūs maksāsiet 2018+2019= 206 EURO,bet tie kuri nebūs griezusies pie ārstiem līdz 2020 gadam maksās par tekošo 2020 gadu un +2018 +2019 = ap 500 euro Kučinskis taču visu izskaidroja.Un naudas norēķini TIKAI ar BANKU KARTĒM!! Nu galīgs bomzis varēs saņemt maksājuma rēķinu 4 filiālēs Jelgavā,Daugavpilī,Kuldīgā …….
  Toties ORGĀNU DONORIEM ārstēšana PAR BRĪVU!!!

 9. Šitie liekēžus lai vienmērīgi beidz sēdēt uz tautas kakla,lai savus rēķinus sāk atmaksāt paši,tautai no minimālās algas jāmaksā veselības nodoklis, deputāti no saviem tūkstošiem nemaksā neko,vai mūsu valdībai nav kauns par tautu kura dzīvo ar vien lielākā nabadzībā.

 10. Obligātā veselības apdrošināšana bija jāievieš jau sen, bet naudai vajadzētu iet tikai uz valsts slimnīcām! Tad cerams, ka rindas tiks mazinātas.

 11. Kā tad ar Satversmē garantēto: 111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Pie tam, – es VISPĀR neslimoju un, ja gadās apaukstēties, lietoju daudz saudzīgākās alternatīvās medicīnas metādes!!!

 12. Obligāto apdrošināšanu jau sen vajadzēja ieviest,bet vispirms bija kārtīgi par visu jāpadomā.Ir tik daudz un dažādu situāciju un visas vienā maisā nesabāzīsi.Ko darīt man.Es pusi no gada strādāju citā valstī un tur maksāju nodokļus un saņemu pretī pakalpojumu,bet kāpēc ierodoties Latvijā par otru pusi gada man jāmaksā pilna maksa.Kur ir garantija ka pakalpojums tiks sniegts tad kad man vajadzēs,kāpēc man pakalpojums būs dārgāks kā Rīdzeniekam,jo ceļa nauda arī tur ir jāierēķina,kas nebūs tikai 5 eiro.

 13. Un tieši tā,es par samaksāto gribēšu pretī pakalpojumu un tā kā slimības daudziem ir ielaistas,būs rindas rindas un ………..Un lai nauda nonāk tikai un vienīgi tikai valsts slimnīcas arī reģionos,
  Vai man var kāds paskaidrot ko dara ārsti ja kvotas nav,vai viņiem maksā par sēdēšanu

 14. Būtu vēl lielāka ekonomija veselības aprūpei,ja privātprakses ko patreiz piekopj slimnīcās un poliklīnikās aizliegtu.Tad netiktu izmantotas par brīvu iekārtas priekš privātajiem ārstiem,tāpat telpas un zāles.Slimniekam neveic pēcoperāciju aprūpi,bet tam domātos medikamentus paņem priekš “privātprasēm” un pārdod par lielām naudām.Čekus neizsniedz,tāpēc nevar kontrolēt un pie valsts ārstiem lielas rindas.Nevis nesniegs medpakalpojumus slimajiem.Apturiet to,ko izzog privātprakses no slimniekiem nerūpējoties par tiemk kā vajag. piemēram …pasekot var ………ne tas vien atklātos…

 15. Kā var pieprasīt maksas aprūpi ja nevar garantēt ārsta profesionalitāti atbilstoši amatam un klabināt bezjēdzīgi tikai viss par maksu.Uzskatu kad visam jābūt pakārtotam un sakārtotam.Varbūt jāsāk ar ārsta profesionalitāti 100% apmērā un tad var pieprasīt pacientiem 100% veselības iemaksu veikšanu.

 16. hui lai vairak notiek mirstiba,un tapec lai visi brauc prom kuri spejigi stradat,arzemes vismaz par brivu arsti,atpakal nebrauksu.Gadu uz prieksu neviens nemaksas ja pirms laika nomirs ,tad nauda paliks resnajiem muliem,ja maksas tad tapat jamaksa dargi par usg .

Pievienot komentāru