Bērni, Pusaudži

12. klašu skolēni var pieteikties Rigvir grupas un Vītolu fonda stipendiju konkursam

Foto - Shutterstock

Jau ceturto gadu Rigvir grupa sadarbībā ar Vītolu fondu izsludina stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt atbalstu centīgiem vidusskolēniem pēdējā mācību gadā, lai sagatavotos studijām augstskolās.

Konkursa uzvarētāji iegūs stipendiju uz visu nākamo mācību gadu. Ikmēneša stipendijas 75 eiro apjomā tiks piešķirtas 14 centīgākajiem reģionu vidusskolēniem. Konkursa stipendiātu izvēlē, ko veiks Vītolu fonds, priekšroka tiks dota tiem, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju.

Līdz šim stipendijas skolēni mērķtiecīgi investējuši nākotnes mērķu sasniegšanai un savu prasmju pilnveidei. Viens no pagājušā gada stipendiātiem, Druvas vidusskolas skolnieks Agnis Saulītis uzsver: “Man šī stipendija ir bijusi kā motivācija darīt vairāk, tā ir cēlusi manu pašapziņu. Tā man palīdzēja apmeklēt kursus, lai attīstītu savas zināšanas un sasniegtu labākus rezultātus mācībās.” Auces vidusskolas skolniecei Santai Junkerei stipendija ļāvusi nokļūt tuvāk savam mērķim: “Pateicoties stipendijai, man ir iespēja iegādāties papildus literatūru, mācību materiālus un apmeklēt dažādas mācību nodarbības. Saņemtā stipendija man ir kā motivācija jaunam mērķim, kurš man ir svarīgs – palīdzēt citiem cilvēkiem.” Arī V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolniece Anna Kricka savu nākotni saista ar palīdzību cilvēkiem: “Esmu pateicīga Rigvir holdingam par piešķirto stipendiju, jo tā man ļāva apmeklēt RSU sagatavošanas kursus bioloģijas CE eksāmenam, iegūt sertifikātu LU Jauno mediķu skolā kā arī pilnveidot savas zināšanas citās jomās, lai nākotnē kļūtu par mediķi. ”

Nākošā gada stipendijai iespējams pieteikties no š.g. 1. līdz 15. jūnijam. Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību pieejama Vītolu fonda mājas lapā www.vitolufonds.lv sadaļā “Stipendijas”.

Pievienot komentāru