Veselam
Ārstēšana

7. decembrī notiks konference “Vai “sistēmas bērnam” ir dzīve pēc sistēmas?”0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – pexels.com

Šogad 7. decembrī, plkst. 10:00, Klostera ielā 5, Vecrīgā, tiek organizēta konference-diskusija “Vai “sistēmas bērnam” ir dzīve pēc sistēmas?”, kuras mērķis ir apzināt, kādi resursi ir pieejami bērniem, kuri ir absolvējuši bērnu namus vai sasnieguši 18 gadu vecumu un vairs nedzīvo audžuģimenēs vai institūcijā, kā arī apzināt reālo situāciju, kas ar šiem jauniešiem notiek pēc institūcijas atstāšanas un kādi uzlabojumi nepieciešami, lai veicinātu šo jauniešu integrāciju sabiedrībā.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas ir viens no trim Latvijā ar normatīvajiem aktiem noteiktajiem ārpusģimenes aprūpes veidiem bērniem, ja viņu vecākiem pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. Atbilstoši bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana ir prioritāra, vērsta uz katra konkrētā bērna labāko interešu izvērtēšanu un nodrošināšanu.

Ikvienas institūcijas veiktajām darbībām jābūt vērstām uz bērna individuālajām vajadzībām. Lai minēto principu iedzīvinātu, ir nepieciešama patiesa iedziļināšanās katra bērna reālajā situācijā, lai ievērotu virkni ne tikai nacionālajās, bet arī starptautiskajās tiesību normās nostiprinātiem principiem, tostarp, bērna tiesībām tikt uzklausītam visās ar viņu saistītajās administratīvajās procedūrās, bērna tiesībām uz pilnvērtīgu attīstību un atbilstošu sociālo vidi, un dzīves apstākļiem, bērna tiesībām zināt savu identitāti, un virkni citu tiesību.

Pēc 24.11.2017 gada apstiprinātā Latvijas universitātes un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sadarbības pētījuma “Bērnu vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai” situācijas izvērtējuma pašvaldībās ārpusģimenes aprūpes jomā, konstatējams, ka nav noskaidrotas institūcijās dzīvojošo bērnu vajadzības un nepieciešamais atbalsts sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Lai paustu savu viedokli diskusijā piedalīsies:

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece. Prezentācija “Atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.

LR Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Prezentācija “Tiesībsarga novērojumi par dzīvi pēc sistēmas”.

Saistītie raksti

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja un pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne un Rīgas pašvaldības bērnu un jaunieša centra direktors Kaspars Jasinkevičs. Prezentācija “Rīgas pašvaldības atbalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes (pašreizējā situācija un nākotnes vīzija)”.

Rīgas bērnu un jauniešu centra absolvents Ingus Laizāns.

Diskusijas moderators Ansis Bogustovs.

 

Jau ceturto gadu biedrības “Svētās Ģimenes māja” un “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem”, sadarbībā ar nodibinājumu “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds” rīko starpdisciplināras konferences.

Konference tiek organizēta ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.

LA.lv