Veselam
Dzīvesveids

Aptauja: grāmatveži Latvijā tiecas pēc aktīvāka dzīvesveida0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock.com

Aptauja, kurā piedalījās grāmatveži no dažādu nozaru uzņēmumiem Latvijā, atklāj – šajā profesijā strādājošie tiecas pēc aktīvāka dzīvesveida un atpūtas iespējām. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā grāmatveži paši vērtē gan savu profesiju, gan dzīvesstilu, strādājot grāmatvedības jomā.
Vērtējot profesijai nepieciešamās prasmes, aptaujas dalībnieki atklāj, ka visbūtiskākā ir loģiska un analītiska domāšana (55%). 36% domā, ka noteicošā īpašība ir precizitāte un kārtīgums, un tikai 7% domā, ka grāmatvedim svarīgākais ir stratēģisks redzējums uzņēmuma biznesa mērķu plānošanā. Pavisam mazsvarīga aptaujas dalībniekiem ir šķitusi komunikabilitāte – to par būtisku profesijā uzskata tikai 2% grāmatvežu. Lai gan komunikabilitāte ir novērtēta salīdzinoši zemu, tomēr vairākums grāmatvežu norāda, ka vislabprātāk izmanto jauktu komunikācijas modeli un jūtas vienlīdz labi, strādājot gan komandā, gan vienatnē, – 79%. Labāk strādāt vienatnē un mazāk komunicēt izvēlas 17%, bet tikai 4% grāmatvežu vēlas strādāt tikai un vienīgi komandā.
Aptaujas dalībnieki – vairāk nekā 500 grāmatveži – novērtēja savu darbu kā mazkustīgu un “sēdošu” (77%). Savukārt savu profesiju kā tādu, kas sagādā gan garīgus, gan fiziskus izaicinājumus (“nākas paskraidīt”), vērtē 21%. Tikai 2% grāmatvežu uzskata, ka viņu ikdiena paiet “nemitīgā skrējienā”. Strādājot profesijā, kas tiek uzskatīta par mazkustīgu, lielākā daļa aptaujāto atzīst, ka nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. 54% respondentu apgalvo, ka sporto, bet dara to neregulāri. Regulāri sportiskas aktivitātes un aktīvu atpūtu izmanto mazāk nekā ceturtā daļa grāmatvežu (24%). Savukārt 12% norāda, ka ir aktīvi dažādu sporta veidu līdzjutēji, bet ar sportu nenodarbojas.
Uz jautājumu par to, kādas atpūtas iespējas vislabprātāk izmantotu, lielākā daļa aptaujas dalībnieku norāda: tā noteikti būtu iespēja izkustēties svaigā gaisā kopā ar ģimeni, draugiem un kolēģiem (58%). 25% grāmatvežu izvēlētos dažādas sportiskas aktivitātes, savukārt 7% priekšroku dotu teātrim, koncertiem, kino un izstādēm.
“Nav pareizs stereotips, ka grāmatvedis interesējas vienīgi par bilanci un visas pārējās dzīves norises viņam ir svešas. Grāmatvedis, kas katram uzņēmumam ir zelta vērtē, Latvijā nereti jūtas nepamanīts un nejūt sava darba novērtējumu. Tam ir maz iespēju tuvāk iepazīt kolēģus, piedalīties kopīgās aktivitātēs, lai vairotu komandas sparu un uzlabotu saziņu ikdienā,” komentē sabiedrības “Tilde” Uzņēmumu vadības sistēmu biznesa attīstības vadītāja Ilze Lapiņa. “Iepazīstoties ar šīs aptaujas rezultātiem, nolēmām šogad pirmo reizi, 30. augustā, rīkot grāmatvežiem un viņu draugiem paredzētu atslodzes pasākumu – pilsētas orientēšanās sacensības “Zelta Jumis 2014”,” turpina I. Lapiņa. Pasākums norisināsies tuvējā Pārdaugavā, ļaujot dalībniekiem iepazīt pilsētu, pildot dažādus intelektuālus uzdevumus un vienkārši priecājoties. Tā noslēgumā notiks kopīgs pikniks, Normunda Rutuļa koncerts un uzvarētāju apbalvošana.
Interesenti vēl var pagūt līdz 24. augustam pieteikt komandas interneta vietnē www.zeltajumis.lv. Komandu sastāvā var būt 3–4 cilvēki, no kuriem vismaz vienam jābūt grāmatvedim.

Saistītie raksti
LA.lv