Veselam
Ārstēšana

Ārvalstu zāļu ražotāji aicina jauniešus studēt farmāciju0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pixabay

Farmācijas joma ir viena no straujāk augošajām nozarēm pasaulē ar interesantām un perspektīvām darba iespējām. Pieprasījums pēc talantīgiem speciālistiem nozarē arvien pieaug, tāpēc ārvalstu zāļu ražotāji aicina Latvijas jauniešus izvēlēties studijas farmācijas nozarē.

Atbalstot jauniešu izglītību, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) piedāvā studentiem un vecāko klašu skolēniem lielisku iespēju – apliecināt savas zināšanas plašākā mērogā, piedaloties starptautiskā konferencē.

Ikviens interesents aicināts piedalīties RISEBA Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos –  2019”. Konference notiks 6.jūnijā RISEBA galvenā ēkā Meža ielā 3.

Konferences tēmu loks ir ļoti plašs – finanses, ekonomika, uzņēmējdarbība, sociālās tehnoloģijas, arhitektūra, audiovizuālās mākslas, biznesa psiholoģija, projektu vadība, reklāma u.c.

Šogad, pēc SIFFA ierosinājuma, konferencēs tematikā iekļauts īpašs jaunums – veselības ekonomikas un farmācijas tematika. Tās izvēlētas, lai mudinātu jauniešus veikt zinātniskos pētījumus šajās jomās un raisītu interesi tajās studēt.

„Farmācijas joma ir augoša, dinamiska nozare gan pasaulē, gan Latvijā, kur vajadzīgi talantīgi, zinoši speciālisti. Karjeras iespējas, ja studē farmāciju, ir tiešām plašas – pētniecība, jaunu zāļu attīstība, starptautiskā tirdzniecība un mārketings. Arī darbs zāļu ražošanas uzņēmumos, laboratorijās vai zāļu uzraudzības un kontroles jomā,” stāsta SIFFA izpilddirektors Valters Bolēvics.

Ja interesē veselības vadība, SIFFA rosina jauniešus īpaši padomāt par iespējām studēt veselības ekonomiku.

Veselības ekonomisti ir pasaulē augsti pieprasīti speciālisti, kuri, izmantojot ekonomikas teorijas un metodes, vērtē veselības aprūpē ieguldītos resursus un ar tiem sasniegtos ieguvumus. Piemēram, attīstītajās Eiropas valstīs, pamatojoties uz veselības ekonomistu izvērtējumu, tiek lemts, kādas jaunas ārstniecības metodes valsts apmaksās saviem iedzīvotājiem, kādi būs ieguvumi u.c.

Veselības ekonomisti ir ļoti pieprasīti arī ārvalstu zāļu ražotāju pārstāvniecībās Latvijā, kas šādus ekspertus sagatavo pašu spēkiem, jo valstī viņu trūkst. Latvijā veselības ekonomiku var apgūt RSU un RISEBA kopīgajā maģistra studiju programmā “Veselības vadība”.

Dalībnieku pieteikšanās RISEBA konferencei “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos –  2019 ir līdz 27.maijam. Pirmo vietu ieguvējiem tiks piešķirtas arī naudas balvas.

Aicināti piedalīties pirmā līmeņa (koledžu), bakalaura, maģistra studiju programmu studenti un absolventi, kuri 2018./2019. studiju gadā aizstāvējuši noslēguma darbus, kā arī vecāko klašu skolēni.

Vairāk par iespēju pieteikties konferencē uzzini  http://www.riseba.lv/lv/zinatne/konferences/studentu-konferences

LA.lv