Veselam
Psiholoģija

Brīvprātīgais ciešanas pārvērš mīlestībā. Par iespējām palīdzēt bērniem un pieaugušajiem0

Foto no Svētās Ģimenes mājas arhīva. Latvijas Onkoloģijas centrā voluntierim ir īpaša pazīšanās zīme ar fotoattēlu un vārdu, kā arī visai pamanāms krekliņš. Rūta Krisone (no kreisās), Guna Feldmane, Daiga Heidingere un Zane Gasjūne pieder brīvprātīgo pulkam, kuri atbalsta onkoloģijas pacientus.

“Jums laikam mājās nav ko darīt…” Tā kādai brīvprātīgajai, kura ieradās atbalstīt slimnīcas pacientus, sacīja dežūrējošā medicīnas māsa. Taču ne jau garlaicīgas dzīves dēļ cilvēks izvēlas darboties brīvprātīgi. Šai sievietei ir ģimene, interesants darbs un hobiji, taču viņa vēlas palīdzēt citiem, darīt to labdarīgi, bez atlīdzības. Katrs to spēj, ja vien vēlas.

Vēlme iesaistīties brīvprātīgā darbā visbiežāk rodas kā iekšējs aicinājums palīdzēt, ne velti to dēvē arī par misiju. Brīvprātīgo darbs ir uz labas gribas pamata veikts fizisks vai intelektuāls darbs bez atlīdzības. Jau trešo gadu šādu darbošanos regulē īpašs Brīvprātīgā darba likums. Tas nosaka arī to, ka brīvprātīgā darba veicējam nedrīkst likt strādāt trūkstoša darbinieka vietā.

Meklēt savu īsto vietu

Brīvprātīgā darbs ir ne tikai aicinājums, bet arī izaicinājums. Jo cilvēks ziedo savu laiku, spēku un dvēseles resursus, lai pasauli padarītu par labāku vietu, kur mums visiem dzīvot. Vairums voluntieru atzīst: pūliņi citu labā sniedz gandarījumu un prieku, aizkustina sirdi un piepilda dvēseli.

Iespējas darboties brīvprātīgi ir daudzviet Latvijā, katrs var atrast sev piemērotāko. Šajā rakstā vairāk pieminēsim darbošanos sociālajā jomā. Viens vada vingrošanu vai citādi palīdz piepildīt senioru dzīvi sociālās aprūpes namā, cits apciemo smagi slimos klīnikā, vēl kāds vāra zupu trūcīgajiem, darbojas kā brīvprātīgais līdzgaitnieks bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā vai rotaļājas ar bērnunama mazuļiem.
Informāciju par iespējām var vaicāt savā pašvaldībā, ielūkoties interneta resursos, piemēram, www.brivpratigie.lv un citās vietnēs.

Arī smagas diagnozes

Sirsnīgus palīgus joprojām gaida vairākās Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) filiālēs, kur uzturas bērni. Trīs no tām atrodas Rīgā, pa vienai Baldonē, Liepājā un Daugavpils novada Kalkūnos. Tuvāka informācija: www.lm.gov.lv.

Jārēķinās, ka šajos centros mīt bērni ar dažādām, arī smagām diagnozēm. Vieni ir ratiņkrēslos, citi tikai guloši. Tādēļ iekams spert šo svarīgo soli, vajadzētu izvērtēt, cik esi tam gatavs. Fakti rāda, ka tikai neliela daļa no tiem, kuri vislabāko nodomu vadīti pieteikušies šim darbam, turpina darboties. Tomēr šajās iestādēs joprojām ir nepieciešamas darbīgas rokas un siltas sirdis.

VSAC brīvprātīgo koordinatore Kristīne Jarmakoviča skaidro, kā rīkoties. Vispirms vajag izlemt, kurā iestādē vēlies brīvprātīgi darboties, doties ar to iepazīties, uzzināt sīkāk. Pēc tam aizpildīt pieteikumu, kas atrodams VSAC interneta vietnē. Var veidlapu aizpildīt uzreiz izvēlētajā filiālē. Pieteikumus VSAC izvērtē, pārbauda personas datus, noskaidro, vai cilvēks nav sodīts par vardarbību pret bērniem vai par dzimumnoziegumiem. Jārēķinās, ka paiet pāris nedēļas, kamēr līgums tiek oficiāli noslēgts.

Brīvprātīgais var dažādi palīdzēt – auklēt mazos, spēlēties, lasīt vai dziedāt, staigāt ar viņiem ārā. Konkrēto uzdevumu precizē iestādes darbinieki, darbošanās notiek līdz trim stundām dienā.

Slimnīcā un krīzes centrā

Brīvprātīgos joprojām gaida arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku māja un dažas klīnikas nodaļas. Kā teikts slimnīcas mājas lapā: “Slimnīca ir vieta, kur lielas ciešanas sastopas ar lielu mīlestību. Un no šīs sastapšanās dzimst tas, kas palīdz dzīvot jēgpilni un laimīgi.”
Lai varētu sākt darboties, jāaizpilda anketa (atrodama www.vecakumaja.lv), kā arī jāierodas uz pārrunām. Vēlāk notiek arī apmācības.

Vecāku mājas vadītāja Ilze Jozēna teic, ka, sākot darboties, daži piepeši saprot, ka psiholoģiski nemaz tam nav gatavi. Trūkst arī zināšanu, kā sarunāties ar bērnu vai nomāktu mammu, kuras atvase ir smagi slima. Ilze iesaka savus centienus rūpīgi apdomāt, izlemt arī to, cik laika vēlētos tam veltīt un ko tieši darīt.

Ja padodas darboties ar bērniem, var palīdzēt arī krīzes centros. Piemēram, centrā “Dardedze” Rīgā, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības. “Dardedze” vasarā rīko dienas nometni “Džimbas drošības skoliņa”, tajā iespējams brīvprātīgi palīdzēt nometnes personālam.

Atbalsts ar vēzi slimajam

Kopš pagājušā rudens vairāk nekā 40 brīvprātīgie darbojas Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centrā (LOC). Ik nedēļu kāds no voluntieriem apciemo slimniekus astoņās LOC nodaļās. Šis projekts īstenots kopā ar biedrību “Svētās Ģimenes māja”.

Brīvprātīgo vidū ir cilvēki, kuri paši saskārušies ar ļaundabīgā audzēja slimību, tāpēc vēlas atbalstīt citus šajā smagajā ceļā. Citiem šī kaite skārusi tuvinieku vai kādu no draugu loka. Ikviens saprot, cik ļoti šādā brīdī vajadzīgs sirsnīgs, saprotošs atbalsts. Reizēm pat īsa saruna var padarīt gaišāku slimnīcas ikdienu.

Šobrīd veidojas jauna brīvprātīgo grupa, jau saņemti 30 pieteikumi. Mācības sāksies 2. martā. Brīvprātīgie joprojām tiek gaidīti. Informācija un anketa atrodama biedrības interneta vietnē: gimenesmaja.com. Sīkāku informāciju var uzzināt, arī zvanot projekta koordinatorei Saivai Lustei – tel. 29607792.

Onkoloģijas nodaļa ir arī Stradiņa slimnīcā, arī tur slimniekiem vajadzīgs atbalsts. Šobrīd jau pieteikušies pieci cilvēki, kuri vēlētos darboties tieši šajā klīnikā.

 

LA.lv