Veselam
Dzīvesveids

Ceļamies gaismiņās! Astras Cīrules spēka stāsts0

Foto – Marta Purmale

Astra Cīrule ir astropsiholoģe. Pie viņas vēršas, ne tikai vēloties precizēt ar planētu stāvokli saistītus aspektus, bet arī mēģinot saprast sarežģītu norišu dziļāko motivāciju. Risinot problēmas savā dzīvē, viņa pamazām atradusi īpašu veidu atbilžu meklēšanai uz jautājumiem, kas svarīgi daudziem. 
Iededz sevī gaismu! – aptuveni 
tā nosaucama viņas izmantotā metode. Arī ielūkojoties 
aiz priekškara, kuru bieži 
uzskatām par nepaveramu, – 
iepriekšējo dzīvju 
notikumos.

Čigānmeitēns šarmē liktenīgi


Ja es būtu rakstniece, no šā likteņstāsta, iespējams, veidotu kinoscenāriju. Sieviete vēršas pie astroloģes, jo grib uzzināt, vai planētu izkārtojumā ir kāda norāde par viņas nesaskaņām ar vīru – trūkst gudrības, kā glābt irstošo laulību. Skaidrojot debess ķermeņu labvēlīgos un saspringtos aspektus, zvaigžņu tulce pēkšņi sāk izvaicāt par iemesliem potītes apsējam. Atnācēja atzīst, ka tā veca bēda – pēda sāpot kopš jaunības, bet elastīgā saite pastāvīgo smeldzi nedaudz mazinot. Astra uzaicina meklēt problēmas aizsākumu, un abas aizrokas līdz senam notikumam – draudzenes kāzām, kurās uz sievieti, tolaik vēl septiņpadsmitgadīgu meiteni, met acis viens no precētajiem līgavaiņa viesiem. Uzšvirkst ķīmija. To redzot, vaininieka sieva uztraucas un pāridarījuma sajūtā pēkšņajai sāncensei raida naida bultas. Savienojums ķer kāju. Astras vadībā seko darbs ar gaismu un piedošanu.

Taču nodarbības turpinājumā kļūst skaidrs, ka mezgls līdz galam nav atraisīts, tāpēc ceļojums jāturpina vēl tālākā pagātnē. Tas ļauj nokļūt līdz laikiem, kad bijušās kāzu viešņas vietā ir mazs bāreņos palicis čigānmeitēns tālā Skandināvijas zemē. Viņu savā ģimenē pieņem lādzīgs krodzinieks. Meitene izaug par žilbinošu skaistuli, kura atdara audžuvecākiem gan ar mīlestību un strādīgumu, gan kroga ienākumu vairošanu. Asinīs verdošais temperaments, dziedāšana, dejošana un spēja tā ielūkoties acīs, ka skatiens vairs nav aizmirstams, ir viņas balva un nelaime vienlaikus. Uz izpriecu vietu gāžas vīrieši no tuvienes un tālienes. Nevienam pēc lieka naudas gabala skaistule ķešā roku nešauj, kaklā nekaras, bet vīrieši kā noburti – vispirms priecājas ar acīm, tad mēģina nopirkt dejotājas sirdi ar dāvanām. Viņa tās pieņem, bet salauztās dāvinātāju sirdis pat nepamana. Audžutēvs priecīgs, ka ieņēmumi aug, taču apdullušo sievas un mātes niknas – no visām pusēm raida pret meiteni lāstus un nievas. Viņa par to nebēdā, tikai bauda savas suģestijas varu un bažīga kļūst vienīgi tāpēc, ka sirds tukša – pati nevienu iemīlēt nespēj. Bet līdzās līksmo bess – apmierināti vērojot, kā fiziskajām acīm neredzamie naida āķi iecērtas kroga karalienes daiļajā augumā. Tajā dzīvē tie viņu vēl nesāk plosīt, pierādot, ka tumsas spēki dažkārt dod arī aizsardzību, tādējādi piepildot Dieva gribu, taču nākamajās dzīvēs duras aizvien dziļāk – kopā ar jautājumu, kāpēc man tādas fiziskās un dvēseles ciešanas.

Nodarbības laikā sieviete lūdz eņģeļus aiznest visiem, kas šajos aizlaiku notikumos iesaistīti, Dieva gaišumu. Mīlestība un piedošana tiek katram no vīriešiem, kuri bija pievilti, katrai no sievietēm, kuras uz viņu turēja ļaunu prātu. Nāk atskārta, ka arī viņas vīrs piederīgs tiem, kam šūnu atmiņā palikušais pāridarījums liek atriebties par atraidītajām jūtām.

Apsēju no kājas sieviete drīz vien var noņemt. Pēkšņi izrādās, ka arī attiecības ar vīru iespējams sakārtot, paliekot kopā.

“Esmu aptvērusi: pasaule, kurā dzīvojam, ir ļoti daudzšķautņaina, bet katram tiek parādīts vien tas, ko viņš spēj saprast. Tagad mans uzdevums – būt citiem par pavadoni ceļā pie sevis. Paskaidrojot, ka ne sliktais, ne labais nav tverams šķirti. Kur gaisma, tur līdzās arī pašu pieaicinātais tumsas bess, taču, ja vien augstākie spēki ļauj, tas ir transformējams.

Metodei, ar ko strādāju, oficiāla nosaukuma nav. Nosacīti to var dēvēt par gaismošanu un piedošanu, ļaujot atbrīvoties no senām sasaistēm ar kādu no tumsas spēkiem. Nodarbības laikā cilvēkam reizēm reibst galva, sāk sāpēt kāda vieta – ķermenis rāda, kuram orgānam pievēršama uzmanība, jo tas besa varā. Kad no tā izmestajiem āķiem tikts vaļā, cilvēks pamazām it kā izgaismojas, piebirst ar miljoniem zelta puteklīšu. Tas, vai šī gaisma tiks saglabāta un papildināta, vai viņš atkal satumsīs, atkarīgs tikai no katra paša. Ja kāds gatavs ar savu besu sadzīvot, nedrīkst viņam problēmu noņemt un dzīvi sakārtot, jo katra sāpīte un pārdzīvojums ir nopelnīta. Ja tumšā enerģija nav transformēta – pārvērsta gaismā, tā nāk atpakaļ un turpina mocīt. Tas iekļaujas Dieva noteiktajā kārtībā, un to izjaukt nav mūsu varā,” stāsta astroloģe.

Smalkā pasaule vērās lēni


Astra pieder pie cilvēkiem, kuri nenoguruši mācās. Arī no savām kļūdām. “Jau vidusskolas laikā man piedzima bērniņš. Diplomu saņēmu kopā ar visiem, bet jutos ļoti aizvainota. Uz savu samudžināto dzīvi, vīru, pamestību, realitātes neatbilstību iecerēm. Viss, kas iekšā rūga, drīz sāka izpausties veselības problēmās – nepārtrauktas iesnas, deguna dobuma iekaisumi. Citiem vārdiem sakot, es devu iespēju tumsas spēkiem jeb besiem, kā tos dēvēju, vampirēt no manām negatīvajām emocijām. Toreiz vēl nezināju, ka norītās asaras, noklusētie aizvainojumi un nepiedotās lietas pārsvarā tur arī sablīvējas – aizdegunē, kaklā, vairogdziedzerī. Ik pa laikam antibiotiku kursi un sildīšanas, bet labums tikai uz brīdi. Vēlāk, kad klāt nāca daudz lielāki aizvainojumi, sākās neizskaidrojams iekaisums kājā. Arī ar to medicīna galā netika.

Gāju pie ārstiem, audzināju meitas, strādāju puķu veikalā – dzīvoju šķietami ierastu dzīvi, bet jutu, ka uz dvēselei svarīgiem jautājumiem atbilžu nav. Tās meklējot, apguvu astropsiholoģiju. Pārsteigta secināju: vairākiem cilvēkiem karte var būt pilnīgi vienāda, ar planētu aspektiem, kas rāda lielus sarežģījumus un grūtības, taču viens noturas kājās un tiek pārbaudījumiem cauri, bet otrs sagumst, iestieg depresijā un šaubās. Kāpēc tā notiek? Zināšanas astroloģijā pasauli paplašināja, bet manām veselības problēmām nepalīdzēja. Lūzums sākās pēc Selgas Vītolas vadītajām hipnopsihoterapijas nodarbībām. Ar kāju kļuva labāk, bet pēc trim nedēļām tā atkal sāka tirpt un sāpēt. Tomēr uzmundrinājuma impulss bija saņemts: katram tiek parādīts vien tik, cik viņš jaudā saprast un just tajā attīstības stadijā, kurā tobrīd atrodas. Tālāk jāmeklē pašai. Uzlūkojot cilvēku, jau sāku redzēt viņa problēmu zonas kā tumšus plankumus, jutu to saistību ar domāšanas ievirzi. Kurš līksms un ar dzīvi apmierināts, tam pavisam citāds starojums. Taču smalkā pasaule vaļā vērās ļoti lēni. Iekšējā redze īsti pavērās tikai tad, kad sāku sadarboties ar saviem sargeņģeļiem. Tad arī pirmo reizi iepazinu lidojumu kopā ar gaismas būtnēm cauri laikiem un sfērām līdz pat zeltainajām virmām – dievišķās enerģijas izpausmēm. Esmu pārliecināta – aiz tām ir vēl augstāka bezgalība, kurā paceļoties var nonākt pie pirmavota un saplūst ar to. Tās ir sajūtas, kas parastos vārdos nav izsakāmas. Harmonija un miers, pazemībā jūtot sevi kā sīku lāsīti cildena gaišuma priekšā – apmēram tā. Kopš savā pašizziņā esmu nostājusies uz šā pakāpiena, veselības problēmas izzudušas. Sakārtojušās ģimenes lietas – vīrs un meitas mani saprot un atbalsta.”

Astra saka: ir fantastiski skaisti lūkoties uz cilvēku, kurš šajā izlīdzināšanās rituālā piedalās – tumšie problēmu plankumi pamazām izzūd, ķermeņa aprises sāk vibrēt tādos kā zelta putekļos. Sūtot Dieva svētību uz aizlaikiem, ar beznosacījumu mīlestību tiek apgaismota tagadējā dzīve. Uz visiem, kam prasīta piedošana, vispirms aizstīdz zeltaini staipeknīši, un tad tie nāk atpakaļ – ļoti bieži no ļaudīm un uz tiem, kuri tepat blakus. Uz tuviniekiem, kolēģiem, paziņām. Sastopoties ar cilvēkiem, ar kuriem vieno kopš aizlaikiem nenokārtotas saistības, attiecībās uzreiz parādās neizskaidrojama ignorance, vēsums, nesaderība. Ārdošais notikums no apziņas sen ārā, bet šūnu atmiņa informāciju saglabā. Tas pats uz pretējo pusi. Nav šaubu – ar ļoti daudziem, kas līdzās, mēs esam bijuši kopā jau neskaitāmas dzīves un būsim tik ilgi, kamēr neapgūsim beznosacījumu mīlestību – tumsu sevī pārvērst gaismā.

Taču nav tā: atnāc uz vienu nodarbību, un uzreiz rodams rezultāts. Vajadzīgs treniņš – vispirms pavadoņa klātbūtnē, un tikai daudz vēlāk metodi var praktizēt vienatnē. Tomēr atsevišķos gadījumos cilvēks garīgi jau ir tiktāl nobriedis, ka gandrīz uzreiz var strādāt patstāvīgi.

Gaišie jālūdz, tumšie nāk nelūgti


Astra ir pārliecināta, ka ceļojumi tuvākos un senākos aizlaikos nav fantastu izdomāta iztēles rotaļa, bet ir vērā ņemams resurss dzīves sakārtošanai. Tas ļauj sameklēt pavedienus, kas šodienas norises saista ar sen aizmirstībai atdotiem notikumiem, un arī šos mezglus atraisīt – atbrīvot sevi no savienojuma ar tiem. “Esam veidoti pēc Dieva tēla enerģētiskās līdzības, tāpēc ikkatrā no mums ir dievišķā dzirksts – vienam kā tikko gailoša oglīte, otram kā sīka liesmiņa, trešajam kā versmojošs ugunskurs. Ar garīgo redzi to var saskatīt – miljoniem kustīgiem zelta puteklīšiem līdzīgu mirdzumiņu, kas piepilda ķermeni un izstaro gaismu apkārt. Būdami ar dzīvi apmierināti un priecīgi, esam kā svaigi uzlādētas enerģijas baterijas un mirdzam. Tiklīdz sakaitināmies, ielaižam sevī šaubas, bailes, aizvainojumu, gaismas virmojums pārtop agresivitātes enerģijā – tā ir balle tumšajiem, viņu maize. Žāvas, miegainums, auksti drebuļi – fiziskās pazīmes, ka gaismas sevī bijis par maz, tāpēc esam pieļāvuši uzbrukumu. Agresivitāte, neapmierinātība, nedrošība, pastāvīga vainas sajūta – rādītāji, ka bess jau līksmo pārliecībā: šis cilvēks ir mans kalps un marionete.
[commented_posts title=”yes”]

Cilvēka uzdevums – iemācīties sevī uzturēt gaismu kā pretmetu tam, kas varētu sagraut. Ieraudzīt un pazīt to, kas liek svārstīties un var izsist no līdzsvara. Bet mīnuszīmes enerģiju pārvērst zeltainajā iespējams tikai ar mīlestību un piedošanu, šajā procesā esot ciešā kontaktā ar Dieva gribas vēstnešiem – eņģeļiem (protams, vispirms nešaubīgi ticot, ka šādas gaismas būtnes reāli eksistē) un lūdzot palīgā ne tikai grūtos brīžos, bet katru reizi, kad jāpieņem svarīgs lēmums. Eņģeļi ir ārpus laika, tāpēc viņu klātbūtnē jebkuras laika un telpas robežas beidz pastāvēt.

Gaišie spēki jālūdz, tad tie palīdz, par zīmi atstājot sirdī mieru. Tumšie, ja tos lūdz, palīdz divtik ātri, bet nāk arī nelūgti, provocē un kacina, lai tikai cilvēks sanervozētos un atdotu savu enerģiju. Tad – caps!, un valgos, no kuriem vēlāk grūti tikt laukā,” metodes teorētisko pamatu skaidro Astra.

Kā tas ir – cauri ķermenim gaismas stabs?


Ceļojumam kopā ar eņģeļiem nav vajadzīga īpaša svētvieta. Pietiek izbrīvēt kādu stundu citu netraucēta laika, apsēsties brīvā pozā, iedomāties, ka caur pēdām notiek savienošanās ar Zemes kristālu, bet caur galvvidus avotiņu – pieslēgšanās visas Galaktikas enerģētiskajam kristālam, un iztēloties sevi uzpildāmies ar šo dievišķo gaismu, kas virmodama sadalās pa visu ķermeni un iziet cauri kā gaismas stabs. Kopā ar to celties augšā, visu laiku cenšoties izjust sevi ciešā sasaistē ar gaismas būtnēm. Lūdzot to pavadību un padomu, turpināt celšanos uz augšu. Domas kā cepuri nost! Prātu pēc iespējas brīvāku no ikdienas rūpēm! Fiziski šis mirklis parasti jūtams kā tikko manāma vilkšana uz augšu, auguma iztaisnošanās, savilkto sejas muskuļu atbrīvošanās.

Astra mudina neuztraukties, ja sākumā nekādi eņģeļi vai cita veida tēli nav manāmi. Ja ir vēlme un centība, agri vai vēlu tie parādās (vai tos vieglāk iztēloties). Nekas nenotiek vien tad, ja ir attieksme – fui, kādas muļķības! Tā ir katra paša izvēle, ko ielaist sevī, kam vērt durvis.

Turpinājums kā lēnā liftā – iztēlē virzīties uz augšu, visu laiku cenšoties just sev līdzās gaismas būtnes. Astra norisei seko līdzi, kā pati saka – ar iekšējo redzi pilnīgi pieslēdzas otra redzējumam. Lai cik neparasti, bet, tiklīdz izdodas kādu tēlu vizualizēt, uzreiz atgādina: palūdz viņam pagriezt galvu tā, lai var redzēt acis! Pievērs uzmanību videi, kur tas norisinās.

Sākumā celšanās Astras balss pavadībā notiek cauri negaisa mākoņiem līdzīgiem blīvējumiem. Tie pakāpeniski kliedējas, ļaujot nokļūt aizvien gaišākos slāņos – no baltas miglas līdz zeltaini virmojošiem līmeņiem. Apkārtējais gaišums plūst kā savdabīgs vējš. Attīrot. Ļoti liegas zeltainas krāsas un arī toņu maiņa – sārts, rozā, oranžs. Daļēji mainīts apziņas stāvoklis, kurā lielākais svars ir ticībai. Sākumā iekļauties tik neierastā realitātē ir grūti, vēlāk – aizvien vieglāk. Arī saskatīt līdzās esošās zeltaini caurspīdīgās aprises, kas saplūst ar gaismu, tāpēc tikai nojaušamas. Tam esot vajadzīgs treniņš.

“Nonākot saistībā ar gaismas būtnēm, vari sajust, kāds esi. Ne vienmēr tāds, kā sevi pazīsti. Bieži nekad neredzētā tērpā, dīvainā vidē, dažādos vecumos, neparastos notikumos, un tā ir norāde uz laikiem, pie kuriem vērts apstāties ilgāk, jo notikušais svarīgs arī tagad.”

Uzdevums – ieraudzīt, atpazīt un izgaismot tos tumšos nospiedumus sevī, ko kādā no dzīves posmiem radījuši aizvainojumi, bailes, skaudība, lepnība. Ja kāds tikko kā nepelnīti uzkliedzis, tas redzams kā uztašķīti dubļi. Tie ar gaismas plūsmu nāk nost viegli. Sarežģītāk ar tumšajiem plankumiem uz vēdera daļas, muguras – tiem saistība ar varas, egoisma un augstprātības sārņiem, kā arī sirds aizvainojumi, kas var būt uzkrāti arī kādā no iepriekšējām dzīvēm un ļoti bieži fiziskajā plānā jau izpaužas kā slimība.

Dažreiz cilvēks jūt tikai pāridarījuma sāpes, bet to vaininieku neapzinās. Tad jālūdz eņģeļiem konkretizēt situāciju – ar ko nesaprašanās, kad tas noticis. Efekts vienmēr ir lielāks, ja izdodas lūgt piedošanu konkrētam adresātam.

“Domas tīras, bez bartera. Pajautā eņģeļiem, ar ko šobrīd vajadzētu strādāt. Augstākie spēki dod precīzu apjausmu, kādas grūtību pakāpes darbam cilvēks gatavs. Kļūda ir tā, ka bieži gribas uzlabot situāciju pēc iespējas ātrāk, pēc sava prāta, nevis Dieva gribas. Jāsagaida atļauja. Parādās paštēls, bet uz kādas tā vietas – plankums. No kā tas ir? Ja uzreiz atbilde nav skaidra, kādā no ķermeņa daļām sākas pulsācija. Citreiz redzams pavediens, kas aizvijas pie kāda konkrēta cilvēka. Tātad ar viņu ir saistīts aizvainojums, ar ko iespējams strādāt, ar mīlestības un piedošanas domām sūtot zelta starojumu no sirds uz sirdi. Pārliecībā, ka Dievs vislabāk zina, kas dvēseles mieram vajadzīgs.”

Šādu nodarbību ieguvums, kas ārpus netveramā, nepārbaudāmā? Satiecies nākamajā dienā ar cilvēku, ar kuru parasti bijis jākonfliktē, ieej situācijā, kurā vienmēr nācies saspringt, bet tver to mierīgi un attālināti kā filmā. Sirsniņa vairs neraustās, prāts rāms. Bess velti nopūlas, lai saņemtu ierasto agresivitātes un izmisuma enerģiju. Tāda ir gaismas balva par darbu ar sevi.

Lai cik sarežģīta un racionālam prātam nepieņemama šī tehnoloģija šķiet pārstāstā, tās būtība ir vēl racionālāka un vienkāršāka – mīlestība un piedošana ir lielākais spēks, kas mums dots.[recent_posts title=”yes”]

Taču Astra uzsver: vajadzība to lietot rodas vien tiem, kuri nostājas uz garīgās izaugsmes ceļa, ar dziļu pateicību apzinoties, ka cilvēks veidots pēc Dieva enerģētiskās līdzības, tāpēc katrs no mums ir dievišķās gaismas nesējs, glabātājs un tālākdevējs. Ja šīs gaismas ir pietiekami, tā darbojas gan kā patvērums, gan kā aizsargs pret visiem tumsas apdraudējumiem.

Lai uzturētu sevī šo sajūtu, varbūt nemaz nav jāiet pie astropsihologa vai citu sarežģītu metožu zinātāja. Pietiek mājās pie spoguļa pielikt zīmīti “Iededz gaismu!” un katru rītu tajā paskatīties. Sarežģītos brīžos domās patverties zem žilbinošas gaismas dušas vai pa mirdzošu gaismas stabu celties augšup, pretī vienotībai ar dievišķās mīlestības okeānu.

Kāpēc apgūt izgaismošanu


Vienotības sajūta ar Lielo gaismu un cēlajām gaismas pasaules būtnēm vairo mīlestību, pacietību un mieru.

Saistītie raksti

■ Ieraugot savas ēnas puses, vieglāk pieņemt, ka arī no sāpīgajiem dzīves notikumiem iespējams gūt savai izaugsmei svarīgas mācības.

■ Pārliecība par smalkās pasaules esamību un saistību ar visām materiālās dzīves izpausmēm palīdz labāk tikt galā ar visskarbākajām ikdienas problēmām.

LA.lv
VE
Veselam.lv
Veselam
Elektroniskā pieteikšanās veselības aprūpes pakalpojumiem paaugstina to pieejamību
12 stundas
VE
Veselam.lv
Veselam
Latvijas ārsti Saeimas deputātiem atgādina par dotajiem solījumiem
12 stundas
VE
Veselam.lv
Veselam
Speciālisti: jāaptur cukura diabēta lavīna
13 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

OZ
Olafs Zvejnieks
Ekonomika
Klupdami krizdami uz “Expo 2020”. Latvijas dalība izstādē Dubaijā vēl nav izgāzusies
19 minūtes
LL
LETA, LA.lv
Ekonomika
Daugavpilī pie “Swedbank” bankomātiem izveidojušās rindas. Kā situāciju komentē banka?
51 minūtes
LA
LA.LV
Sports
FOTO, VIDEO: Salāks atvaira 34 metienus, “Dinamo” uzvar Skudras trenētos “traktoristus”
1 stunda
LE
LETA
Ekonomika
Labklājības ministre atklāj, cik milzīga ir lielākā pensija Latvijā 4
5 stundas
SK
Skaties.lv
Latvijā
VIDEO. Aizturētie tīšām izraisa ugunsgrēku Jūrmalas policijas izolatorā
1 stunda