Veselam
Netradicionāli

Dzimšanas dati – cilvēka enerģētikas kosmiskais kods. Aprēķini savu dzīves, likteņa un citus pamata skaitļus!0

Numeroloģijas mērķis

Gunta Olita Granda, ezoteriķe

Numeroloģija ir metafiziska zinātne, kas skaidro skaitļu vibrāciju ietekmi uz cilvēka dzīvi. Jau senie prātnieki konstatēja, ka neviens no ikdienā sastopamajiem brīnumiem nav tik pārsteidzošs kā skaitļu absolūtā precizitāte. Viņi pētīja un meklēja pierādījumus, kas šīs brīnumainās zīmes saista, līdz atklāja, ka vieni skaitļi cilvēkam ir laimīgi, bet citi, tieši otrādi, nelaimīgi. Tos sāka izmantot pašizzināšanai un nākotnes pareģošanai. Numeroloģijas vēsture sniedzas divarpus tūkstošu gadu senatnē.

Arī mūsdienu zinātnieki skaidro, ka visam pasaulē piemīt enerģija un vibrācija un ka visa šī enerģija ir saistīta. Tāpēc nav jābrīnās, ka numeroloģija atdzimst no jauna, tikai plašākā un mūsdienīgākā izpausmē.

Zinot, ka ikviens cilvēks ierodas pasaulē noteiktā datumā un ar noteiktu vārdu, iespējams izskaitļot, kāds ir šis cilvēks un kādas ceļazīmes ir sagatavotas viņa dzīvei.

Darbam ar skaitļiem ir viens mērķis – enerģijas saglabāšana. Piemēram, zinot savus pamatskaitļus, var noteikt sava rakstura iezīmes, spējas, kā arī izveidot harmoniskas attiecības, izvēlēties pareizo dzīvesveidu, profesiju, dzīvesvietu un vēl daudz ko citu, atbrīvojot cilvēku no liekas dzīvības enerģijas tērēšanas.

Dzimšanas skaitļu kombinācija norāda uz kodētu cilvēka bioenerģētisko matricu, kas numeroloģijā izpaužas kā noteikts skaitļu kods. Paši skaitļi veido savu valodu, bet senajos, piemēram, senebreju, alfabētos arī burtiem piedēvēja skaitļu nozīmi. Šī ideja balstās uz noslēpumaino vibrāciju likumu. Dzimšanas diena dod noteicošo skaitli, kas saistīts ar planētu, kurai piešķirts tāds pats skaitlis. Tas pārstāv vibrāciju, kas turpinās visu mūžu.

Kāpēc dzimšanas dienas skaitlis ir vissvarīgākais? Pirmkārt, tas ir nemainīgs. Otrkārt, tajā ietverta planētu ietekme dzimšanas brīdī. Treškārt, vibrācijas likumam darbojoties, dzimšanas mirklis nosaka vibrācijas raksturu un līdz ar to ietekmē cilvēka dzīvi no dzimšanas līdz nāvei.

Ar dzimšanas mēnesi vai gadu saistītais skaitlis nav tik personisks un intīms kā dzimšanas dienas skaitlis. Tie noder vispārēja rakstura jautājumu un plašāku notikumu plūsmu noskaidrošanai.

Izsakot vārda burtus ciparos, var izzināt cilvēka personības izpausmi un viņa centienus. Tam jāsaplūst vai jāpiemērojas dzimšanas dienas skaitlim. Ja vārds saskan ar cilvēka raksturu, tas ir labi, ja nesaskan vai ir pretrunā, – slikti.

Numeroloģijas pamatā ir izcilā matemātiķa un mistiķa Pitagora teorijas. Šis zinātnieks kļuva slavens ap 550. gadu pirms Kristus. Attīstot šo mācību, viņš un viņa skolnieki samazināja ciparu skaitu, atstājot skaitļus no 1 līdz 9. Tos uzskatīja par pamata skaitļiem, no kuriem var iegūt pārējos, piemēram, 9=1+8, 7=2+5, 6=4+2 utt. līdz bezgalībai. Pēc 200 gadiem slavenais Kornēliuss Agripa darbā “Okultā filozofija” nosauca šos skaitļus un to nozīmes.

Skaitļu nozīmes

1 – mērķa skaitlis, kas izpaužas kā agresivitāte un ambīcijas – visā, kas sākas ar A – alfabēta pirmo burtu.

2 – skaitlis, kas ietver tik galējus pretstatus kā diena un nakts. Tas atbalsta līdzsvaru un kontrastu, turklāt uztur līdzsvaru, sajaukdams pozitīvās un negatīvās īpašības.

3 – nozīmē nestabilitāti, tā simbols ir trijstūris, kas attēlo pagātni, tagadni un nākotni. Šis skaitlis apvieno talantu un jautrību un simbolizē pielāgošanās spējas.

4 – nozīmē stabilitāti un izturību. Tā drošumu attēlo kvadrāts – ar debespusēm, gadalaikiem un uguns, zemes, gaisa un ūdens elementiem. Tas ir visprimitīvākais skaitlis.

5 – simbolizē risku, kad rezultāts tiek sasniegts ar ceļojumu un pieredzes palīdzību. Stabilitātes trūkums, kas raksturīgs šim skaitlim, no vienas puses, var radīt nedrošību, bet, no otras puses, šis skaitlis vienlaikus ir vislaimīgākais un visneprognozējamākais.

6 – drošuma simbols. Tas ir harmonijā ar dabu, pārstāvēdams varavīksnes sešas krāsas. Ideāls skaitlis, kas dalās gan ar pārskaitli (2), gan ar nepārskaitli (3), tādējādi apvienodams abus elementus.

7 – simbolizē noslēpumu, pētniecību un zināšanu ieguvi, kā arī nezināmā un neredzamā izzināšanas ceļu. Ir septiņas valdošās planētas, septiņas nedēļas dienas, septiņas notis gammā. Šis cipars apvieno skaitļa 1 viengabalainību ar skaitļa 6 ideālumu un veido savu simetriju, kas padara to par īstenu psihes skaitli.

8 – materiālās labklājības skaitlis. Tas nozīmē pilnību sasniegušu drošumu, jo tiek attēlots ar dubultkvadrātu. Sadalot uz pusēm, tam ir vienādas daļas (4 un 4). Ja tās dala vēlreiz, daļas atkal ir vienādas (2, 2, 2, 2), radot četrkārtīgu līdzsvaru.

9 – vispārīgu panākumu simbols, vislielākais no elementārskaitļiem. Tas ietver noteiktas grupas iezīmes, kas padara to par noteicošo faktoru, ja vien šis skaitlis pilnībā attīstīts. Kā trīskārtīgs cipara 3 skaitlis 9 nestabilitāti pārvērš centienos.

Laika gaitā tika izstrādātas dažādas sistēmas, kā lielos skaitļus izteikt elementārskaitļos. Visvienkāršākā un populārākā metode ir šāda: saskaita visus attiecīgā skaitļa ciparus; ja tie veido 10 vai vairāk, saskaita arī šos ciparus. Procesu turpina tik ilgi, līdz iegūts elementārskaitlis no 1 līdz 9.
Daudzi uzskata, ka skaitļiem 11 un 22 ir sava īpaša nozīme. Tādā gadījumā jāpārbauda šāda skaitļa kvalitāte: vispirms to analizē kā skaitli 11 vai 22, bet pēc tam kā skaitli 2 (1+1) vai 4 (2+2).

Kāpēc skaitli 7 gadsimtiem ilgi uzskatīja par noslēpumainu un lietu garīgās puses raksturojošu, bet skaitli 9 – par skaitļu rindas nobeiguma ciparu? Tāpēc, ka visi parastie skaitļi, kas seko aiz 9, ir vienīgi pirmo deviņu atkārtojums. Piemēram, 10 ir skaitļa 1 atkārtojums, bet 11, ja saliek kopā tā komponentus pēc dabiskās saskaitīšanas noteikumiem, kā to darīja senie okultisti, atkārto skaitli 2; skaitlis 12 atkārto ciparu 3 utt. līdz 19, kas savukārt kļūst (1+9) vienlīdzīgs ar 10 (1) un tā līdz bezgalībai. Skaitļi 1 līdz 9 ir pamats, uz kura tiek būvēti visi pārējie skaitļi – līdzīgi tam, kā septiņas pamatharmonijas mūzikā ir visas mūzikas pamats vai kā septiņas pamatkrāsas ir visu esošo krāsu kombināciju pamats. Bībelē un citos Svētajos Rakstos visi septiņnieki vienmēr attiekušies uz noslēpumaino Dievišķo spēku, piemēram, pasaules radīšanas septiņas dienas. Pētot seno tautu okultās mācības, visos gadījumos skaitļa 7 īpašībās rod izpausmi noslēpumainais Dievišķais spēks Daba.

Vissenākajos laikos deviņi skaitļi tika piešķirti planētām. Tos izmantojuši un atzinuši visi okultisma pētnieki: haldieši, indusi, ēģiptieši un ebreji.

Numeroloģijas gudrība

Katram cilvēkam ir savs dzīves stāsts, un skaitļi to palīdz izskaidrot. Tā ir vesela skaitļu kopa, kas atklāj katra indivīda īpašās spējas, māca iecietību, spēju pieņemt citus un izskaidro notikumus.

Dzīves ceļa skaitlis. Iegūst, saskaitot dzimšanas dienas, mēneša un gada ciparus. Tas norāda īpašo ceļu, pa kuru jāiet šīs dzīves laikā, un atspoguļo dabiskās spējas un talantus.

Likteņa skaitlis. Iegūst, saskaitot vārda patskaņus un līdzskaņus. Tas ataino dzīves aicinājumu un misiju.

Dvēseles skaitlis. Iegūst, saskaitot vārda patskaņus. Tas parāda sirds ilgas un iekšējo motivāciju, ataino esības dziļākās vēlmes.

Personības skaitlis. Iegūst, saskaitot vārda līdzskaņus. Tas ir skats no malas, kā citi tevi redz un vērtē gan pēc apģērba, gan rakstura.

Brieduma skaitlis. Iegūst, saskaitot dzīves ceļa un likteņa skaitļus. Tas parāda virzienu dzīves otrajai pusei, ataino īsto ES, jo cilvēks sāk dzīvot saskaņā ar savu iekšējo un ārējo ES.

Virsotņu skaitļi. Tie ir četri dzīves posmi, kas iezīmē ceļu uz augstākajiem sasniegumiem.

Pārbaudījumu skaitļi. Četri pārbaudījumi, kas jāiztur, lai sasniegtu augstākās spējas. Tie definē grūtības, kas jāpārvar.

Galvenie cikli. Trīs dzīves daļas par galvenajiem tematiem, kas valda cilvēka Zemes dzīves laikā. Tie palīdz saprast savu panākumu un pārbaudījumu nozīmi un koncentrēties uz tiem.

Personiskā gada skaitlis. Tas parāda, kādā virzienā katru gadu jāvērš sava enerģija, kā vajadzētu rīkoties saskaņā ar gada dabisko plūdumu.
Personiskā mēneša un dienas skaitlis. Vēsta, ko sagaidīt un kā rīkoties sakarā ar gaidāmajiem notikumiem, un uzrāda katra mēneša vai dienas tematus.

Dzimšanas dienas skaitlis. Atsedz katra īpašos talantus un svarīgākās mācības, kas apgūstamas dzīves laikā.

Zinot savus pamatskaitļus, tos var izmantot ikdienā: atklāt vārdā paslēpto informāciju, uzzināt, kā veidojamas attiecības, noteikt savu dvēseles radinieku, uzzināt, ko vēsta mājas un dzīvokļa numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs u. tml.

Ciparu matrica

Ciparu matricas pamatu veido Pitagora izstrādātā ciparu sistēma. Tā laika gaitā analizēta, papildināta un piemērota mūsdienām.

Mūsdienu numerologi izdala galvenos skaitļus, karmiskās mācības skaitļus un karmiskā parāda skaitļus.

Galvenie skaitļi ir tie, kas veidojas no diviem vienādiem cipariem – 11, 22, 33 utt. Tiem piemīt lielāks potenciāls un tie sniedz lielākas iespējas, taču to īpašniekiem jābūt noteiktam mērķim un garīgai ticībai, citādi var notikt pašiznīcināšanās. Atteikšanās no sava potenciāla realizēšanas sagādā spēcīgu iekšējo spriedzi, nervu sistēmas traucējumus un grūtības dzīvē.

Karmiskās mācības skaitļi norāda, kādu enerģiju cilvēks nav pieredzējis iepriekšējā dzīvē un kāda pieredze viņam jāiegūst šajā inkarnācijā. Šos skaitļus uzrāda cipari, kuru nav viņa vārdā.

Karmiskā parāda skaitļi – 13, 14, 16, 19 – pārstāv iepriekšējās dzīves ļaunprātības, kas ietiecas šajā dzīves gājumā.
Vērā tiek ņemta arī nulle. Tā nozīmē apslēpto potenciālu un neizpausto enerģiju.

Ciparu matricas konstruēšana

Lai konstruētu matricu, jāsastāda divas skaitļu rindas.

Pirmā rinda sastāv no dzimšanas gada, datuma un mēneša.

Otro rindu veido 4 pamatskaitļi:
– otrās rindas pirmo ciparu iegūst, summējot visus pirmās rindas skaitļus;
– otrās rindas otro ciparu iegūst, saskaitot 1. skaitļa ciparus;
– otrās rindas trešo skaitli iegūst, atskaitot no 1. skaitļa dzimšanas datuma pirmā cipara reizinājumu ar koeficientu 2;
– otrās rindas ceturto skaitli iegūst, saskaitot 3. skaitļa ciparus.

Pirmā ciparu rinda raksturo jauna cikla sākumu – cilvēka dzīvi, kaut kāda notikuma sākumu.

Otrajā ciparu rindā:
1. skaitlis raksturo galvenās īpašības, kādas cilvēkam jāattīsta šajā dzīvē; 2. skaitlis ir vissvarīgākais jeb dzīves ceļa skaitlis, kas nosaka dzīves fonu un galvenos virzienus; 3. skaitlis rāda īpašības, kas iegūtas iepriekšējos iemiesojumos; 4. skaitlis parāda galvenās cilvēka īpašību izpausmes iepriekšējās dzīvēs.

Visus iegūtos skaitļus ieraksta matricas šūnās:

Ciparu matricā atspoguļojas noteikts daudzums ciparu vai to trūkums. Trūkstošais skaitlis kādā no matricas šūnām parāda konkrētās īpašības vājumu vai negatīvo nozīmi, pie kuras jāstrādā visa mūža garumā.

Skaitļu nozīme

0 – neizpaustā enerģija, potenciāls.

1 – ārējā izpausme, raksturs, aktivitāte, radošais impulss, griba.

2 – psihiskā enerģija, sadarbība, iztēle, emocionalitāte, iekšējais noturīgums, tiekšanās uz esības harmoniju.

3 – pašrealizācija, radošais impulss, uzņēmība, dzīves enerģija, radīšana.

4 – stabilitāte, noturība, praktiskums, prāts, intelektuālās spējas, saikne ar dzimtu, veselība.

Saistītie raksti

5 – personības izpausme sociālajā sfērā, sabiedrības interešu izpratne, veiksme, saprāts, seksualitāte, mīlestība, attiecības ar bērniem, intuīcija.

6 – sadarbība, darbs, materiālais nodrošinājums, piezemētība, loģika.

7 – talanti, dievišķā dzirksts, sargeņģeļi.

8 – pienākuma apziņa, humānisms, attieksme pret līdzcilvēkiem, finanses.

9 – intelekts, gudrība.

Ja ciparu matricā nav 4, tas norāda uz karmisku parādu, ja nav 2 – uz vampīrismu.

Personiskais skaitļu kopums simboliski demonstrē vibrācijas, ko satur cilvēka būtība. Šos skaitļus var uzskatīt par savas GAISMAS sastāvdaļām. Kad mēs izstarojam skaitļa pozitīvās īpašības, mēs šo GAISMU ieslēdzam; kad tā izslēgta, var būt nosliece dzīvot bailēs un atstāt negatīvas pēdas gan savā, gan citu cilvēku dzīvē. Ieslēgsim GAISMU!

LA.lv