Veselam
Ārstēšana

Eiropas Gastroenterologu asociācijas Jauno talantu grupā ievēlēta RSU docētāja Vita Skuja0

Publicitātes foto

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Iekšķīgo slimību katedras docētāja Vita Skuja ir izvēlēta par vienu deviņiem Eiropas jaunajiem speciālistiem, kas divus gadus, no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, darbosies Eiropas Gastroenterologu asociācijas Jauno talantu grupā. Tajā ir deviņi speciālisti no dažādām Eiropas valstīm, kuri ik divus gadus tiek pārvēlēti, lai dodu iespēju arī citu valstu jaunajiem talantiem iesaistīties grupas darbā, dibināt kontaktus, smelties zināšanas un attīstīt gastroenteroloģijas nozari Eiropā.
“Dalība Jauno talantu grupā ir ne tikai gods. Tam ir ievērojams sadarbības potenciāls, kas sekmēs Latvijas medicīnas studentu un jauno gastroenteroloģijas rezidentu akadēmisko zināšanu pilnveidošanu un profesionālo izaugsmi. Strādājot Jauno talantu grupā, dibinot un attīstot kontaktus ar jau pieredzējušiem un cienījamiem gastroenterologiem, kuri pārstāv Eiropas asociāciju un vadošās ārstniecības iestādes, esmu iecerējusi veicināt mūsu studentu un rezidentu mācību un prakses iespējas ārvalstu klīnikās, kā arī aicināt uz Latviju ievērojamus savas jomas speciālistus, viesdocētājus,” stāsta Vita Skuja.

Latvijas jaunajiem gastroenterologiem ir vairāk nepieciešamas praktiskas, kompetencēs balstītas apmācības pašmāju un ārvalstu klīnikās. Simulācijas ir nozīmīgas, uzsākot studijas, tomēr vēlāk nepieciešams gūt pieredzi, ārstējot pacientu un veicot manipulācijas klīnikā labu skolotāju uzraudzībā. Tās ir savstarpēji saistītas apmācību formas. Simulācijas dod studentam pamata iemaņas, bez kurām nedrīkst nonākt saskarsmē ar pacientu, savukārt tālāka apmācība klīnikās jau pilnveido prasmes. Īpaši tas attiecas uz endoskopijas un ultrasonogrāfijas metodēm, kas ir Eiropas gastroenterologu rezidentūras programmas neatņemama sastāvdaļa, uzskata Vita Skuja, kura pirms ievēlēšanas Jauno talantu grupā jau vairāk nekā trīs gadus regulāri apmeklēja dažādus starptautiskus gastroenterologu pasākumus, konferences, apmācības un vasaras skolas. Tas bijis arī iemels, kādēļ Eiropas valstu kolēģi aicinājuši pieteikties talantu grupā.

Vita Skuja ir aktīva ne tikai starptautiskā mērogā, bet ir arī Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrības valdes priekšsēdētāja. Paralēli praktizējoša ārsta darbam viņa māca gastroenteroloģiju RSU medicīnas studentiem, un ir aktīva sabiedriskā darbā. Runājot par medicīnas jomā darāmajiem darbiem Latvijā, jaunā ārste uzsver medicīnas izglītības lomu skolā, lai veselības mācības programmas izstrādē amatpersonas un izglītības speciālisti vairāk konsultētos ar mediķiem – gan docētājiem, gan praktizējošiem ārstiem, lai pēc iespējas vairotu sabiedrības izpratni par tiešām būtiskiem, ar veselību saistītiem jautājumiem, kas reāli samazinātu saslimstību un mirstību no biežākajām populācijai raksturīgajām slimībām.

LA.lv