Veselam
Ārstēšana

14. oktobrī varēs skatīties filmu par vides pieejamību Latvijā0


Akcijā, kas notika Rīgā Kronvalda parkā, garāmgājēji tika aicināti uz brīdi iejusties, kā jūtas personas ar invaliditāti. Attēlā – “Apeirona” vadītājs Ivars Balodis (stāv) kopā ar ielu akcijas dalībnieku, kurš sēž ratiņkrēslā.
Akcijā, kas notika Rīgā Kronvalda parkā, garāmgājēji tika aicināti uz brīdi iejusties, kā jūtas personas ar invaliditāti. Attēlā – “Apeirona” vadītājs Ivars Balodis (stāv) kopā ar ielu akcijas dalībnieku, kurš sēž ratiņkrēslā.
Foto: Karīna Miezāja

Latvijā ir gandrīz 188 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, kuru iespējas vienlīdzīgi piedalīties visās dzīves jomās lielā mērā nosaka arī apkārtējās vides pieejamība. Tieši pieejamība kā nozīmīgs priekšnosacījums vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanai, ir noteikta arī ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, ko ratificējusi arī Latvija.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību apkārtējās vides pieejamības problēmai, Labklājības ministrija ir izveidojusi dokumentālu filmu “Vai varu?”. Ar Latvijas Televīzijas atbalstu plašākai sabiedrībai filma tiks demonstrēta LTV7 programmā svētdien, 14. oktobrī plkst. 14:00 ar atkārtojumu kādā no sekojošām darba dienām.

Filma ir dokumentāls stāsts par dažāda vecuma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Filmas nosaukums koncentrētā veidā atklāj tās būtību un mērķi, proti, parādīt vai noskaidrot, kādas ir filmas varoņu iespējas pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un izmantot tās iespējas, kādas ir visiem citiem cilvēkiem. Filmas pamatā ir varoņu stāsti par pieredzēto, pārdzīvojumiem, vēlmēm un viedokļiem.

Saistītie raksti
Filmas mērķis ir popularizēt personu ar invaliditāti sasniegumus izglītībā un nodarbinātībā.

Parādīt, ka personas ar invaliditāti var uzstādīt sev augstus mērķus un tos sasniegt. Filma ļaus caur šiem pozitīvajiem stāstiem mazināt sabiedrībā pastāvošos stereotipus par personu ar invaliditāti spējām un vienlaikus informēs ES fondu projektu īstenotājus un sabiedrību par veidiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un veicināt izpratni par vides pieejamības nodrošināšanas nepieciešamību ikvienam sabiedrības loceklim.

LA.lv