Veselam
Netradicionāli

Helingera sistemātiskie sakārtojumi, holodinamika un citi. Notiks konference0

Foto – Shutterstock

29. un 30. septembrī notiks 2. Latvijas sistēmfenomenoloģiskajā konference “Zinošā telpa”, kurā aicināti ne tikai profesionāļi un praktiķi, bet jebkurš interesents.

Sistēmfenomenoloģiskā pieeja cilvēkam un pasaulei gūst aizvien lielāku izpratni un aizvien plašāku pielietojumu. Tā ietver tādas metodes kā B.Helingera dzimtas sistēmiskie sakārtojumi, organizāciju un strukturālie sakārtojumi, regresīvie un iekšējo daļu izvietojumi, holodinamika un sistēmiskie rituāli. Šo metožu pamatā ir uzskats, ka cilvēks nav “vientuļa sala”, bet cieši saistīts ar savām energoinformatīvajām sistēmām, ar dzimtas locekļiem, senču enerģētiskā mantojuma resursiem, dvēseles iepriekšējo pieredzi un tās iekšējo daļu attiecībām.

Konferences organizatori – Latvijas Sistēmfenomenoloģijas biedrība.

Konferences mērķis – sistēmfenomenoloģisko metožu praktiķu savstarpēja pieredzes apmaiņa un plašāka interesentu loka iepazīstināšana ar šo metožu iespējām Latvijā.

Vadlīnija – energoinformatīvā Lauka lasīšanas un veidošanas paņēmieni, jaunas praktiskā sistēmiskā darba metodes, sadarbība sistēmisko izvietojumu grupu dalībniekiem.

Saistītie raksti

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām sistēmiskā darba metodēm, ko pašlaik lieto šo jomu profesionāļi Latvijā, kā arī katrā dienā apmeklēt vairākas praktiskās meistarklases pēc izvēles.

Starp konferences lektoriem un meistarklašu vadītājiem ir, piemēram,

  • Jānis Vītols, holodinamikas prakšu speciālists. Uzstāšanās tēma “Apzinātības modelēšana caur holistisko pieeju”. Meistarklases prakses veltītas personības izaugsmes un pašattīstības sajušanai.
  • Iveta Apine, dzimtas un organizāciju sistēmisko sakārtojumu vadītāja, koučs. Uzstāšanās un meistarklases tēma “Sistēmiskie sakārtojumi darbā ar organizācijām
  • Gļebs Smirnovs, dzimtas izvietojumu, sistēmiskās modelēšanas un holotropās elpošanas meistars. Uzstāšanās tēma “Zinošā Lauka fenomenoloģija un radošums” (krievu val.). Meistarklasē būs iespēja piedalīties sakārtojumā bez pieprasījuma.
  • Marija Blūma-Kauliņa, šamaniski sistēmisko sakārtojumu meistare no Talsu novada. Uzstāšanās tēma “Elpošanas metodes sistēmiskajā darbā”. Meistarklases prakse “Dvēseles daļu kārtošana, izmantojot elpošanas metodi.
  • u.c. speciālisti

Vairāk informācijas: sakartojumi.lv

LA.lv