Veselam
Bērni

Māte sašutusi: Ko vispār drīkst skolas medmāsa0

Foto: Shutterstock

Kāda sašutusi mamma žurnālam 36,6 °C pastāstīja: viņas meitai skolā kļuvis slikti, meitene devusies pie medicīnas māsas, bet viņa bērnam pat tableti nav varējusi iedot! “Ko tad skolas medmāsa vispār var?!” brīnījās māte. Nolēmām noskaidrot, ko dara skolu medmāsiņas, ar kādām sūdzībām bērni pie viņām vēršas un kā viņas var palīdzēt. Izrādījās – skolas māsiņas uz savu roku ārstēt nedrīkst, viņas drīzāk ir skolēnu higiēnas un veselības sargeņģeļi.

 

Pirmā palīdzība un labs vārds

Medicīnas māsas skolās sirsnīgi sauc par māsiņām. “Mūsu skolas māsiņa mums ir bijusi vienmēr! Viņa ir bērnu lielais draugs, jo pilda ne tikai savus tiešos pienākumus, bet arī palīdz ar labu vārdu,” saka Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane.

Vairāk nekā pusei bērnu, kuri pie viņas vēršas, neesot vajadzīga medicīniskā, bet drīzāk psiholoģiskā palīdzība – cilvēks, kam var uzticēties un ar kuru var izrunāties. “Reiz māsiņa stāstīja, ka jau pusastoņos no rīta viņu pie skolas sagaidījis kāds sākumskolas puisēns, kurš teicis – es tikai gribu ar tevi parunāties,” pastāsta direktore.

Māsiņa sniedz pirmo palīdzību, ja tas nepieciešams, un rūpējas par slimību profilaksi, pēc skolotāju un administrācijas darbinieku lūguma informējot skolēnus, piemēram, par piesardzības pasākumiem gripas sezonā, lai nesaslimstu ar šo slimību. Par to runā arī ar vecākiem.

Vēl skolas medmāsa seko, lai skolas ēdienkartē būtu veselīgi ēdieni, kas atbilst attiecīgo Ministru kabineta noteikumu prasībām. “Mūsu skolā ir arī bērni, kuriem ir īpaša diēta, un māsiņa rūpējas, lai tā tiktu nodrošināta,” pienākumus uzskaita Lāsma Petermane.

Sadarbībā ar ambulanci, kas Nīcā atrodas vidusskolai pretējā ielas pusē, gada sākumā pārbauda bērnu veselību, apkopo dokumentus, kopā ar vadību analizē datus un izlemj, kuros gadījumos ir kas tāds, kas par bērnu veselību būtu jādara zināms priekšmetu skolotājiem, teiksim, ja bērnam ir kādi neiroloģiski traucējumi. “Izstāsta skolotājam, kā būtu jārīkojas, ja šim bērnam slimība paasinās.”

Māsiņa arī sadarbojoties ar ģimenes ārstiem un nodrošinot, ka reizēs, kad ierodas zobu higiēnas busiņš, šo palīdzību saņemtu bērni, kuriem tā nepieciešama. “Skolas medicīnas māsa pati nedrīkst dot skolēniem medikamentus – ja ir situācijas, kad tie vajadzīgi, pāri ceļam ir ambulance, skolēnu aizved pie ārsta. Ja kādam zāles izrakstījis ārsts un tās jādod arī mācību laikā, parasti vecāki medikamentus uztic māsiņai, īpaši, ja tās vajadzīgas jaunāko klašu skolēniem.”

 

Ar vecāku ziņu

Arī Iecavas vidusskolas medicīnas māsa Saiva Drunka akcentē, ka uz savu roku izlemt par ārstēšanu un dot zāles nedrīkst. “Līdz piektajai klasei to vienkārši nedrīkst, bet lielākiem bērniem, ja vecāki atļauj, varu kādu līdzekli iedot – tie skolā ir pieejami, piemēram, ja meitenēm ir sāpīgas mēnešreizes vai ja kādam ir temperatūra. To daru, sazinoties ar vecākiem,” teic māsiņa.

Viņa pastāsta, ka lielākoties bērni pie viņas vēršas, sūdzoties par galvas un vēdera sāpēm.

Savainojumi, kad nepieciešama brūču apkopšana, esot reti un arī ne lieli: kāds saduras ar adatu, cits savainojas ar šķērēm.

“Tad nodrošinu pirmo palīdzību – dezinficēju brūci, pārsienu.” Ja nepieciešams, māsiņa uzraksta skolotājiem zīmi par bērna atbrīvošanu no stundām slimības dēļ.

Saiva Drunka pastāsta, ka daudzi iecavnieki strādā Rīgā. Ja bērns skolā saslimis un pats netiek mājās, jo vecāki prom, skola nodrošina, ka mājup nogādā skolas autobuss. “Vedam arī tad, ja skolēns dzīvo 10–15 kilometru attālumā. Pilsētai taču cauri iet autoceļš – lai bērnam nav gar to jāstaigā. Un pārliecināmies, ka otrā galā kāds sagaida – vecmāmiņa vai auklīte.”

Tā esot viena no pirmajām prasībām vēl bez obligātajām ārsta izziņām, kas nepieciešamas, kad bērns sāk mācīties skolā: lai medmāsas rīcībā ir telefoni, pa kuriem sazvanāmi vecāki, kā arī kādas trešās personas tālrunis gadījumiem, ja vecāki nav sasniedzami. Gada sākumā medicīnas māsa arī dodas klasēs un pārbauda, vai bērniem nav pedikulozes (utainības) vai kašķa. Tad viņa arī pastāsta meitenēm par pareizu matu kopšanu, bet, ja skolotāji uzaicina, var novadīt stundas par personīgās higiēnas jautājumiem.

Līdzīgi kā citās vispārizglītojošajās skolās, arī Iecavas vidusskolā jau sen vairs netiek veikta vakcinācija – rūpēties par šo jautājumu ir ģimenes ārstu uzdevums.

Toties skola gādā par bērnu mutes dobuma higiēnu: katru piektdienu bērnus pa klasei vien ved pie zobārsta. To organizē Saiva Drunka, bet apmaksā valsts. Pilnīgi visiem Iecavas skolēniem arī tiek pārbaudīta redze, bet mazturīgo ģimeņu bērni saņem brilles – ar Ināras un Borisa Teterevu fonda finansiālu atbalstu. Visu šo pasākumu koordinēšana ir māsiņas ziņā.

 

Foto: Shutterstock

Daudz darāmā

Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas informācija, skolu medicīnas māsu darbu reglamentē valdības noteikumi Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē. Tajos minēts, ka skolu medmāsas rīcībā jābūt pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas medicīniskā materiāla minimumam (vienreiz lietojamiem cimdiem, spraužamadatām, šķērēm, mākslīgās elpināšanas maskai, pārsējiem, leikoplastam u. tml.).

Izglītības iestādes vadītājs, konsultējoties ar ārstniecības personu (māsiņu vai ārsta palīgu), aptieciņas saturu var papildināt arī ar medikamentiem.

Medicīnas māsa vai feldšeris sniedz pirmo palīdzību uz vietas, ja nepieciešams, atbrīvo skolēnu no mācībām, bet tikai uz vienu dienu – lai bērns var aiziet pie ģimenes ārsta un tikt skaidrībā par kaites nopietnību.

Var arī atbrīvot tikai no dalības sporta stundās, bet jebkurā gadījumā par atbrīvojumu jāinformē skolēna vecāki. Māsiņai vai ārsta palīgam jābūt klāt arī skolas ārpusstundu sporta pasākumos, taču tas vēl nav viss: skolu direktoriem jāno-drošina virkne ar skolēnu veselību saistītu pasākumu, tāpēc tie nereti tiek deleģēti tieši medicīnas māsām, piemēram, skolas darbinieku apmācība pirmās palīdzības sniegšanā vai rīcības plāna izstrādāšana gadījumā, ja skolā konstatē – skolēni lietojuši alkoholu, narkotikas vai citas apreibinošas vielas. Reizi gadā skolā jāveic “antropometrisko mērījumu veikšana izglītojamiem”, jāpārbauda redze un dzirde, jāraugās, vai nav stājas traucējumu, vai ir normāls asinsspiediens, kādas ir acu zīlītes (platums, reakcija uz gaismu) un vēnas, kā arī jāpārliecinās, vai skolēniem nav kustības un līdzsvara koordinācijas traucējumu.

To visu veic skolas medicīnas māsa, kuras redzeslokā turklāt ir bērni ar hroniskām slimībām (viņi jāaprūpē atbilstīgi ārstu norādēm). Ja skolā kāds saslimst ar lipīgu slimību, jānodrošina šā skolēna izolēšana un jāinformē vecāki, bet, ja bērns saslimis ar gripu, jāziņo arī Slimību profilakses un kontroles centram. Un vēl, un vēl.

 

No Iecavas vidusskolas medicīnas māsas Saivas Drunkas amata apraksta*

8.3. Medikamentu un medicīniskā aprīkojuma nodrošināšana:

8.3.1. Sastādīt medikamentu, pārsienamā materiāla un instrumentārija pieprasījumu.

8.3.2. Veikt medikamentu, instrumentārija, pārsienamā materiāla iegādi.

8.3.3. Nokomplektēt pirmās palīdzības aptieciņas.

8.3.4. Kontrolēt medikamentu derīguma termiņus un veikt apmaiņu.

8.3.5. Veikt nederīgo medikamentu utilizāciju.

 

8.4. Skolas darbinieku un izglītojamo veselības stāvokļa novērtēšana:

8.4.1. Kontrolēt darbinieku ikgadējo veselības pārbaužu veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem.

8.4.2. Noteikt izglītojamo antropometriskos rādītājus.

8.4.3. Noteikt izglītojamo vitālos rādītājus.

 

8.5. Izglītojamo profilaktisko pasākumu organizēšana un veikšana:

8.5.1. Organizēt skolēnu apmeklējumus pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem.

8.5.2. Organizēt zobārsta apmeklējumus.

8.5.3. Pārbaudīt skolēnu zobu higiēnas ievērošanu.

8.5.4. Pārbaudīt skolēnus uz pedikulozi un kašķi.

8.5.5. Iesaistīties skolēna adaptācijas procesā.

Saistītie raksti

8.5.6. Mazināt kaitīgo paradumu (smēķēšanas, alkohola lietošanas, toksikomānijas) attīstību izglītojamo vidē. Veikt preventīvos pasākumus.

 

Vēl par skolu medmāsām

• Izglītības likumā noteikts, ka skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību (lasi – māsiņu) vispārizglītojošajās skolās nodrošina to īpašnieces – pašvaldības.

• Arī algu medicīnas māsām maksā pašvaldības.

• Citās skolās medicīnas māsas var nebūt un palīdzība bērniem tiek nodrošināta sadarbībā ar ģimenes ārstiem.

 

Mūsu ekspertes

Saiva Drunka, Iecavas vidusskolas medicīnas māsa

Lāsma Petermane, Nīcas vidusskolas direktore

 

LA.lv