Veselam
Bērni

Notiks bezmaksas seminārs par palīdzību bērniem ar uzvedības problēmām 16

22. februārī plkst.15 – 17 Ikšķilē, Ikšķiles novada Veselības un sociālo lietu pārvaldē, Daugavas prospektā 34, notiks bezmaksas seminārs “STOP programma – palīdzība bērniem ar uzvedības problēmām, viņu vecākiem un pedagogiem”.

Tajā pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, vecāki, žurnālisti un citi interesenti varēs uzzināt, kas īsti ir bērna uzvedības traucējumi, kas veicina un ietekmē to rašanos, kāda ir temperamenta nozīme uzvedības problēmu attīstībā un līdzsvarošanā, un vai mūsdienās tiešām šādas grūtības bērniem tiek konstatētas biežāk nekā agrāk. Īpašā sociālo prasmju treniņu programmā apmācīti psihologi un pedagogi pastāstīs, kā vecākiem atpazīt un saprast sava bērna uzvedības problēmas, kā tās mazināt un novērst ar zinātnē balstītām metodēm, un to, kāpēc agrīna iejaukšanās ir tik svarīga un efektīva.

“Pamanot bērna uzvedības grūtības, piemēram, impulsivitāti, hiperaktivitāti, izaicinošu uzvedību vai noteikumu pārkāpšanu, vecāki parasti jūt dusmas, bezspēcību, kā arī mēdz pietrūkt prasmes disciplinēt bērnu. Lai gan uzvedības problēmas ietekmē vairāki faktori – ne tikai audzināšana, bet arī iedzimtība un bērna temperaments -, vecāki nereti sastopas ar neizpratni, tiek nosodīti, un viņiem trūkst atbalsta,” skaidro psiholoģe Līga Volonte. Viņa norāda, ka uzvedības problēmas ne vienmēr nozīmē tikai apkārtējiem redzamu, traucējošu uzvedību – psiholoģijā par uzvedības grūtībām tiek dēvēta arī, piemēram, trauksme, pārlieku liela kautrība, grūtības saskarsmē, problēmas atpazīt un paust emocijas, kas apgrūtinoši ir pašam bērnam.

Latvijā un ārzemēs veiktie pētījumi pierāda, ka uzvedības problēmas var novērst, jau no četru gadu vecuma intensīvi trenējot bērnu sociālās prasmes un vienlaikus stiprinot vecāku un pedagogu iemaņas disciplinēt bērnus. Tas ir svarīgi, lai nepieņemama un kaitnieciska uzvedība neturpinātos arī skolas un jauniešu vecumā.

No 2016. gada rudens Ikšķiles privātā pirmsskolas izglītības iestādē “Ķiparu nams” sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību jau otro gadu notiek atbalsta programma „Sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem”, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas uzvedības terapijas programmu “STOP 4-7” un balstoties uz Eiropas valstu praksi un jaunākajiem atklājumiem neiroloģijā, psiholoģijā un kognitīvi biheiviorālajā psihoterapijā. Programmas laikā trīs mēnešus intensīvus sociālo prasmju treniņus apmeklē 4 – 7 gadus veci bērni, kuriem konstatētas uzvedības problēmas, kā arī īpašās apmācības tika organizētas arī bērnu vecākiem un pedagogiem. Pētījumi rāda, ka tieši visu trīs pušu – bērnu, viņu vecāku un pedagogu – iesaistīšana, dod visefektīvākos rezultātus uzvedības problēmu mazināšanā.

Programmā iesaistītie speciālisti – pedagogi un psihologi – seminārā pastāstīs par sociālo prasmju treniņu pieredzi, kā arī informēs programmas rezultātiem, savukārt Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorante Inese Lapsiņa prezentēs sava pētījuma rezultātus par sociālo prasmju treniņa programmas efektivitāti.

“Bērnudārzā ir uzlabojies mikroklimats – atmosfēra ir kļuvusi mierīgāka, bērni spēj labāk regulēt savu uzvedību, līdz ar to pedagogam mazāk laika jāvelta bērnu disciplinēšanai, vairāk pievēršoties tieši mācību procesam. Savukārt vecākiem dalība projektā ir iespēja labāk iepazīt ikdienu bērnudārzā, vērot pedagoga darbu, tādēļ jūtama pozitīvāka savstarpējā komunikācija un sadarbība, kā arī uzticēšanās starp vecākiem un pedagogiem,” stāsta programmā iesaistītā bērnudārza “Ķiparu nams” vadītāja Sanda Reikmane. Viņa norāda, ka bērnudārza personāls ikdienā turpina izmantot programmā piedāvātās metodes, lai veicinātu humānu, labvēlīgu un mūsdienīgu pieeju bērnu audzināšanā.

Projekta autori un partneri, biedrība „Skalbes” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Autisma apvienība” īstenojusi un turpina īstenot šādu sociālo prasmju treniņa programmu arī Rīgā.

LA.lv