Veselam
Bērni

Kāda uzvedība visvairāk uztrauc vecākus0

Foto – Shutterstock.com

Desmit mēnešu laikā, kopš Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) darbu sākusi īpaši izveidota Konsultatīvā nodaļa, ir saņemti daudzi iesniegumi no vecākiem, vecvecākiem un citām personām, kas audzina bērnus, ar lūgumu palīdzēt.

Labklājības ministrijas Eiropas Savienības Struktūrfondu departamenta projekta vadītāja Inita Kabanova skaidro, ka visbiežāk ģimenes satrauc bērnu nepietiekama uzvedības un saskarsmes pašregulācija (šāda problēma norādīta 56% iesniegumu). Taču arī noteikumu neievērošana (44%), agresīva (34%) vai izaicinoša (25%) reakcija, atkarības problēmas (22%), zagšana vai īpašuma bojāšana (11%) ir bieža parādība, par ko sūdzas tie, kas saskārušies ar bērnu uzvedības traucējumiem. Lielākajā daļā iesniegumu turklāt minēta vairāk nekā viena uzvedības problēma.

Bērniem un viņu ģimenēm bez maksas draudzīgā un ērtā vidē Konsultatīvajā nodaļā ir iespēja tikties ar īpaši izveidotu speciālistu komandu: sociālo darbinieku, psihologu, speciālo pedagogu, bērnu psihiatru un atkarību profilakses speciālistu. Pēc klātienes konsultācijas speciālisti katram bērnam sagatavo individuālu atbalsta programmu. Tā tiek nosūtīta bērna ģimenei, sociālajam dienestam un izglītības iestādei (to daļu, kas attiecas uz izglītības iestādi), lai nodrošinātu bērna attīstībai nepieciešamo atbalstu un palīdzību.

Vecāki un citi likumiskie pārstāvji, kuri saskaras ar būtiskām bērnu uzvedības problēmām, ko pašu spēkiem neizdodas atrisināt, tiek aicināti vērsties Konsultatīvajā nodaļā. Iesniegumu un sākotnējās novērtēšanas anketu, kas pieejama VBTAI interneta vietnē, var nogādāt pa pastu (Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002), e-pastu: [email protected] vai personīgi.

LA.lv