Veselam
Ārstēšana

Pārbaudīja mēnešiem, pārkāpumus neatrada. Turpinājums “LA” atklātajam stāstam par laikus nepamanīto krūts vēzi0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Shutterstock

Uzraugošās iestādes vairāku mēnešu garumā veica mamogrāfijas pakalpojumu nodrošināšanas pārbaudes, kurās starpinstitūciju darba grupa nav konstatējusi neatbilstības vai pārkāpumus, kas varētu nodarīt kaitējumu pacientam, aģentūru LETA informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Tanita Tamme-Zvejniece.

Ārstniecības iestāžu sniegto pakalpojumu pārbaudi vairāku mēnešu garumā veica speciāli izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā kopā darbojās NVD, Veselības inspekcijas (VI) un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (RDC) un Radiologu asociācijas pārstāvji.

Pārbaužu mērķis bija noskaidrot esošo situāciju mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanā un identificēt būtiskākās problēmas. Kopumā tika veikta 26 ārstniecības iestāžu risku analīze pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī izlases kārtībā uz vietas pārbaudītas deviņas ārstniecības iestādes, ņemot vērā arī ģeogrāfisko izvietojumu un apkalpojamo pacientu skaitu.

Pārbaužu laikā ārstniecības iestādēs tika vērtēta mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas organizācija, cilvēkresursu nodrošinājums, kvalitātes vadības sistēma, mamogrāfijas pakalpojuma dokumentēšana, medicīnisko iekārtu tehniskie parametri, attēlu apskates telpas un monitori, kā arī atbilstoši VI noslēgtajam līgumam ar Radiologu asociācijas izvirzītajiem radiologiem – mamogrāfijas attēlu kvalitāte un radiologu slēdzieni. Lai nodrošinātu visaugstāko skrīninga programmas precizitāti, radiologiem jāveic skrīninga mamogrāfijas izmeklējumu neatkarīgu izvērtēšanu pēc dubultaklā principa, neietekmējoties no otrā radiologa slēdziena.

Kaut arī pārbaudēs pārkāpumi netika konstatēti, darba grupa secinājusi, ka ir nepieciešams pilnveidot radiologu asistentu, radiogrāferu un radiologu prasmes skrīninga mamogrāfijas izmeklējumu veikšanā un aprakstīšanā.

Ņemot vērā šo ieteikumu, Veselības ministrija sadarbībā ar profesionālām asociācijām meklēs risinājumus apmācības nodrošināt Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”.

Tāpat ārstniecības iestādēm tiek ieteikts pilnveidot iekšējo mamogrāfijas izmeklējumu veikšanas kārtību, kurā noteiktas precīzas darbības, uzdevumi, izpildes termiņi un citas prasības.

Vēl viens no būtiskiem ieteikumiem ārstniecības iestādēm vērsts tieši uz komunikācijas ar pacientēm uzlabošanu, kā arī savlaicīgas informācijas saņemšanas nodrošināšanu par veiktā izmeklējuma rezultātiem.

Darba grupa arī iesaka turpināt paaugstināt krūts vēža skrīninga aptveri, atbilstoši, veicinot sabiedrības izpratni par krūts vēža skrīninga būtību, pozitīvajiem ieguvumiem un pacientu līdzdalību, tādējādi mazinot sabiedrības psiholoģiskās bailes un stigmu par onkoloģiskām saslimšanām kā par neārstējamu slimību.

Pie pozitīviem secinājumiem NVD minēja, ka pacientēm ārstniecības iestādēs tiek nodrošināta iespēja uz izmeklējumu pierakstīties gan klātienē, gan telefoniski, gan elektroniski.

Tāpat nodrošināta iespēja saņemt mamogrāfijas pakalpojumu arī bez uzaicinājuma vēstules uzrādīšanas ārstniecības iestādē, piemēram, tādos gadījumos, kad saņemtā vēstule ir pazaudēta. Iemesls tam ir rastie tehniskie risinājumi, lai pakalpojumu sniedzējiem elektroniski nodrošinātu informāciju par sievietēm izsūtītajām uzaicinājuma vēstulēm uz valsts apmaksātajām pārbaudēm.

Ar veikto pārbaužu rezultātiem iepazīstināti arī VM, Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācijas pārstāvji.

Kā ziņots, laikraksts “Latvijas Avīze” vēstīja, ka Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs ir pārbaudījis 48 mamogrāfijas iekārtas 30 ārstniecības iestādēs, konstatējot četru neatbilstību tehniskajām prasībām.

VI kopā ar NVD un radioloģijas speciālistiem pērn septembrī sāka mamogrāfu pārbaudi vairākās ārstniecības iestādēs, solot tās pabeigt mēneša laikā. Tomēr pārbaudes pabeidza vien Radiācijas drošības centrs. Inspekcija tās turpināja un informāciju solīja sniegt tikai tad, kad būs pārbaudītas visas ārstniecības iestādes.

Radiācijas drošības centra pārbaudēs neatbilstošas iekārtas konstatētas Aizkraukles slimnīcā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Jelgavas pilsētas slimnīcā un Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā.

Aizkraukles slimnīca ir iegādājusies jaunu mamogrāfijas iekārtu, tomēr izmeklējumus vēl neveic, jo nav iegūta Radiācijas drošības centra licence. Turklāt slimnīcai kopš pagājušā gada augusta ir aizliegts veikt mamogrāfijas izmeklējumus.

Rakstā arī atgādināts par kādu gadījumu, kad radiologs, analizējot mamogrāfijas izmeklējumu, nebija ieraudzījis audzēju krūtī nolaidības un nekvalitatīvas aparatūras dēļ. Turklāt otrs radiologs, kā liecina VI atzinums, bija pārkāpis obligāto noteikumu un attēlu nemaz nebija apskatījis, taču parakstu un zīmogu uz slēdziena uzlika.

Saistītie raksti

Vēzis tika pamanīts tikai tad, kad tas jau bija ielaists līdz trešajai stadijai, sievietei bija jāveic operācija, viņa zaudēja krūti un patlaban turpina ārstēt smagas blaknes, kas radušās pēc pārciestās operācijas, vēsta “Latvijas Avīze”.

Paciente uzskata, ka VI atzinums par viņai sniegtā medicīnas pakalpojuma kvalitāti ir kļūdains un arī NVD pieņemtais lēmums par izmaksāto atlīdzību, ko sieviete saņēmusi par viņas veselībai nodarīto kaitējumu, nav adekvāts. Tāpēc viņa šo lēmumu, kas balstīts uz inspekcijas atzinumu, pārsūdzējusi Veselības ministrijai.

LA.lv