Veselam
Ārstēšana

Piešķirs papildus līdzekļus kompensējamo medikamentu apmaksai un apmaksai par sniegtajiem pakalpojumiem ārvalstīs0

Foto – REUTERS/SCANPIX/LETA

27.septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai”. Rīkojuma projekts paredz piešķirt Veselības ministrijai papildus finanšu līdzekļus 6, 3 miljonu eiro apmērā.

Papildus līdzekļi tiks piešķirti, lai nodrošinātu pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts, kā arī, lai nodrošinātu norēķinus par Latvijas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros apdrošinātām personām  citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveicē sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Paredzēts, ka 4,2 miljoni eiro tiks piešķirti, lai daļēji segtu deficītu kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču apmaksai. Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus un medicīniskās ierīces 100%, 75% vai 50% kompensācijas apmērā. Šobrīd 8 mēnešu zāļu iegādes izdevumu izpilde ir lielāka nekā plānotais apjoms, tāpēc ir nepieciešams savlaicīgi segt daļēju līdzekļu deficītu ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes kompensācijai. Tādēļ, lai mazinātu finanšu deficītu izdevumu segšanai zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros un mazinātu budžeta slogu 2016.gadā, ir nepieciešams novirzīt papildu finanšu līdzekļus attiecīgajai jomai. Papildu 4,2 miljonu eiro novirzīšana kompensējamo zāļu apmaksai nodrošinātu kompensējamos medikamentus un medicīnas ierīces 26,4 tūkstošiem pacientu.

Savukārt 2,1 miljonu eiro no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” plānots novirzīt daļējas apmaksas nodrošināšanai par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtajiem rēķiniem par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības (ES) sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Pieaugot personu aktivitātei veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā ES sociālā nodrošinājuma sistēmu ietvaros, attiecīgi pieaudzis no citām ES dalībvalstīm saņemto rēķinu skaits par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Līdz ar to ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi attiecīgo izdevumu segšanai.

LA.lv