Veselam
Bērni

Priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas „Drošais apmetnis” ieviešanai saziedoti 62 694,20 eiro0

Foto-Shutterstock

25.februārī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Saulaino dienu bibliotēkā tika paziņoti labdarības akcijas „Drošais apmetnis” rezultāti –privātpersonas un uzņēmumi ziedojuši 62 694,20 eiro priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas ieviešanai. Programmas mērķis ir uzlabot priekšlaikus dzimušo bērnu veselības stāvokli ilgtermiņā un nodrošināt viņu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā samazināt invalidizāciju starp bijušajiem priekšlaikus dzimušajiem pacientiem.

Priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programma „Drošais apmetnis” ietvers bērnu veselības uzraudzības procesu pēc izrakstīšanās no slimnīcas līdz divu gadu vecumam, sekojot priekšlaikus dzimuša bērna attīstībai, agrīni atpazīstot veselības traucējumus un laicīgi tos koriģējot. Svarīgi, ka programma ļaus sistematizēt un uzkrāt mērījumu un novērojumu datus pa diagnožu grupām, tādējādi ļaujot analizēt uzkrāto informāciju un sniegt rekomendācijas terapijā un aprūpē, kā arī piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā.

Daļa saziedoto līdzekļu jau tikuši novirzīti mērķim, lai programmu varētu ieviest pēc iespējas ātrāk – ir nodrošinātas pirmās apmācības speciālistiem, tostarp reģionos, lai palīdzība būtu pieejama tuvāk mazuļu dzīves vietai. 2015.gadā noritēja programmas pilotprojekts, tāpat veiksmīgs bijis darbs, lai iekļautu dinamiskās novērošanas programmu valsts apmaksājamo pakalpojumu sarakstā. „Priekšlaikus dzimušo bērnu dinamiskās novērošanas programmas pilotprojekts tika uzsākts pagājušā gada martā martā. Uzskaitē BKUS uzņemti 195 bērni, bijušie Neonatoloģijas klīnikas pacienti, un pagājušā gada laikā veikti 893 neonataloga apmeklējumi šīs programmas ietvaros – aptuveni 6 reizes vairāk nekā pirms programmas uzsākšanas. Tāpat darbs norit arī reģionos – perinatālās aprūpes centros Liepājā uzskaitē ņemti 10 bijušie pacienti, Valmierā – 35, Jēkabpilī – 60,” stāsta BKUS neonataloģe Dr. Ilona Vārpa, norādot, ka līdzekļi ieguldīti arī izglītojošos materiālos – izdota grāmatiņa priekšlaikus dzimušo bērnu vecākiem „Es piedzimu agrāk”, kā arī tiek izstrādāta „Jaundzimušā dinamiskās novērošanas dienasgrāmata”.

Par saziedotajiem līdzekļiem plānots aprīkot arī speciālistu kabinetus Rīgā, Valmierā, Liepājā un Jēkabpilī, kā arī pakāpeniski ieviest vienotu bērnu attīstības vērtēšanas skalu – Bayley, kas tiek izmantota citviet pasaulē. Skalas ieviešana ietver gan personāla apmācības, gan praktisku materiālu sagādāšanu. Kā skaidro Dr. I.Vārpa: „Jau šobrīd par ziedotajiem līdzekļiem notiek darbs pie kabinetu aprīkošanas, tāpat ir veikta pirmā apmācība Minhenes funkcionālajā diagnostikā un pasūtīti Minhenes funkcionālās diagnostikas komplekti gan Rīgai, gan reģioniem. Savukārt martā un aprīlī divi speciālisti tiks sūtīti uz apmācībām Bayley metodē, kā arī plānota sadarbība ar Rīgas Tehniskās Universitātes jaunajiem zinātniekiem jauna aprīkojuma radīšanā.”

Bērnu slimnīcas fonda (BSF) vadītāja Liene Dambiņa izsaka pateicību visiem, kuri ziedoja un tādejādi savu atbalstu un palīdzību sniedza ne tikai priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem, bet arī viņu ģimenēm: „Priekšlaikus dzimis bērniņš patiešām prasa īpašas rūpes, turklāt ne tikai slimnīcā, kad izdzīvot un augt bērniņam palīdz speciālas tehnoloģijas un profesionāli mediķi, bet arī vēlāk, kad vecāki ar mazuli ir devušies mājup. Vecākiem ir bailes un neziņa par to, kuros brīžos vērsties pie ārsta, bet kad varbūt vienkārši ļaut bērnam attīstīties bez citu iesaistīšanas. Profesionālu mediķu klātbūtne un atbalsts pirmajos 2 bērna gados ir ļoti svarīgs un var būt pat izšķirošs bērniņa veiksmīgai attīstībai, tādēļ šī aprūpes programma ir tik nozīmīga un nepieciešama. Manuprāt, šis ir arī lielisks piemērs, kad veiksmīgi izdevies apvienot sabiedrības un valsts resursu,” stāsta L. Dambiņa, norādot, ka BSF kopā ar mediķiem turpinās strādāt, lai šādas programmas būtu pieejamas arī bērniem ar citām saslimšanām.

Priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas patronese – Latvijas Republikas Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone: „Esmu patiesi gandarīta par veiksmīgo programmas „Drošais apmetnis” norisi un līdz šim padarītajiem darbiem priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes uzlabošanas labā. Šis projekts ir nozīmīgs atbalsts visiem vecākiem, kuru bērniņi ir pasteigušies un ieradušies ātrāk pasaulē. Ir ļoti svarīgi, ka šajā īpašajā un satraukumu pilnajā laikā ir pārliecība, ka bērniņam tiks nodrošināta visa nepieciešamā medicīniskā aprūpe un viņš savos pirmajos dzīves gados būs drošā apmetņa – profesionālu ārstu – aizgādībā.”

Saistītie raksti

BKUS un BSF priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmu rīko sadarbībā ar mazumtirdzniecības veikalu tīklu SIA „Maxima Latvija” un tā ģimeņu atbalsta programmu „Augošai Latvijai”. „Veselas un laimīgas ģimenes ir ikvienas spēcīgas valsts stūrakmeņi. Šajā atziņā balstās arī programma „Augošai Latvijai”, kuras mērķis ir, apvienojot sabiedrības, valsts un uzņēmēju spēkus, radīt ģimenēm draudzīgu un sakārtotu vidi, kas ļautu palielināt dzimstību Latvijā un nodrošinātu labklājību ģimenēm ar bērniem. Tādēļ esam gandarīti, ka kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS varam palīdzēt arī priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas „Drošais apmetnis” pamatu ielikšanā un tādējādi sniegt labāko iespēju bērniem izaugt veseliem un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,” stāsta SIA „Maxima Latvija” vadītājs Andris Vilcmeiers.

Latvijā katru gadu priekšlaikus piedzimst aptuveni 1000 bērnu jeb 5,2 līdz 6,4% no kopējā jaundzimušo skaita. BKUS Neonatoloģijas klīnikā katru gadu tiek sniegta palīdzība aptuveni 300 priekšlaikus dzimušiem bērniem. Šiem bērniem visu organisma sistēmu nenobriešanas dēļ dzimšanas brīdī ir nepieciešams daudzpusīgs medicīnisks atbalsts, kas ir dārgs un laikietilpīgs process. Pēc izrakstīšanās no stacionāra lielai daļai saglabājas problēmas, kas saistītas ar neiznēsātību. Priekšlaikus dzimušiem bērniem ir arī lielāks garīgās un fiziskās attīstības traucējumu, redzes un dzirdes traucējumu, un invalidizācijas attīstības risks.

LA.lv