Testi

TESTS: Vai tu spēj būt līderis

Foto - pixabay.com

Tests ļaus novērtēt cilvēka līdera spējas un piemītošo līdera īpašību līmeni.

Cilvēka spēja būt par līderi lielā mērā atkarīga no organizatorisko un komunikatīvo īpašību attīstības. Kādām raksturīgām pazīmēm jāpiemīt īstam līderim? E. Žarikovs un E. Krušeļņickis atzīmē, ka līderība var izpausties šādi:

• Stipras gribas cilvēks, spējīgs pārvarēt šķēršļus ceļā uz mērķi.
• Neatlaidīgs, prot saprātīgi riskēt.
• Pacietīgs, gatavs ilgi un labi veikt monotonu, neinteresantu darbu.
• Izrāda iniciatīvu un dod priekšroku darbam bez sīkumainas aizbildnības. Neatkarīgs.
• Garīgi stabils, viņu nevar aizraut ar nereālistiskiem piedāvājumiem.
• Labi pielāgojas jauniem apstākļiem un prasībām.
• Paškritisks, saprātīgi izvērtē ne tikai savus panākumus, bet arī neveiksmes.
• Prasīgs pret sevi un citiem, prot pieprasīt atskaiti par uzticēto darbu.
• Kritisks, spēj redzēt trūkumus pievilcīgos piedāvājumos.
• Uzticams, tur vārdu, uz viņu var paļauties.
• Izturīgs, var strādāt pārslodzes apstākļos.
• Atsaucīgs pret jaunām tendencēm, patīk atrisināt netradicionālus uzdevumus, izmantojot oriģinālas metodes.
• Augsta stresa noturība, nezaudē pašsavaldīšanos un darba spējas ekstremālās situācijās.
• Optimistisks, izturas pret grūtībām, kā neizbēgamiem un pārvaramiem šķēršļiem.
• Izlēmīgs, spējīgs patstāvīgi un savlaicīgi pieņemt lēmumus kritiskās situācijās, uzņemties atbildību.
• Spējīgs mainīt uzvedības stilu atkarībā no apstākļiem, var gan pieprasīt, gan uzmundrināt.

Tev tiek piedāvāti 50 izteicieni, uz kuriem jāatbild ar “jā” vai “nē”. Ilgi nedomā atbildi. Ja šaubies, atzīmē “+” vai “-” to atbildi, kura vairāk piemērota.

 

Avots: gurutestov.ru

1 no 50

Vai tu bieži nonāc apkārtējo uzmanības centrā?