Veselam
Netradicionāli

Vai tu esi tīrs Dainu un vēdu skatījumā? 16

Foto – Fotolia/cleanliness

Tīrību ietekmējoši faktori

Autors: Agris Vanags, šamaniskās kultūras pētnieks

Pirms kāda laika runājām par vēdās minētajām četrām vissvarīgākajām īpašībām, kas ļauj mums lepni nest cilvēka vārdu. Atgādināšu – tās ir patiesums, tīrība, iejūtība un mērenība. Mūsu pašu dainas ar šo vēdu konceptu ir vienisprātis. Toreiz apsolīju par tīrību parunāt atsevišķi, jo tā ir nereti ir pārprasta vai nepilnīgi saprasta tēma.

Kāds var iebilst, ka turpmāk aprakstītais ir utopija, ko mūsdienās nemaz nav iespējams sasniegt. Padomā vēlreiz! Šīs ir vienkāršas, katram pa spēkam esošas lietas, kas turklāt nāk par labu veselībai.

Tīra tek Daugaviņa –
Daži gruži dibenā;
Skaista auga mātes meita,
Dažas vainas dzīvojot.

Tīrībai ir trīs izpausmes līmeņi – fiziskais, mentālais un garīgais. Visi trīs ir savstarpēji saistīti.

  • Fiziskā tīrība izpaužas kā ķermeņa, telpas un vides tīrība;
  • Mentālā tīrība izpaužas nodomu patiesumā, mērķu skaidrībā, pareizā dzīves izvēlē;
  • Garīgā tīrība izpaužas pozitīvo īpašību izkoptībā un spēkā.

Ikdienas domas ir pirmais tīrību ietekmējošais faktors. Spēja koncentrēties uz pozitīvām domām, pakāpeniski izslēdzot negatīvās (šeit domāta skaudīgu, nenovīdīgu un ļaunu domu kultivēšana).

Vide. Gan sociālajai, gan mikrovidei jābūt pozitīvai un labas emocijas izraisošai. Daudz svaiga gaisa un tīra ūdens. Brīva daba, mežs.

Apdomāta runa un izpausmes. Ja daudz runājam un tērējam savu mentālo un psihisko spēku, tad tas viss grauj iegūto tīrību.

Ikdienas nodarbības ķermenim – elpošanas vingrinājumi un spēka stājas.

Pēc iespējas tīrāka pārtika. Uzmanīgi jālasa produktu sastāvs. Jāizvairās no ķīmiskajām E vielām. No ēdienkartes jāizslēdz gaļas produkti.

Seksuālajās attiecībās jābūt īpaši uzmanīgiem partnera izvēlē.

Alkohols, ja tas ir dabiski gatavots, tiek lietots mēreni un, vēlams, tikai svētkos.

Finanšu lietas tiek veiktas stingrā saskaņā ar sirdsapziņu un valsts likumiem. Var gadīties, ka valsts sistēma veidota tā, ka vienkāršam pilsonim nevilšus nākas krāpt valsti. Ja tas netiek veikts ļaunprātīgi, tad šādas nelikumības nespēj ietekmēt tīrības faktoru.

Kas kaitēja nedzīvot
Ierastā vietiņā?
Uz kalniņa tīra maize,
Lejā skaidris ūdentiņš.

Turpmāk katru punktu aplūkosim sīkāk.

Fiziskā tīrība

Puriņā, rāviņā,
Tur māmiņa man’ iedeva;
Nava tīra ūdentiņa,
Kur mutītes nomazgāt.

Ja ķermenis tīrs, arī emocijas un domas ir tīrākas. Sekojoši, citu ļaužu negācijas nespēj tik ļoti ietekmēt. Lieta tāda, ka ķermenis, pēc dienas darbiem un nakts miega smako pēc sviedriem. Šie sviedri piesaista smalkās radības no astrālās pasaules: parazītus, kuri vampirē fiziski netīru cilvēku enerģētiskā līmenī. Tāpēc svarīga rīta noskalošanās. Ja nemazgājas vairākas dienas, cilvēks zaudē enerģiju, kas izpaužas kā viegla saērcinātība un haotisks domu plūdums.

Silts ūdens attīra fizisko ķermeni, bet vēss – enerģētisko. Mazgāšanās jāsāk ar siltu ūdeni un ādai piemērotām ziepēm. Pietiek, ka tiek nomazgātas svarīgākās vietas – pēdas, intīmā zona, paduses. Pēc silta ūdens apmazgāšanās svarīga auksta ūdens šalts visam ķermenim. To jāveic zinoši, lai nerastos problēmas ar sirdi un nebūtu nepatīkami atkārtot citu rītu. Sākumā ar aukstu ūdeni jānoskalo kājas līdz intīmai zonai, to ieskaitot. Pēc tam rokas no plaukstām līdz padusēm, un tikai pēc tam rumpis – vēders un mugura. Pašu pēdējo – galvu.

Ja ir gari mati, tad katru dienu tos nevajag mazgāt, bet tikai aprasināt ar vēsu ūdeni. Skalošanās laiks aukstā ūdenī, līdz 10 sekundēm.

Ēdiens

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Gan gribēja mūs’ māsiņa
Tīras maizes, tīr’ ūdeņa;
Brāliņam tīra maize,
Tīrs ūdens avotā.

Veselīgs, vienkāršs, veģetārs ēdiens. Tas nodrošina labu vielmaiņu un pārmērīgi nenodarbina auguma enerģētiskos resursus ēdiena sagremošanā. Šie resursi vajadzīgi skaidrai prāta darbībai un ilglaicīgai fiziskai un garīgai veselībai, kura arī ir viena no tīrības pazīmēm.

Svarīga ir uztura tīrība no ķīmiskajām E vielām. Uztura tīrība sākumā aizņem vairāk laika nekā ātrā dzīve, metot iepirkuma grozā visu pēc kārtas un neskatoties uz sastāvu. Laika gaitā tas atmaksājas, jo nav jāārstējas no slimībām, kuras atņem prāta mieru un labsajūtu.

Ēdiena pagatavošanā svarīga loma gatavotāja prāta noskaņai un videi, kurā tas tiek gatavots. Ja gatavo bez pateicības sajūtas Dieviņam, tad grūtāk tuvoties dievišķajam sevī, jo tiek kultivēta ierastā patērētāja noskaņa. Paceļoties drusku virs ikdienas rutīnas, dzīve kļūst apzinātāka.

Laiku pa laikam der pilnīga atturēšanās no ēšanas uz dienu vai vairākām. Tā veicina atslodzi orgāniem un attīrīšanos no toksīniem, kuri, gribot vai negribot, tomēr uzkrājas.

Auguma vingrojumi

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Es bij’ stalts tēva dēls,
Man bij stalts kumeliņš,
Nezin’, kur atradīšu
Tādu staltu līgaviņu.
Aiz upītes kalniņā(i)
Stalta auga sērdienīte,
Stalta auga sērdienīte
Ar basām kājiņām.

Auguma vingrinājumi ir tikpat nepieciešami kā ikrīta mutes higiēna. Tie nepieciešami smadzeņu un iekšējo orgānu veselības profilaksei, asins un limfas plūsmas uzlabošanai. Toksisko vielu atbrīvošana no ķermeņa būs veiksmīgāka, ja tiks veikti speciāli ķermeņa vingrinājumi.

Ilgmūžība, spēcīga imunitāte, domu skaidrība un citi rādītāji uzlabojas, pateicoties ikdienas vingrojumiem. Nepieciešamas tikai 45–60 minūtes katru dienu.

Telpas un vides tīrība

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Tīru slauku brāļa namu,
Tīru brāļa istabiņu:
Manis dēļi viesi nāca
I zināmi, nezināmi.

Telpas un apkārtējās vides tīrība pozitīvi ietekmē emocionālo fonu, kas ir svarīgi vispārējai pašsajūtai un labvēlīgai mikrovidei. Tīrā un sakārtotā telpā ir patīkami darīt jebkuru darbu un atpūsties.

Lietu sakārtotība, telpu tīrība, ventilācija un patīkama smarža ir svarīgākie telpas tīrības aspekti. Noplukušas, taukainas sienas ar no griestiem krītošu apmetumu un sasmakušu gaisu negatīvi iedarbojas uz mūsu prāta sfēru un tālāk negatīvi rezonē ar iekšējo orgānu darbību un kopējo labsajūtu.

Senāk cilvēkiem nebija tik daudz lietu kā mūsdienās. Visas pagātnes lietas bija videi draudzīgas – organiskas. Šodien mēs apkraujam sevi ar tūkstošiem neorganisku mantu, kuras pēc kāda laika izsviežam atkritumos. Tie tālāk tiek izvesti dabā un izbērti uz Zemesmātes ķermeņa. Tie nesadalās tūkstošiem gadu un smacē Zemi. Svarīgi padomāt par to, ko izmetam atkritumos un ieskalojam kanalizācijas caurulēs. Vēlama videi nekaitīgu sadzīves šķidrumu – trauku mazgājamo līdzekļu, veļas mazgājamo sārmu izmantošana ikdienā.

Mentālā tīrība – domu skaidrība

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Domu skaidrība ir prāta un iekšējo orgānu tīrības rādītājs. Ja ķermenis piesārņots, domas ir haotiskas un murgainas. Prāta tīrība nepieciešama, lai tas pilnvērtīgi spētu izpildīt savu darbu – precīzi uztvertu un analizētu ienākošo informāciju, palīdzot dvēselei pašrealizēties. Lielākā daļa mūsu prāta aktivitāšu saistīta ar domu refleksijām, kuras vairojas proporcionāli problēmu skaita pieaugumam. Jo vairāk domu, jo lielāks nemiers.

Tīra prāta pazīmes varētu aprakstīt šādi: apstājas iekšējais dialogs un domu haotiskais plūdums. Šis miers ir dziļi iekšējs. Cilvēks var aktīvi darboties, bet sirds dzīlēs ir mierīgs. Pazūd bailes par nākotni.

Apkārtējo cilvēku izprašana notiek daudz dziļāk, un viņu domas tiek uztvertas skaidri un precīzi. Pazūd pretrunas un izveidojas skaidrs redzējums uz visu notiekošo. Visā ieraugām kopīgais – visu lietu un būtņu vienotība un saikne. Realitātes uztvere ir objektīva, bez negācijām.

Šāds cilvēks izpaužas atbilstoši situācijai: nevadās pēc kādas shēmas, bet rīkojas spontāni un saskaņā ar vietu, laiku, apstākļiem, sirdsapziņu.

Viņš dzīvo mūžīgā tagadnē un ir aizgrābts savā dzīves procesā. Darbs un dzīve kļūst par vienotu spēli, kura sagādā prieku.

Kopsavilkumam var piebilst, ka visas labās īpašības, kuras aprakstītas šajā sadaļā, pašas no sevis sāk uzplaukt proporcionāli prāta attīrīšanās procesam. Tīrs prāts–tīras emocijas–domas–rīcība.

Ja prāts tīrs – mērķi pareizi un sasniedzami. Pareizi mērķi ir tie, kuri ir saskaņā ar karmas likumiem un veicina visas sabiedrības, ne tikai ģimenes labumu.

Garīgā tīrība

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Garīgā tīrība ir tad, kad izkoptas tādas īpašības kā patiesums, tīrība, mērenība, iejūtība. Garīgā tīrība ir arī brīvība no reliģiskajām dogmām un reliģisko vadītāju virsvadības personiskajā dzīvē.

Nāc ārā tu, Vācieti,
Ko es tev parādīšu:
Ekur tava dvēselīte
Jau ellē karājās.

Cilvēks, sākot konfesionālo ceļu, kļūst par ideoloģijas ruporu un zaudē dvēseles vieglumu un mieru sirdī. Tad ikdienā visur saredz grēku un bezdievību un citiem cenšas pierādīt savas konfesijas pārākumu pār citām. Rezultātā viņam nav ne Dieva, ne miera. Visa dzīve kļūst par cīņas lauku ideoloģijas praksei. Jā – ideoloģijas praksei un nevis reālai sava rakstura uzlabošanas un veselības profilakses praksei.

 

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

LA.lv