Veselam
Bērni

Vecāki varēs ziņot par riskantām situācijām slimnīcā. BKUS plāno uzlabojumus 16


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto-BKUS

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca tuvāko 5 gadu laikā plāno ieviest būtiskus uzlabojumus trīs segmentos – pacientu drošības sistēmas pilnveidošanā, iesaistot vecākus; personāla komunikācijas standarta ieviešanā un noderīgas informācijas pieejamībā vecākiem; infrastruktūras – vides, telpu un medicīnas tehnoloģiju – piemērošanā konkrētām ārstniecības un aprūpes programmām, informē Komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Vita Šteina.

Bērnu slimnīcas attīstības mērķis ir uz pacientu orientētas ārstniecības un aprūpes nodrošināšana. Tas nozīmē, ka ikviens lēmums, kas saistīts ar pacienta ārstniecību, aprūpi, vides, telpu, medicīnas tehnoloģiju nodrošinājumu un komunikāciju starp personālu un pacientu, tiek pieņemts, ņemot vērā pacienta intereses, kā arī atbilstību drošai, kvalitatīvai ārstniecībai un aprūpei.

Jau četrus gadus Bērnu slimnīcā ieviesta un katru gadu ar vien efektīvāk darbojas – Pacientu drošības sistēma. Tā ir īpaša sistēma, kuras ietvaros ikvienam darbiniekam ir iespēja ziņot par iespējamu risku vai novērotu kļūdu darbā Bērnu slimnīcā. Visus ziņojumus izvērtē Pacientu drošības darba grupa, kuras mērķis ir noskaidrot iespējamā riska vai kļūdas cēloņus, novērst to iespējamo atkārtošanos. Šādā veidā tiek pilnveidoti procesi slimnīcā ar mērķi novērst iespējamu kaitējumu. Būtiski, ka pacientu drošības sistēmas ietvaros galvenais akcents ir uz jebkādu risku novēršanu nevis personas vainošanu notiekošajā.

Līdz šim par pacientu drošības gadījumiem varēja ziņot tikai Bērnu slimnīcas personāls. 2017.gadā plānots šādu ziņošanas sistēmu nodrošināt arī pacientiem un viņu vecākiem, aprakstot, viņuprāt, novēroto riskanto situāciju vai kļūdu īpašā sadaļā mājas lapā www.bkus.lv. Šobrīd norit darbs pie sistēmas programmēšanas, lai tuvāko mēnešu laikā tā būtu pieejama ikvienam pacientam.

Tāpat 2017.gadā ir sākts darbs pie Komunikācijas standarta ieviešanas personālam, kam sekos personāla apmācības 2 gadu garumā. Komunikācijas standartā īpaša uzmanība tiks pievērsta ārstniecības un aprūpes personāla veltītajam laikam pacientam, lai sniegtu pacientiem un viņu vecākiem pilnvērtīgu informāciju par gaidāmo diagnostiku, ārstniecību un aprūpi. Paralēli tiks izstrādāti arī ieteikumi vecākiem, kā komunicēt ar ārstiem un māsām, lai saruna būtu konstruktīva un tiktu atbildēts uz vecākus interesējošajiem jautājumiem.

2017.gadā tiks izstrādāti arī informatīvie materiāli pacientiem un vecākiem, kuros būs iespēja iepazīties ar ārstniecības un aprūpes personālu konkrētajā nodaļā; par sagaidāmo dienas kārtību stacionārā; tāpat plānoti noderīgas informācijas materiāli vecākiem, kuru bērni atrodas īpaši smagās nodaļās, piemēram, intensīvās terapijas, hematoonkoloģijas nodaļās. Šajos materiālos būs gan praktiski noderīga informācija, gan arī norādes, kur gūt psiholoģisku palīdzību. Informatīvajos materiālos būs arī norādes, kur var sniegt viedokli, atsauksmes vai sūdzības. Šādi materiāli būs pieejami visās Bērnu slimnīcas nodaļās.

Lai nodrošinātu visiem pacientiem līdzvērtīgu ārstniecības un aprūpes pakalpojumu kvalitāti, laika periodā līdz 2021.gadam ir plānots veikt infrastruktūras efektivizāciju un uzlabošanu. Bērnu slimnīca šobrīd pakalpojumus nodrošina divās novietnēs Rīgā – Vienības gatvē 45 un Juglas ielā 20. Vienības gatvē pieejami vairāk nekā 30 dažādi ārstniecības profili, kamēr Juglas ielā – 4. Lai nodrošinātu Juglas ielas novietnes pacientiem nepieciešamo ārstniecību, ik dienu daļa pacientu tiek vesti uz Vienības gatvi un pēc izmeklējuma vai procedūras veikšanas tiek vesti atpakaļ.

Izvērtējot pacientu plūsmu abās novietnēs, kā arī sniegto pakalpojumu daudzveidību, Bērnu slimnīca attīstības plāna ietvaros nolēmusi stiprināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, apvienojot pakalpojumu un personāla resursus, veidojot vienu kvalitatīvu ārstniecības un aprūpes centru bērniem – Vienības gatvē 45.
Novietņu apvienošana plānota 5 gadu laikā, piesaistot ERAF finansiālo atbalstu. Attīstības plāns paredz, ka tiktu apvienota Infekciju nodaļa, kā arī Rehabilitācijas klīnika, kas līdz šim darbojās abās novietnēs, un pārcelta Psihiatrijas klīnika un programma “Atelpas brīdis” uz Vienības gatvi 45.

Ja rekonstruētu Juglas ielas novietni, būtu nepieciešami nepilni 22 miljoni EUR. Apvienojot visus ārstniecības un aprūpes pakalpojumus Vienības gatvē – būtu nepieciešams rekonstruēt teritorijā esošās brīvās ēkas 7500 m2 platībā un izmaksas iekļautos 11 miljonos EUR, kas būtu pieejami ar ERAF atbalstu. Teritorijas pilnveidošanas darbi tiktu pabeigti 2021.gadā. Līdz tam Juglas ielā 20 Bērnu slimnīca turpinātu sniegt esošos ārstniecības un aprūpes pakalpojumus. Juglas ielas novietnes personāls pēc apvienošanas darbu turpinātu Vienības gatvē.

Kopumā 2016.gadā Juglas ielas novietnē pēc palīdzības stacionārā, dienas stacionārā vērsās 11 030 pacientu, kamēr Vienības gatvē 8 reizes vairāk – 84 885. Ambulatoros pakalpojumus Juglas ielā saņēma 45 866 pacientu, kamēr Vienības gatvē – 200 908. Bērnu slimnīcas valde uzskata, ka ir svarīgi piemērot telpas pacientu vajadzībām nevis otrādi – pacientus virzīt uz pieejamām telpām.

LA.lv