Veselam
Ārstēšana

Ar ERAF atbalstu 22 slimnīcās uzlabos infrastruktūru. Kur iespējamas labas pārmaiņas?0


Alūksnes novada attīstības programmā Alūksnes slimnīcai ir paredzēta konkrēta loma – tā ir 24 stundu neatliekamās medicīniskās palīdzības daudzprofilu slimnīca.
Alūksnes novada attīstības programmā Alūksnes slimnīcai ir paredzēta konkrēta loma – tā ir 24 stundu neatliekamās medicīniskās palīdzības daudzprofilu slimnīca.
Foto – Timurs Subhankulovs

Lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, turpinās ES fondu programma par investīcijām ārstniecības iestāžu infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā. Programmas trešajā atlases kārtā projektu īstenošanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 13,4 miljoni eiro.

Ārstniecības iestādes projektu ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu varēs veikt nepieciešamos būvdarbus, kā arī pilnveidot infrastruktūru – iegādāties medicīniskās tehnoloģijas un iekārtas, informācijas tehnoloģiju aprīkojumu, kā arī mēbeles un citu aprīkojumu telpu funkcionalitātes nodrošināšanai.

Programmas nosacījumi paredz, ka trešās atlases kārtas ietvaros projektus iesniegs 22 ārstniecības iestādes: SIA “Jūrmalas slimnīca”, SIA “Kuldīgas slimnīca”, SIA “Ogres rajona slimnīca”, SIA “Alūksnes slimnīca”, SIA “Krāslavas slimnīca”, SIA “Preiļu slimnīca”, SIA “Siguldas slimnīca”, SIA “Tukuma slimnīca”, Līvānu novada domes pašvaldības SIA “Līvānu slimnīca”, SIA “Aizkraukles slimnīca”, SIA “Bauskas slimnīca”, SIA “Limbažu slimnīca”, SIA “Ludzas medicīnas centrs”, SIA “Saldus medicīnas centrs”, Pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnīca”, SIA “Priekules slimnīca”, SIA “Rīgas 1. slimnīca”, SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”. Katrai ārstniecības iestādei pieejamo finansējuma apjomu ir noteicis Ministru kabinets.

Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 13 454 193 eiro un nacionālais finansējums –2 374 270 eiro. No ERAF tiks segti 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt no valsts budžeta līdzekļiem – 9%.
Atbildīgā iestāde par programmu ir Veselības ministrija. Iesniegumi projektu īstenošanai ārstniecības iestādēm jāiesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) līdz š.g. 1. jūnijam.

ERAF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

 

LA.lv