Veselam
Psiholoģija

Pētījums: Ar kādām emocijām ejam uz darbu?0

Pagājušajā nedēļā tika atzīmēta Pasaules Emocionālās veselības diena. Pētījumu kompānija “Kantar TNS” ar interneta starpniecību aptaujāja 694 nodarbinātos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem, vaicājot par faktoriem, kas ietekmē Latvijas strādājošo emocionālo stāvokli darbā.

• Vairāk nekā puse (52%) Latvijas nodarbināto norādījuši – domājot par savu ikdienas darbu, viņi savu emocionālo stāvokli darbā vērtē kā pozitīvu (15% – noteikti pozitīvs; 37% – drīzāk pozitīvs).

• 30% nodarbināto iedzīvotāju savu emocionālo stāvokli darbā vērtē kā neitrālu.

• 17% nodarbināto iedzīvotāju, domājot par savu ikdienas darbu, savu emocionālo stāvokli darbā vērtē kā negatīvu (14% – drīzāk negatīvs; 3% – noteikti negatīvs).

• Visbiežāk atbildēs tika norādīts, ka emocionālo stāvokli ietekmē pozitīva darba vide (58%). Kolēģu atbalsts (49%) un vadības attieksme ir vienlīdz svarīgi faktori. Mazāk nekā pusei (44%) būtisks rādītājs ir atbilstošs atalgojums.

• Bet pie negatīvajiem faktoriem pirmajā vietā minēts emocionāli intensīvs darbs, liela darba slodze, nedrošība par nākotni saistībā ar darbu, neskaidrs pienākumu sadalījums.

LA.lv