Veselam
Ārstēšana

Pozitīvas izmaiņas, lai ierobežotu HIV, STS un hepatītus0

Foto – Shutterstock

Sešas vadošās nevalstiskās organizācijas (NVO), kas darbojas HIV izplatības ierobežošanas jomā Latvijā, izsaka gandarījumu, ka Ministru kabinets otrdien, 31. oktobrī ir akceptējis Veselības ministrijas izstrādāto “HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2018.-2020.gadam”, vienlaikus norādot, ka aktīvi sekos līdzi tā izpildei.

NVO uzsver, ka HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns ir ļoti nozīmīgs politikas plānošanas dokuments šajā jomā, ņemot vērā, ka kopš 2014. gada neviens politikas dokuments nav līdz galam izstrādāts un ieviests.

Būtiska ir finansējuma piešķiršana plāna ieviešanai, sākot jau ar 2018. gada valsts budžetu, ko šobrīd skata Saeimā. Plānā ietvertie pasākumi paredz gan HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta profilaksi un diagnostiku, gan ārstēšanu un atbalsta pasākumus pacientiem.

Gan Veselības ministrijai, gan NVO pieņemtais rīcības plāns ir nozīmīgs dokuments, kurš nosaka stratēģisko jomas virzību un sasniegtu uzstādītos mērķus – ierobežot HIV infekcijas un C hepatīta izplatību.

Nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi līdzdarbojās HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna projekta izstrādē Veselības ministrijā:
• biedrība “AGIHAS”
• biedrība “Apvienība HIV.LV”
• biedrība “Baltijas HIV asociācija”
• biedrība “DIA+LOGS”
• biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
• biedrība “Papardes zieds”

LA.lv