Veselam
Ārstēšana

Darbnespējas lapa brīvdienā0

Foto – Shutterstock

Man ir maiņu darbs, tāpēc reizēm jāstrādā brīvdienās. Bērns saslima svētdienā, uz darbu netiku. Kāpēc ārsts pirmdienā atteica man izrakstīt slimības lapu par svētdienu, ja es pie viņa nevaru tikt brīvdienā? Kā man bija jārīkojas? Marija Rīgā

 

Kārtību, kādā tiek apliecināta cilvēka pārejoša darbnespēja un attiecīgi izsniegta darbnespējas lapa, regulē Ministru kabineta noteikumi Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība. Atbilstīgi šiem noteikumiem darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc slimnieka apskates un izmeklēšanas, pieņemto lēmumu pamatojot medicīniskajā dokumentācijā. Darbnespējas lapu līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanai izsniedz personai, kura audzina bērnu (vienam no vecākiem, vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu), ja minētā persona slima bērna kopšanas dēļ nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē darbā gūstamos ienākumus.

Veselības inspekcijas vadītāja biroja preses sekretāre Katrīna Vīksna skaidro – darbnespējas lapu nevar izsniegt ar atpakaļejošu datumu. Gadījumā ja cilvēkam tā nepieciešama dienā, kad ārsta prakse ir slēgta (brīvdienā), jāvēršas ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā.

LA.lv