Veselam
Ārstēšana

Kompensācija par nepareizu ārstēšanu – cik liela? 0

Foto – Shutterstock

Cik lielu morālo kompensāciju tiesā var pieprasīt par nekvalitatīvu un nepareizu ārstēšanu? ĒVALDS RĪGĀ

Vairākās tiesu izskatītajās lietās par kaitējumu, kas nodarīts, nekvalitatīvi sniedzot ārstniecības pakalpojumus, kompensācijas apmērs agrāk bija robežās no 1000 līdz 20 000 latu, bet pēdējos gados tas ir pat lielāks (eiro). Naudas izteiksmē lielāks morālā kaitējuma atlīdzības apmērs tika noteikts gadījumos, kad nekvalitatīvi sniegto ārstniecības pakalpojumu dēļ tika nodarīts būtisks kaitējums, piemēram, bojā gāja bērns, sakropļojuma vai izķēmojuma dēļ pasliktinājās cilvēka dzīves kvalitāte, zuda spēja atgriezties ierastajos dzīves apstākļos.

Jāņem vērā, ka morālā kaitējuma atlīdzības noteikšanā svarīga nozīme ir nevis pieprasītajai summai vai atbildētāja piekrišanai izmaksāt kādu atlīdzību, bet gan nodarītā kaitējuma būtībai, nodarīšanas apstākļiem, paliekošajām sekām un citiem būtiskiem apstākļiem.

Ja atbildētājs būs valsts finansēta medicīnas iestāde, kam jāsniedz medicīnas pakalpojumi lielam Latvijas iedzīvotāju skaitam, tiesa, nosakot atlīdzības apmēru, var ņemt vērā gan labklājības līmeni valstī, gan valsts ekonomiskās iespējas īstenot personu tiesības uz mantisku atlīdzību, gan arī to, ka morālā kaitējuma atlīdzības apmērs nevar būtiski ietekmēt atbildētāja tālāku darbību medicīnisko pakalpojumu sniegšanā.

Tātad pieprasīt jūs varat lielāku (protams, saprātīgu) summu, taču par tās lielumu lems tiesa.

LA.lv