Veselam
Ārstēšana

Konferencē varēs uzzināt par HIV/AIDS somatiskajiem, psihiskajiem un tiesiskajiem aspektiem0

LETA/AFP

Rīgas Stradiņa universitāte sestdien, 25. novembrī, pulksten 9.00, RSU Aulā Pirmā Decembra pasākumu ietvaros organizē konferenci “HIV/AIDS somatiskie, psihiskie un tiesiskie aspekti”. Konference, kurā saistībā ar HIV/AIDS tēmu vienlaicīgi piedalās mediķi, juristi un sabiedriskie darbinieki, Latvijā notiks pirmo reizi.

Tā būs iespēja iepazīties ar konkrētām klīniskām situācijām, kuras risinātas Latvijas multidisciplināros stacionāros, noskaidrot psihiatru domas un novērtējumu ārstu, pacientu, piederīgo un citu sabiedrības locekļu savstarpējai komunikācijai, ieteicamajiem uzvedības modeļiem, saskaroties ar HIV/AIDS diagnozi. Būs iespēja arī uzzināt juristu viedokli un skaidrojumu tiesiskajiem jautājumiem HIV/AIDS kontekstā.

Pasaules veselības organizācija 1996. gadā pirmo reizi pasludināja Pirmo Decembri par dienu, kas veltīta cīņai ar HIV/AIDS, ar to uzsverot problēmas nozīmīgumu un svarīgumu, pieminot HIV/AIDS upurus un veicinot izpratni par norisēm šajā medicīniski sociālajā jomā. Kopš tā laika katru gadu šajā laikā visa pasaule akcentē ar HIV/AIDS saistītās aktualitātes.

Kā norāda konferences organizatore RSU Medicīnas fakultātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadītāja profesore Ludmila Vīksna, konferencē vēlamies vērst uzmanību uz indivīdu un sabiedrības emocionālās kultūras attīstību augstāk minētās diagnozes vai slimības kontekstā, jo tieši akadēmiskā vide kopumā, medicīnas personāls un tiesību jautājumu speciālisti var ietekmēt sabiedrību. Būs iespēja gan aktīvi diskutēt konferences gaitā, gan iztaujāt, gan uzklausīt ekspertus. “Ceram, ka katrs klausītājs varēs paplašināt un padziļināt savus priekšstatus par jomām, kuras HIV/AIDS ir aktualizējis: ne tikai medicīnā, bet sabiedrībā kopumā, piedalīties diskusijā, izteikt un pamatot savu viedokli.”

Konferencē kā eksperti piedalīsies – RSU profesore A.Krūmiņa, RSU profesors E.Rancāns, RSU profesors M.Taube, RSU profesors A.Vilks, RSU profesore L.Vīksna, LU profesors U.Dumpis, LU asoc. profesore I.Bite, RSU asoc. profesors G.Karelis, RSU asoc. profesors A.Lieljuksis, RSU asoc. profesore I.Ozere, RSU asoc. profesore G.Stūre, RSU asoc. profesore I.Zeltiņa, RSU docente E.Livčāne, biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs A.Veiķenieks un komunikācijas konsultante G.Zvirbule.

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra sadarbībā ar Psihiatrijas un narkoloģijas katedru un Juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu katedru. Sadarbības partneri ir Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācija, kā arī biedrība AGIHAS un akciju sabiedrība “Repharm”.

Konferencē dalību pieteikuši vairāk kā 900 cilvēku, tiks organizētas tiešraides uz vairākām Latvijas vietām, tai skaitā Daugavpili. Ar priekšlasījumu uzstāsies mūsu valstī zināmi profesori un vēl ne tik zināmi jaunie speciālisti. Mēs centīsimies pievērst sabiedrības uzmanību vienlīdz daudz ar HIV/AIDS saistītiem medicīnas jautājumiem, sabiedrības emocionālās kultūras veidošanai un arī krimināltiesiskiem aspektiem, jo visas jomas ir vienlīdz svarīgas.

Saskaņā ar SPKC datiem, Latvija ieņem 1.vietu Eiropas Savienībā pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī 1. vietu ES pēc jaunatklāto AIDS gadījumu skaita. Kopš brīža, kad Latvijā tika reģistrēts pirmais HIV pacients, kopumā reģistrēts 7121 HIV pozitīvs cilvēks, no tiem dzīvi – 5368, taču Pasaules Veselības organizācijas aplēses liecina, ka patiesais inficēto skaits Latvijā varētu būt vismaz divas reizes lielāks – ap 10 000.

LA.lv