Veselam
Bērni

Notiks bezmaksas lekcija “Kā palīdzēt, ja bērna hiperaktivitāte rada grūtības skolā”0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock.com

Veselības centrs Vivendi aicina vecākus, kuru bērniem ir diagnosticēts UDHS vai ir aizdomas par to, kā arī skolotājus un skolas psihologus uz bezmaksas informatīvo lekciju “Kā palīdzēt, ja bērna hiperaktivitāte rada grūtības skolā”.

Nereti bērniem rodas mācīšanās grūtības vai uzvedības problēmas, traucējumi saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem hiperaktivitātes, impulsivitātes vai personības traucējumu dēļ. Un tie ir tikai daži simptomi, kuri patiesībā raksturo uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS).

UDHS ir viens no visbiežāk sastopamajiem psihisko traucējumu veidiem bērniem, kas apmēram trešdaļai pacientu var saglabāties arī pusaudžu un pieaugušā vecumā. UDHS zēniem diagnosticē trīsreiz biežāk nekā meitenēm, bet tas izpaužas vienādi abiem dzimumiem. Šiem bērniem ir grūtības koncentrēt uzmanību, novērojama hiperaktivitāte un impulsivitāte, kas nozīmīgi traucē saskarsmes iemaņu attīstīšanai un socializācijai. Šādiem bērniem ir grūti iekļauties vienaudžu kolektīvā, viņiem ir zems pašvērtējums, novērojama trauksme, depresija, personības traucējumu iezīmes. Neatklāts un neārstēts UDHS būtiski paaugstina citu psihisko traucējumu (piemēram, grūtības koncentrēties mācībām, problēmas ar uzvedību, atkarība no vielu lietošanas) attīstības risku, kas var nelabvēlīgi ietekmēt visu turpmāko dzīvi.

Bērnam ar UDHS nepieciešams strukturēts, sistemātisks atbalsts, lai apgūtu sociāli piemērotu uzvedību un kompensētu tās spējas, kas viņam ir traucētas. It sevišķi īpašas vajadzības nepieciešamas mācību procesā un skolai jānodrošina atbalsts, kas ļautu iespējami mazināt UDHS simptomu ietekmi uz zināšanu apguvi. Nereti skolēniem grūti koncentrēties un sekot līdzi skolotāja domu gaitai, garākiem argumentiem, tādēļ nepieciešams papildus atbalsts mācību motivācijai, lai saglabātu uzmanību, padarot uzdevumus interesantus un interaktīvus.
UDHS novēršanā primārā nozīme ir nemedikamentozām terapijas metodēm: vides piemērošanai, apmācībām vecākiem un skolotājiem, sociālo iemaņu trenēšanai, kognitīvi biheiviorālajai un atbalsta psihoterapijai pusaudžiem un pieaugušiem individuāli vai grupās.

Bezmaksas lekcijas laikā klīniskā psiholoģe Kristīne Dūdiņa iepazīstinās vecākus un skolotājus ar uz pierādījumiem balstītām nemedikamentozām terapijas metodēm bērniem ar UDHS. Savukārt deju un kustību terapeite Irina Panovska atklās, kā ar kustības terapiju var palīdzēt bērniem kontrolēt impulsus, uzlabot koncentrēšanās spējas, veicināt sociālās prasmes un daudz ko citu. Abas speciālistes sniegs atbildes uz vecāku un pedagogu interesējošiem jautājumiem.

 

LA.lv