Veselam
Ārstēšana

Pacientes Guntas stāsts turpinās. Nodarītā kaitējuma izmeklēšanā iesaistās arī VM0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – LETA/Ieva Čīka

Veselības ministrija (VM) pārskatīs administratīvās lietas materiālus, tajā skaitā Veselības inspekcijas sagatavoto atzinumu par pacientes Guntas veselības aprūpes kvalitāti.

Pēc pirmdienas, 13.augusta, publikācijas laikrakstā “Latvijas Avīze” un portālā “LA.lv” Nacionālais veselības dienests (NVD) no 17. augusta uz laiku apturēja mamogrāfijas pakalpojumu apmaksu Aizkraukles slimnīcai.

Publikācijā tika analizēta situācija, kad sievietei paviršu radiologu un nolietotas aparatūras dēļ tika ielaists ļaundabīgs audzējs un viņa zaudēja krūti.
Aizkraukles slimnīcā sievietes izmeklē ar 1991. gadā ražotu mamogrāfu, un par nolietotu aparatūru neviens tā īsti nesatraucas – NVD raugās, lai “papīri” būtu kārtībā, bet, kas notiek uz vietas, par to intereses tikpat kā nekādas.

Ministrija iedziļinās

Bet piektdien, 17.augustā no radiologu nolaidības un nolietotas aparatūras cietusī paciente saņēma arī VM valsts sekretāra Aivara Lapiņa parakstītu vēstuli kā atbildi uz viņas iesniegto sūdzību Nacionālajam veselības dienestam. Vēstulē norādīts, ka ministrija vēlas iepazīties ar faktiem un pierādījumiem, kas ir pacientes rīcībā un kas varētu būt būtiski administratīvās lietas izvērtēšanā.

Valsts sekretārs aicina Guntu līdz 14. septembrim ierasties ministrijā, lai viņa varētu sniegt savu viedokli un pierādījumus, bet, ja tas nav iespējams, saziņa varot notikt arī elektroniski. Lēmuma pieņemšana pacientes lietā ir pagarināta līdz 15. oktobrim.

Pēc gandrīz gadu ilgas pārbaudes, ko NVD veica pēc Guntas iesnieguma saņemšanas par veselībai nodarīto kaitējumu, viņa saņēma atbildi no NVD, ka no Ārstniecības riska fonda viņai tiks izmaksāti 13% no maksimāli pieļaujamās naudas summas.

Veselības inspekcijas atzinumā, kurš kalpo par pamatu NVD lēmuma pieņemšanā, bija pieļautas būtiskas kļūdas un nepilnības. Tāpēc Gunta apstrīdēja šo lēmumu, nosūtot sūdzību NVD, kuras izskatīšanas termiņš iztecēja augusta sākumā. Pēc publikācijas “Latvijas Avīzē” lietas būtībā vēlas iedziļināties arī Veselības ministrija, pagarinot lietas izskatīšanu.

Gunta sūdzībā norādījusi, ka Veselības inspekcija, veicot izmeklēšanu, nav pieprasījusi būtiskus medicīniskos dokumentus, kā arī neesot ņemtas vērā viņai radušās blaknes ķīmijterapijas un staru terapijas laikā. Inspekcija bija paņēmusi pacientes medicīnisko karti no Latvijas Onkoloģijas centra, un vairākas nedēļas ārsti nevarēja tajā fiksēt visu nepieciešamo informāciju par pacientes ārstēšanu un blaknēm, kas parādījās staru terapijas laikā. Līdz ar to inspekcija izdarījusi kļūdainus secinājumus. Neesot izprasīta arī svarīga dokumentācija no ārstiem, kuri piedalījās un arī patlaban piedalās Guntas ārstēšanā. Bet inspekcija uzskata, ka Gunta ir “praktiski izārstēta un klīniski vesela”.

Par taisnību jācīnās

“Esmu pateicīga visiem, kas man palīdz panākt objektīvu un taisnīgu risinājumu. Esmu gandarīta, ka Nacionālais veselības dienests apturēja mamogrāfijas izmeklējumus Aizkrauklē. Taču jāatzīst, ka diemžēl tas ir noticis pusotru gadu pēc tam, kopš neatgriezeniski ir cietusi mana veselība. Iespējams, ka, veicot izmeklējumus ar šo veco aparātu, ir pieļauta vēl kāda kļūda, tikai mēs par to nezinām, jo ne jau visiem cilvēkiem pietiek spēka un drosmes publiski paust savu sāpi un cīnīties par taisnību,” saka Gunta.

Tas, ka valsts organizētajās skrīninga programmās, tajā skaitā arī krūts vēža programmā, nav ieviesta Eiropas vadlīnijām atbilstoša kvalitātes kontrole un uzraudzība, ir atzīts valdības pieņemtajā veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā tieši onkoloģijas jomā 2017. – 2020. gadam. Veselības ministrija ir apņēmusies 2018. gada otrajā pusgadā izstrādāt Eiropas vadlīnijām atbilstošu skrīninga pakalpojumu kontroles un uzraudzības sistēmu.

LA.lv