Veselam
Psiholoģija

RSU notiks konference par personības attīstību un psiholoģisko palīdzību0

Foto: Unsplash

No 19. līdz 21. aprīlim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, noritēs ceturtā starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja. Konference tiek rīkota ar mērķi studentiem, pētniekiem un praktiķiem paplašināt priekšstatu par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanā, slimību ārstēšanā un personības attīstībā. Konferencē tiek pulcināti ne tikai Latvijas, bet arī citvalstu, tostarp Krievijas, Vācijas un Lietuvas studenti un docētāji, šādi veicinot pētniecības internacionalizāciju.

Konferences darbs noritēs trīs dienas. 19. un 20. aprīlī tiks prezentēti pētījumi, kas saistīti ar dažādām klientu un pacientu grupām, kā arī ar palīdzošo profesiju pārstāvju profesionālo darbību un identitāti. Referāti būs veltīti dažādiem novecošanās psiholoģiskajiem aspektiem, psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas jautājumiem, psiholoģisko intervenču izmantošanai dažādās pacientu grupās, kā arī par citām tēmām starpdisciplinārā griezumā.

Konferences galvenie referenti būs profesores Vija Bergs-Lusebrinka un Liza Hainca no ASV, kas sniegs video ziņojumu par mākslas terapijas un neirozinātnes saistību, kā arī profesors Jurijs Kropotovs no Krievijas, kas iepazīstinās ar pētījumu par marķieriem psihisku un neiroloģisku saslimšanu gadījumā.

Noslēdzošajā dienā, 21. aprīlī, plānotas sešas meistarklases, kurās Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Krievijas speciālisti sniegs informāciju par kognitīvo funkciju veidošanos ontoģenēzē, subjektīvās labizjūtas mērījumiem, mākslas terapijas lietojumu onkoloģijas pacientu grupā, neiroizglītojošo metožu nozīmi darbā ar senioriem, kā arī sistemātiskās supervīzijas nozīmi izdegšanas novēršanai.

Konferences laikā notiks grāmatu Grupu terapija un konsultēšana (RSU izdevniecība, autori V. Sudraba, K. Mārtinsone) un Konsultatīvais atbalsts skolēniem (izdevniecība RaKA, autori J. Pāvulēns, K. Mārtinsone, S. Mihailova) prezentācija.

Konferencē aicināti piedalīties veselības aprūpes speciālisti, psihologi, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, pētnieki, supervizori un studenti.

Dalība konferencē ir bez maksas, darba valodas: latviešu un angļu. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti.

Konferenci rīko RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. Detalizēta programma šeit

LA.lv