Veselam
Ārstēšana

Slēgs Straupes slimnīcu, pacientus gaida Strenčos0

Publicitātes foto

Veselības ministrija pieņēmusi lēmumu no nākamā gada slēgt Straupes narkoloģisko slimnīcu.

Iemesls veselības aprūpes pakalpojumu pārcelšanai no Straupes slimnīcas uz Strenču slimnīcu ir Straupes slimnīcas stāvoklis gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu ziņā, informē Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders. Straupes slimnīcas vadība vairākkārt esot informējusi par situāciju slimnīcā un nepieciešamību pieņemt lēmumus par turpmāko tās darbu. Slimnīca esot norādījusi, ka ārstniecības personāls nav pietiekams, savukārt telpu tehniskais stāvoklis un aprīkojums neatbilst normatīviem par pamatprasībām ārstniecības iestādē, turklāt atsevišķas ēkas daļas ir pat avārijas stāvoklī. Veselības ministrijas pārstāvis min – lai nodrošinātu slimnīcas tālāku normatīvajiem aktiem un līgumam atbilstošu darbību, nepieciešami ļoti lieli finansiāli ieguldījumi, kādu slimnīcas rīcībā nav. Telpu remontam vien tāme ir uz 450 000 eiro.

Līdz ar slimnīcas slēgšanu darbu Straupē zaudēs visi slimnīcā strādājošie, un, lai arī noteikti daļai medicīniskā personāla darbu varētu piedāvāt Strenčos, attālums ir pietiekami liels, lai šāds piedāvājums neizklausītos reāli, rakstīja “NRA”. Straupes narkoloģiskā slimnīca alkohola atkarīgos ārstē 56 gadus. Dziednīca atrodas vēsturiski skaistā vietā – Lielstraupes pilī. Pils mūros alkoholiķi ārstēti no 1963. gada, kad pilī iekārtoja psihoneiroloģisko slimnīcu – tā bija hronisku alkoholiķu piespiedu ārstēšanas ie-stāde ar 120 vietām. Straupes slimnīca pazīstama ar tradīcijām atkarīgo personu ārstēšanā, kā arī ar savu unikālo vēsturisko ēku. Slimnīca saņem valsts finansējumu (gadā apmēram 187 000 eiro), tā sauktās kvotas, bet ārstē pacientus arī par maksu. Pacientu sadalījums esot puse uz pusi.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents izteicis viedokli, ka Veselības ministrijas vēlme sakārtot slimnīcu tīklu ir saprotama, taču pašvaldība neatbalstot Straupes narkoloģiskās slimnīcas pakalpojumu pārcelšanu uz Strenčiem, tas neesot novadnieku interesēs. Pašvaldības vadītājs aģentūrai LETA stāstījis, ka jau kopš pagājušā gada bija zināms par VM plāniem slēgt slimnīcu Straupē un tās pakalpojumus pārcelt uz Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, dome ir meklējusi veidus, kā to labāk izdarīt. H. Vents teic, ka pati iestāde netiks slēgta, vienīgi tās pakalpojumi tiks pārcelti uz Strenčiem. Vaicājot, kas notiks ar Lielstraupes pili, kurā darbojas slimnīca, H. Vents norādīja, ka vispirms valstij ir jāsakārto ēkas piederība zemesgrāmatā, taču pašvaldība būtu gatava uzņemties rūpes par to, ja tas neradītu pārāk lielu slogu novada budžetam. Aplēsts, ka Lielstraupes pils uzturēšana izmaksātu aptuveni pusmiljonu eiro, taču Vents pagaidām neredz iespējas, kur pašvaldība varētu iegūt šādu summu.

Galerijas nosaukums

Gan pacientus, gan mediķus gaida Strenčos

MAIJA ANCVERIŅA, Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas un Straupes narkoloģiskās slimnīcas valdes locekle: 

“Ārstniecības pakalpojuma pārcelšana no Straupes uz Strenčiem ir plaši izskanējusi publiski – iemesli tam ir gan Straupes slimnīcas tehniskais, gan cilvēkresursu nodrošinājums. Veselības aprūpes iestādes atrašanās telpās ar fiziski neatbilstošu un bīstamu vidi nav pieļaujama, tāpēc pacientu uzņemšana Straupes narkoloģiskajā slimnīcā tiks pārtraukta šā gada 23. decembrī, un visi narkoloģijas profila pacienti, kuriem nepieciešama narkoloģiskā palīdzība, tiks gaidīti Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

No nākamā gada 1. janvāra narkoloģijas pacienti tiks uzņemti ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā tas bija iepriekš: gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, pacientam veicot līdzmaksājumu, gan arī maksājot par ārstēšanu pēc slimnīcā apstiprinātā maksas pakalpojuma cenrāža.

Narkoloģijas pacientiem ne tikai sniegs palīdzību mūsdienu ārstniecības prasībām atbilstošās telpās ar atbilstošu aprūpes aprīkojumu, bet arī būs pieejamas plašas rehabilitācijas iespējas – klīniskā psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita, rehabilitētāja pakalpojumi, kā arī iespēja veselīgi pavadīt laiku ārstēšanās periodā, nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Iestājoties slimnīcā, pacientam tiks nodrošināti dia-gnostiski laboratoriskie izmeklējumi, nepieciešamības gadījumā (iestājoties ar traumām) tiks veikta radioloģiskā izmeklēšana, kas Straupes narkoloģiskajā slimnīcā nebija iespējama.

Rūpējoties par konfidencialitātes un datu drošības jautājumiem, narkoloģijas profila pacientus izvietos vienā no stacionāra ēkām, kurā atradīsies tikai šī profila slimnieki. Slimnīcā ir iespējams izvietot pacientus divvietīgās un trīsvietīgās istabiņās. Pacienti, kuri izvēlēsies maksas pakalpojumu, tiks izvietoti atsevišķā ēkas daļā, bet, ja pacients vēlēsies, būs iespējams nodrošināt arī individuālu istabiņu.

Slimnīcā visos līmeņos stingri tiek ievērota konfidencialitāte. Visas datu sistēmas ir reģistrētas Datu valsts inspekcijā, un ar personas datiem strādā tikai tie darbinieki, kuriem tas noteikts amata pienākumu izpildei.

Atgādināšu, ka Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā kādreiz jau darbojās divas narkoloģiskās nodaļas, tātad ir bijusi pieredze šādu slimnieku ārstēšanā. Arī pašlaik slimnīca sniedz pakalpojumus pacientiem, kuriem ir alkohola atkarības problēmas kopā ar psihotiskiem uzvedības traucējumiem.

Straupes narkoloģiskās slimnīcas ārstniecības personām ir piedāvāta iespēja iepazīties ar darba vidi un apstākļiem Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, turpinot darbu tajā no 2018. gada janvāra. Ievērojot to, ka daļai darbinieku varētu būt sarežģīti nokļūt uz darbu Strenčos, šī problēma patlaban tiek risināta. Darbinieki ir informēti, ka viņiem darbs varētu tikt piedāvāts jebkurā no nodaļām, izvērtējot nepieciešamību. Daži no uzaicinātājiem jau ir iepazinušies ar Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu. Sastādot darba grafikus, iespēju robežās tiks ņemti vērā to darbinieku viedokļi un vajadzības, kuri dzīvo attālākās vietās. Slimnīcā ir iespēja nakšņot viesnīcā, kas darbiniekam izmaksā divus eiro diennaktī.

Aicinu Straupes narkoloģiskās slimnīcas darbiniekus, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, turpināt pacientu ārstniecības procesu Strenčos – modernā un labiekārtotā ārstniecības iestādē, kas spēj pacientiem nodrošināt labāko.”

LA.lv