Veselam
Psiholoģija

Tiecies 13. janvārī ar seksologu Arturu Šulcu bezmaksas lekcijā0

Foto – facebook.com/arturs.sulcs.

13. janvārī plkst.12.00 -15.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) esiet laipni aicināti piedalīties Artura Šulca vadītajā seminārā „Sakrālais un
profānais sievietes un vīrieša attiecībās”.

Semināra mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar sakrālā un profānā fenomeniem, to izpausmēm un ietekmēm sievietes un vīrieša attiecībās, kā arī ar Rīgas Centrālās bibliotēkas informācijas avotiem par šo tēmu.

Arturs Šulcs ir ieguvis ārsta izglītību, no 1995.gada strādājis iestādēs, organizācijās un projektos, kas saistītas ar cilvēka seksuālās un reproduktīvas veselības veicināšanu, sieviešu un bērnu drošību, mūžizglītību, cilvēkkapitāla radīsanu. No 1997.gada Arturs Šulcs konsultē indivīdus un pārus par seksualitātes, attiecību un dzīves pārmaiņu jautājumiem. Detalizētāka informācija par viņu www.arturssulcs.lv [1] .

Semināra saturs

Sakrālais un profānais mitologa un vēsturnieka Mirčas Eliades darbos. Sakrālais un profānais mūsdienu sabiedrības apziņā un praktiskajā dzīvē – kur ir robeža starp divām polārajām mūsu dzīves galveno norišu iespējām? Kas ir sakrālais, un kādēļ mums tas vajadzīgs attiecību un seksualitātes jomā? Ko mēs kā indivīdi un kā sabiedrība varam iegūt no sakrāla skatījuma un sakrālas prakses šajā jomā? Kas notiek, ja sakrālais ir izstumts no sievietes un vīrieša attiecībām? Attiecību problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi sieviešu un vīriešu dzīvēs. Sievietes un vīrieša attiecību dažādu aspektu sakralizācijas iespējas, ietekmes un pielietojums mūsdienu Latvijā no tradicionālās kultūras skatupunkta.

Lekciju cikla mērķa auditorija

Lekciju cikls orientēts uz cilvēkiem, kuri vēlas izzināt sievietes un vīrieša attiecību veidošanu un uzturēšanu dažādos saskarsmes kontekstos. Šis cikls būs noderīgs arī kultūras, izglītības un sociālās jomas darbiniekiem (īpaši ar tradicionālo kultūru saistītiem cilvēkiem – folkloras kopu dalībniekiem, tautas rituālu un svētku vadītājiem), studentiem u.c.

Pēc lekcijas iespēja īsām individuālām sarunām ar Arturu Šulcu par interesējošiem jautājumiem.

LA.lv