Veselam
Ārstēšana

Trūkst medmāsu, tādēļ medicīnas studenti varēs iesaistīties vairāk0

Foto-© Kzenon – Fotolia.com

Valdība šodien atbalstīja Veselības ministrijas (VM) izstrādātos grozījumos noteikumos, kas paredz atvieglot medicīnas studentu iespējas iesaistīties ārstniecības iestāžu praktiskajā darbā.

Kā norāda VM, grozījumi “Noteikumos par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” izstrādāti, lai risinātu cilvēkresursu problemātiku māsu praksē, kā arī veicināt medicīnas studentu iespējas praktiski iesaistīties ārstniecības procesā.

Noteikumos precizēta norma, kas nosaka, ka studējošie, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas un kuru zināšanu un prasmju apjoms atbilst noteiktām kvalifikācijas un kompetences prasībām, var piedalīties ārstniecībā. Līdz šim studējošais ārpus studijām strādāja tiešā sertificētas un apmācīt tiesīgas ārstniecības personas uzraudzībā, tomēr turpmāk studējošie profesionālo darbību varēs veikt sertificētas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā, kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.

Šāda kārtība atvieglos medicīnas studentiem iespēju iegūt praktisku pieredzi ārstniecībā, skaidro VM.

Kā norāda VM, šobrīd Latvijā apmācīt tiesīgas māsas statusu ir ieguvušas tikai 109 medicīnas māsas, kas ir par maz, lai veicinātu jauno speciālistu iesaisti slimnīcu praktiskajā darbā.

Tāpat veikti precizējumi normai, kas nosaka atsevišķu jomu māsu un ārstu sertifikācijas jautājumus.

LA.lv