Veselam
Ārstēšana

VID noraida, viņuprāt, Pētera Apiņa nepatiesos apgalvojumus 0

VID kategoriski noraida Latvijas Ārstu biedrības prezidenta Pētera Apiņa paustos nepatiesos apgalvojumus saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta negatīvajiem centieniem un aicina Pēteri Apini turpmāk vairs neizplatīt publiskajā telpā nepatiesus apgalvojumus un Valsts ieņēmumu dienestu aizskarošu viedokli, kas pilnīgi nevajadzīgi var radīt neizpratni un bažas uzņēmējos un tādējādi destabilizēt uzņēmējdarbības vidi.

Pētera Apiņa raksts Bisfenols A kā globāla superinde un ķīmiskā kara deformētas izpausmes Latvijā lasāms šeit.

Eiropas Komisijas 2016/2235 regulas, ar kuru izdarīti grozījumi regulā 1907/2006, prasības attiecas tikai uz termopapīra ķīmisko sastāvu un nekādi nav saistāmas ar kases aparātu un sistēmu tehniskajām prasībām.

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi nodokļu jomā, kas regulē kases aparātu tehniskās prasības, nekādā veidā nenosaka un neregulē kases aparātu čeku vai jebkādu citu maksājumu apliecinošā dokumenta ķīmisko vai cita veida sastāvu. Tādējādi minētā regula nekādā veidā neietekmē jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošu kases aparātu ieviešanu.

Kā izriet no minētās regulas, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, tad Eiropas Komisijas iniciētais aizliegums ir saistīts ar termopapīra, kas satur kaitīgu ķīmisku vielu – bisfenolu A, laišanu tirgū koncentrācijā, kas vienāda vai lielāka par 0,02% masas, pēc 2020.gada 2.janvāra. Šī regula nosaka īpašu pienākumus un saistības vielu, to preparātu vai izstrādājumu ražotājiem, importētajiem un pakārtotiem lietotājiem. Šīs regulas pamatā ir princips, ka industrija ražo, importē vai lieto vielas, vai laiž tās tirgū ar visu nepieciešamo atbildību un rūpēm, lai nodrošinātu, ka vispārēji paredzamos apstākļos netiks negatīvi ietekmēta cilvēku veselība un vide. Tās prasības ir vērstas uz risku novēršanu darba ņēmēju veselībai, kuri rīkojas ar termopapīru, kas satur bisenolu A,

Piezīmējam, ka regula ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs un tās normas nav jāpārņem nacionālajā likumdošanā. Tās ieviešanai termopapīra ražotājiem ir dots 36 mēneši garš pārejas periods.

LA.lv